Knihy vydávané mimo edice představují přesah naší ediční působnosti do oblasti beletrie. Každá kniha je však s právem vždy určitým způsobem spjata.

Princip
Ondřej Vícha
Monografie pojednává o vývoji, postavení a aplikaci principu "znečišťovatel platí" v právu životního prostředí a v souvisejících oblastech - energetice, dopravě, hornictví, zemědělství. Popisuje jeho vývoj a rozšíření ve státech OECD.
Cena: 280 Kč vč. DPH
 
Meč a váhy
Jan Tuláček
Půvabná knížka pojednává o dlouhých a dramatických dějinách práva od nejstarších dob do současnosti. Čtivé vyprávění doprovázené kresbami a fotografiemi poslouží nejen jako příprava na studium práva, ale i jako poučení zvídavému čtenáři.
Cena: 130 Kč vč. DPH
 
Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989
Josef Benda
Kniha podává komplexní pohled na tento zvláštní druh restitucí. Podrobně analyzuje soudní a správní rozhodnutí v osmi významných kauzách restitucí majetku šlechtických rodů. Početné přílohy přibližují historický a mediální rámec restitucí.
Cena: 690 Kč vč. DPH
 
Ústava České republiky - Komentář
Vojtěch Šimíček, Radovan Suchánek a kol.
Komentář Ústavy se snaží čtenáři nabídnout ucelenou informaci jak o úmyslech původních otců ústavy, tak také o ústavních zvyklostech a na řadě míst nabízí alternativní pohledy na to, jak má být Ústava naplňována a respektována.
Cena: 500 Kč vč. DPH
 
Česko-khmerský stručný slovník
Petr Šulc, Helena Kučerová, Khim Vicheka
Khmerština je úředním jazykem v Kambodži, kam směřuje pomoc neziskové organizace Help for Children, o. s. K usnadnění kontaktů sestavili autoři tento jedinečný slovník, jenž obsahuje i přepis výslovnosti khmerských slov a úvod do gramatiky.
Cena: 350 Kč vč. DPH
 
Církve a právo. Miscellanea
Jiří Rajmund Tretera, uspořádali Záboj Horák a Adam Csukás
Soubor miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího R. Tretery, vychází u příležitosti jeho životního jubilea. Jde o výběr drobných, čtivých článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi souvisejících.
Cena: 690 Kč vč. DPH
 
Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Michal Králík
Toto exkluzivní vydání mimořádně rozsáhlého pojednání o civilní a trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy mapuje její předpoklady a podmínky v celém historickém kontextu do současnosti.
Cena: 2.750 Kč vč. DPH
 
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Petr Lavický
Kniha se věnuje všem podobám důkazního břemene (objektivnímu a subjektivnímu, abstraktnímu a konkrétnímu) i břemenu tvrzení, s důrazem na problematiku dělení důkazního břemene a řešení stavu non liquet soudcem.
Cena: 490 Kč vč. DPH
 
Na hranicích práva
Ludvík David
Kniha esejů dlouholetého soudce Nejvyššího soudu ČR obsahuje zamyšlení nad mnoha aktuálními tématy soudní praxe i mimo ni. Čtivou formou se vyjadřuje k některým otázkám jurisprudence i judikatury.
Cena: 320 Kč vč. DPH
 
Kniha cest
Radim Seltenreich
Kniha cest je souborem cestovatelských esejů, v níž se jednotlivé pasáže popisující cesty po Evropě prolínají s obecnějšími úvahami o cestování a cestovatelské vášni vůbec.
Cena: 220 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (30)
 
Powered by Notia Business Server