Edice je určena studentům právnických a ekonomických oborů všech věkových kategorií. Ať již čtenáře čekají zkoušky na vysoké škole, advokátní či justiční zkoušky nebo zkoušky odborné způsobilosti, naše učebnice čtenářsky vlídným zpracováním pomáhají vstřebat to podstatné.

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy
Ondřej Horák a kolektiv
Učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady z věcného a dědického práva a jim odpovídající instituty. Přibližuje jejich pojem, smysl a vývoj, včetně komparace s předními evropskými občanskými zákoníky.
Cena: 270 Kč vč. DPH
 
Československá a česká zahraniční politika:
František Zbořil
Podrobný výklad základních otázek zahraniční politiky našeho státu od r. 1918 do současnosti je doplněn výňatky ze souvisejících pramenů. Atraktivní způsob zpracování zaujme studenty nejen právnických, ale i jiných společenskovědních oborů.
Cena: 500 Kč vč. DPH
 
Corporate Finance - Exercises
Jan Vlachý
Anglická učebnice představuje komplexní sbírku více než 300 příkladů a cvičných otázek. Každá kapitola je opatřena uvozujícím textem. Cvičebnice je určena pro vysokoškolskou výuku podnikových financí.
Cena: 180 Kč vč. DPH
 
Chrestomatie ke studiu filosofie práva
Ignác Antonín Hrdina, Zdeněk Masopust
Učebnice reprodukuje vybrané texty významných právních filosofů od antiky až po současnost. Antologie přináší mimo jiné i překlady dosud nepřeložených textů z latiny, angličtiny a němčiny.
Cena: 450 Kč vč. DPH
 
Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném.
Cena: 888 Kč vč. DPH
 
Civilní právo procesní. Část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční.
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad.
Cena: 450 Kč vč. DPH
 
Dějiny angloamerického práva
Jan Kuklík, Radim Seltenreich
Učebnice popisuje vývoj klíčových institutů common law a ústavní vývoj v anglickém a americkém právním prostředí. Výklad je doplněn rozsáhlým výběrem a překladem z původních anglicky psaných právních pramenů.
Cena: 960 Kč vč. DPH
 
Dějiny českého a československého práva do r. 1945
Karel Malý a kolektiv autorů
Nové, doplněné vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší výklad dějin českého státu a práva na našem území od nejstarších počátků až do roku 1945.
Cena: 680 Kč vč. DPH
 
Dějiny evropského kontinentálního práva
Kolektiv autorů Právnické fakulty UK
Učebnice poskytuje přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Výklad je veden jednak podle jednotlivých zemí a jednak srovnávací metodou v časovém průřezu: jsou zde uvedeny právní dějiny církví i dějiny politických a právních učení.
Cena: 900 Kč vč. DPH
 
Deutsche Rechtssprache
Jana Girmanová
Nově zpracovaná učebnice právnické němčiny čerpá z německého ústavního práva, občanského práva a civilního procesu. Jednotlivé lekce obsahují učebnicové a zákonné texty a judikaturu. Jsou doplněny exkurzy do gramatiky, cvičeními a případy.
Cena: 440 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >> (51)
 
Powered by Notia Business Server