Nejprodávanější knihy
Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Vojtěch Šimíček a kolektiv
Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček

Edice je věnována teoreticky zaměřeným monografiím, jejichž cílem je obohatit právní vědu o nové pohledy na jednotlivé instituty a obory českého práva.

Autonomie jednotlivce
Lucie Piechowiczová, Lucia Madleňáková (eds.)
Sborník prezentuje příspěvky z Olomoucké debaty mladých právníků 2014. Z jednotlivých příspěvků i následné diskuze vyvstala řada zajímavých právních problémů i způsobů řešení, se kterými je možné se díky tomuto sborníku detailněji seznámit.
Cena: 304 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 380 Kč vč. DPH
 
Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie
Václav Stehlík
Kniha se zaměřuje na dopad zásady efektivity a rovnocennosti definované judikaturou ESD v oblasti národních procesních předpisů. Jednotícím prvkem všech probíraných témat je fenomén času.
Cena: 288 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 360 Kč vč. DPH
 
Aktuální otázky metodologie právního myšlení
T. Machalová, M. Večeřa, J. Harvánek, L. Hlouch, M. Sobotka, T. Sobek
Publikace se věnuje základním institutům, jako je pojem nebo účel práva, dále roli základního instrumentária právního myšlení, právních pravidel a principů, či analogii ve výkladu práva, roli etiky v právním myšlení a právnímu welfarismu.
Cena: 360 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 450 Kč vč. DPH
 
Aktuální otázky správního soudnictví
Vladimír Sládeček, Petra Melotíková (eds.)
Sborník příspěvků ze sekce správního práva z konference Olomoucké právnické dny 2012 pořádané ve dnech 24.–25. 5. 2012 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Cena: 280 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 350 Kč vč. DPH
 
Aktuální právní aspekty migrace
Lenka Pítrová (ed.) a kolektiv
První část monografie se věnuje migrační legislativě EU a nově projednávaným návrhům, druhá část je zaměřena na vnitrostátní transpozici a implementaci unijního práva a na vnitrostátní cizineckou legislativu, především z pohledu ČR.
Cena: 224 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 280 Kč vč. DPH
 
Aktuální problémy rodinněprávní regulace:
Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv
Monografie se zabývá citlivými tématy rodinného práva (určování a popírání rodičovství, náhradní mateřství, vymáhání výživného) na rozhraní mezi stávající i novou právní úpravou dle nového občanského zákoníku.
Cena: 288 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 360 Kč vč. DPH
 
Autorské právo v rozhlasovém vysílání
Marek Beneš
Jedinečná publikace komplexně a přehledně rozebírá právní regulaci rozhlasového vysílání. Odborně popisuje nelehkou problematiku kolektivní správy, nové technologické výzvy, které odvětví očekává, nebo trendy v europeizaci autorského práva.
Cena: 280 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 350 Kč vč. DPH
 
Alternativní řešení trestních věcí
Jiří Jelínek (ed.)
Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Cena: 232 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 290 Kč vč. DPH
 
Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva
Helena Barancová, Andrea Olšovská (eds.)
Zborník z konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity predstavuje komplexný náhľad významných predstaviteľov vedy na existujúci stav pracovného práva v postkrízovom období a na potrebné aj naliehavé úlohy do najbližšej budúcnosti.
Cena: 1 Kč vč. DPH
 
Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví
Aleš Borkovec
Monografie se zabývá problematikou akciových společností s rozptýleným vlastnictvím akcií včetně corporate governance. Na pozadí historických souvislostí autor vymezuje právní i jiné příčiny vzniku rozptýleného vlastnictví.
Cena: 288 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 360 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >> (214)
 
Powered by Notia Business Server