Edice je určena studentům právnických a ekonomických oborů všech věkových kategorií. Ať již čtenáře čekají zkoušky na vysoké škole, advokátní či justiční zkoušky nebo zkoušky odborné způsobilosti, naše učebnice čtenářsky vlídným zpracováním pomáhají vstřebat to podstatné.

Autorské právo a práva související
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Aktualizované vydání učebnice systematicky vykládá jednotlivé pojmy a instituty autorského práva, reaguje na novelizace autorského zákona a na změny v unijní úpravě. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 590 Kč vč. DPH
 
Basic Economics
Jana Bellová
Autorka sestavila učebnici pro všechny, kdo se chtějí naučit základní ekonomické pojmy, principy a souvislosti v angličtině. The author designed the book for anyone who wants to learn some basic economic terms, principles and key aspects.
Cena: 160 Kč vč. DPH
 
Československá a česká zahraniční politika:
František Zbořil
Podrobný výklad základních otázek zahraniční politiky našeho státu od r. 1918 do současnosti je doplněn výňatky ze souvisejících pramenů. Atraktivní způsob zpracování zaujme studenty nejen právnických, ale i jiných společenskovědních oborů.
Cena: 500 Kč vč. DPH
 
Corporate Finance - Exercises. 2nd edition
Jan Vlachý
Anglická cvičebnice představuje komplexní sbírku více než 300 příkladů a otázek opatřených uvozujícím textem. Je určena pro vysokoškolskou výuku podnikových financí.
Cena: 190 Kč vč. DPH
 
Chrestomatie ke studiu filosofie práva
Ignác Antonín Hrdina, Zdeněk Masopust
Učebnice reprodukuje vybrané texty významných právních filosofů od antiky až po současnost. Antologie přináší mimo jiné i překlady dosud nepřeložených textů z latiny, angličtiny a němčiny.
Cena: 450 Kč vč. DPH
 
Civilní právo procesní.  Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Nové vydání druhého dílu učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad.
Cena: 550 Kč vč. DPH
 
Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném.
Cena: 890 Kč vč. DPH
 
Dějiny angloamerického práva
Jan Kuklík, Radim Seltenreich
Učebnice popisuje vývoj klíčových institutů common law a ústavní vývoj v anglickém a americkém právním prostředí. Výklad je doplněn rozsáhlým výběrem a překladem z původních anglicky psaných právních pramenů.
Cena: 960 Kč vč. DPH
 
Dejiny cirkevného práva
Vojtech Vladár
Učebnica poskytuje najdôležitejšie poznatky o vývoji Katolíckej cirkvi z právneho hľadiska, zohľadňujúc aj vzájomné vzťahy medzi ňou a štátom. Chronologicky sa zameriava na obdobie od prvopočiatkov Cirkvi až do dnešných čias.
Cena: 720 Kč vč. DPH
 
Dějiny českého a československého práva do r. 1945
Karel Malý a kolektiv autorů
Nové, doplněné vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší výklad dějin českého státu a práva na našem území od nejstarších počátků až do roku 1945.
Cena: 680 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >> (78)
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server