Edice je věnována teoreticky zaměřeným monografiím, jejichž cílem je obohatit právní vědu o nové pohledy na jednotlivé instituty a obory českého práva.

Artificial Intelligence from the Perspective of Law and Ethics: Contemporary Issues, Perspectives and Challenges
Ján Klučka, Lucia Bakošová, Ľuboslav Sisák
Sborník z mezinárodní vědecké konference "Umělá inteligence z pohledu práva a etiky: aktuální otázky, perspektivy a výzvy" obsahuje 15 příspěvků. Collection of proceedings of the international scientific conference contains 15 texts.
Cena: 0
 
Autonomie jednotlivce
Lucie Piechowiczová, Lucia Madleňáková (eds.)
Sborník prezentuje příspěvky z Olomoucké debaty mladých právníků 2014. Z jednotlivých příspěvků i následné diskuze vyvstala řada zajímavých právních problémů i způsobů řešení, se kterými je možné se díky tomuto sborníku detailněji seznámit.
Cena: 380
 
Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky
Ondřej Horák a kolektiv
Učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady z věcného a dědického práva a jim odpovídající instituty. Přibližuje jejich pojem, smysl a vývoj, včetně komparace s předními evropskými občanskými zákoníky.
Cena: 290
 
Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie
Václav Stehlík
Kniha se zaměřuje na dopad zásady efektivity a rovnocennosti definované judikaturou ESD v oblasti národních procesních předpisů. Jednotícím prvkem všech probíraných témat je fenomén času.
Cena: 360
 
Aktuální otázky metodologie právního myšlení
T. Machalová, M. Večeřa, J. Harvánek, L. Hlouch, M. Sobotka, T. Sobek
Publikace se věnuje základním institutům, jako je pojem nebo účel práva, dále roli základního instrumentária právního myšlení, právních pravidel a principů, či analogii ve výkladu práva, roli etiky v právním myšlení a právnímu welfarismu.
Cena: 450
 
Aktuální otázky správního soudnictví
Vladimír Sládeček, Petra Melotíková (eds.)
Sborník příspěvků ze sekce správního práva z konference Olomoucké právnické dny 2012 pořádané ve dnech 24.–25. 5. 2012 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Cena: 350
 
Aktuální právní aspekty migrace
Lenka Pítrová (ed.) a kolektiv
První část monografie se věnuje migrační legislativě EU a nově projednávaným návrhům, druhá část je zaměřena na vnitrostátní transpozici a implementaci unijního práva a na vnitrostátní cizineckou legislativu, především z pohledu ČR.
Cena: 280
 
Autorské právo v literatuře
Jiří Srstka, Antonín Kočí
Publikace popisuje všechny instituty, které propojují autorské právo a svět literatury a poskytuje vhled do procesů, které provázejí tvorbu, vydávání a publikování literárních děl, včetně jejich následného zpracování a distribuce.
Cena: 290
 
Aktuální problémy rodinněprávní regulace:
Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv
Monografie se zabývá citlivými tématy rodinného práva (určování a popírání rodičovství, náhradní mateřství, vymáhání výživného) na rozhraní mezi stávající i novou právní úpravou dle nového občanského zákoníku.
Cena: 100
 
Autorské právo v rozhlasovém vysílání
Marek Beneš
Jedinečná publikace komplexně a přehledně rozebírá právní regulaci rozhlasového vysílání. Odborně popisuje nelehkou problematiku kolektivní správy, nové technologické výzvy, které odvětví očekává, nebo trendy v europeizaci autorského práva.
Cena: 350
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >> (300)
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server