Nejprodávanější knihy
Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Vojtěch Šimíček a kolektiv
Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček

Knihy vydávané mimo edice představují přesah naší ediční působnosti do oblasti beletrie. Každá kniha je však s právem vždy určitým způsobem spjata.

Princip
Ondřej Vícha
Monografie pojednává o vývoji, postavení a aplikaci principu "znečišťovatel platí" v právu životního prostředí a v souvisejících oblastech - energetice, dopravě, hornictví, zemědělství. Popisuje jeho vývoj a rozšíření ve státech OECD.
Cena: 224 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 280 Kč vč. DPH
 
Meč a váhy
Jan Tuláček
Půvabná knížka pojednává o dlouhých a dramatických dějinách práva od nejstarších dob do současnosti. Čtivé vyprávění doprovázené kresbami a fotografiemi poslouží nejen jako příprava na studium práva, ale i jako poučení zvídavému čtenáři.
Cena: 104 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 130 Kč vč. DPH
 
Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989
Josef Benda
Kniha podává komplexní pohled na tento zvláštní druh restitucí. Podrobně analyzuje soudní a správní rozhodnutí v osmi významných kauzách restitucí majetku šlechtických rodů. Početné přílohy přibližují historický a mediální rámec restitucí.
Cena: 690 Kč vč. DPH
 
Tresty budoucnosti
Jan Januš a kolektiv
Publikace vychází z původního stejnojmenného seriálu právní sekce zpravodajského portálu INFO.CZ a dalších textů. Experti na trestní právo i politici odpovídají na otázku jaká je budoucnost trestání a jak dostupné nástroje účinně využívat.
Cena: 290 Kč vč. DPH
 
Ústava České republiky - Komentář
Vojtěch Šimíček, Radovan Suchánek a kol.
Komentář Ústavy se snaží čtenáři nabídnout ucelenou informaci jak o úmyslech původních otců ústavy, tak také o ústavních zvyklostech a na řadě míst nabízí alternativní pohledy na to, jak má být Ústava naplňována a respektována.
Cena: 400 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 500 Kč vč. DPH
 
Česko-khmerský stručný slovník
Petr Šulc, Helena Kučerová, Khim Vicheka
Khmerština je úředním jazykem v Kambodži, kam směřuje pomoc neziskové organizace Help for Children, o. s. K usnadnění kontaktů sestavili autoři tento jedinečný slovník, jenž obsahuje i přepis výslovnosti khmerských slov a úvod do gramatiky.
Cena: 280 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 350 Kč vč. DPH
 
Církve a právo. Miscellanea
Jiří Rajmund Tretera, uspořádali Záboj Horák a Adam Csukás
Soubor miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího R. Tretery, vychází u příležitosti jeho životního jubilea. Jde o výběr drobných, čtivých článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi souvisejících.
Cena: 552 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 690 Kč vč. DPH
 
Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Michal Králík
Toto exkluzivní vydání mimořádně rozsáhlého pojednání o civilní a trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy mapuje její předpoklady a podmínky v celém historickém kontextu do současnosti.
Cena: 2.200 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 2.750 Kč vč. DPH
 
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Petr Lavický
Kniha se věnuje všem podobám důkazního břemene (objektivnímu a subjektivnímu, abstraktnímu a konkrétnímu) i břemenu tvrzení, s důrazem na problematiku dělení důkazního břemene a řešení stavu non liquet soudcem.
Cena: 392 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 490 Kč vč. DPH
 
Na hranicích práva
Ludvík David
Kniha esejů dlouholetého soudce Nejvyššího soudu ČR obsahuje zamyšlení nad mnoha aktuálními tématy soudní praxe i mimo ni. Čtivou formou se vyjadřuje k některým otázkám jurisprudence i judikatury.
Cena: 256 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 320 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | > | >> (31)
 
Powered by Notia Business Server