Nejprodávanější knihy
Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař et al.
Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Petr Pithart

Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku - 2. vydanie

Právne postavenie šľachtičnej

Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku - 2. vydanie
Autoři:Miriam Laclavíková, Adriana Švecová
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-629-3
EAN: 9788075026293
Vydáno: říjen 2022  
Rozsah: 223 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 440 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 440 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Monografia sa snaží predstaviť právne východiská majetkovoprávneho postavenia ženy privilegovaného stavu – šľachtičnej – v postavení dcéry, manželky alebo vdovy v stredovekom a novovekom Uhorsku. Monografia ponúka ucelený pohľad na právne postavenie ženy cez súbor jej osobitných majetkových a taktiež dedičských práv. Vychádza z relevantnej právnej úpravy (právne obyčaje, zákonné články) a osobitne z vtedajšej právnej zbierky Tripartita (1514), ktorá konzervovala a pre celý novovek zakotvila práva uhorskej šľachty.

Právne postavenie šľachtičnej bolo v tomto období určené viacerými zásadnými skutočnosťami, ktoré vychádzali z tradičnej podriadenosti mužskému pohlaviu a z potreby ochrany ženy (osobitne v ohrozených pozíciách vdovy alebo dcéry – siroty/polosiroty). Ženy sa nielen spoločensky, ale aj právne vnímali ako slabšie, krehkejšie pohlavie (infirmitas sexus) neoplývajúce dostatkom schopností pre samostatné právne konanie, čo vyjadrilo Tripartitum v I. časti, čl. 91 slovami: „Verum quia puellae plerumque animi levitate seducuntur… (Dievčatá sú často oklamané pre svoju ľahkomyseľnú povahu…).“

Zdôrazňovaná krehkosť (slabosť či nestálosť) žien (fragilitas sexus) viedla v duchu ich ochrany k zakotveniu osobitných dedičských nárokov dcér vo vzťahu k otcovskému majetku a osobitných nárokov manželky vo vzťahu k majetku manžela (resp. k pozostalosti manžela). Zo zásadných osobitných práv žien (popri nemožnosti nadobúdať a tiež dediť donačné a nedonačné majetky a práva vyhradené len mužom) monografia podrobne rozoberá vlasové právo, právo dievčenskej štvrtiny, obvenenie, parafernálie, veno, vdovské právo a vdovské dedenie. Tieto inštitúty stredoveká právna veda vnímala ako osobitné ženské práva (v ich vecnoprávnom a dedičskoprávnom chápaní bez presnejšej právnej kvalifikácie).

Monografia tak čitateľovi ponúka, ako autorky dúfajú, zaujímavú historickú skicu na ženské uhorské elity v zúženom právno-historickom náhľade ich majetkovoprávneho statusu.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Církve a právo. Miscellanea
Darovanie s príkazom v rímskom práve
Dejiny cirkevného práva
Dějiny českého a československého práva do r. 1945
Dějiny evropského kontinentálního práva
Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích - 2. vydání
Jaroslav Krejčí
Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu
Vznik Československej republiky a Slovensko
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server