Nejprodávanější knihy
Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, Vladimír Pelc, Ivana Rabinská, Filip Ščerba
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Tomáš Tintěra, Petr Podrazil, Pavel Petr
Eva Horzinková, Zdeněk Fiala

Připravované publikace si můžete objednat už dnes, zašleme vám je přednostně ihned po vydání. Upozorňujeme vás, že rozsahy i ceny připravovaných knih jsou stanoveny pouze předběžně!

Fotografie a právo – autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii
Martin Valoušek
Pořízení fotografie má za následek vznik právních vztahů a potenciálně i právních problémů. Jedinečná publikace rozebírá mj. práva fotografa i fotografovaného, problematiku fotografování věcí a výklad doplňuje zajímavou judikaturou.
Cena: asi 320,00 Kč vč. DPH
 
Listina základních práv a svobod
Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař et al.
Podrobný komentář k Listině od vskutku renomovaného kolektivu autorů vychází z judikatorní praxe Ústavního soudu, nejvyšších soudů i Evropského soudu pro lidská práva.
Cena: 2.784,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 3.480,00 Kč vč. DPH
 
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou - 3. přepracované vydání
Vladislav David, Pavel Sladký
Kniha vysvětluje mezinárodněprávní instituty s mnoha příklady z historické i současné mezinárodní praxe. Poodhaluje právní základ historických událostí, zachycuje současný stav mezinárodního práva a pomáhá tak pochopit chaos dnešního světa.
Cena: 624,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 780,00 Kč vč. DPH
 
Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy
Petr Ort
Publikace vysvětluje teorii a metodiku základních oceňovacích metod – porovnávací, výnosové a nákladové, dále se zabývá např. metodami ocenění věcných břemen či nehmotných aktiv a vše demonstruje na realistických příkladech.
Cena: asi 350,00 Kč vč. DPH
 
Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech
Petr Ort
Jedinečná publikace vysvětluje problematiku oceňování věcných břemen, práva stavby, staveb na cizím pozemku nebo rekonstrukcí staveb a další zvláštní případy oceňování, teorii následně prakticky propojuje se znaleckými úkoly.
Cena: asi 420,00 Kč vč. DPH
 
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami – 3. aktualizované a doplněné vydání
Jan Tuláček (ed.)
Nové vydání praktické publikace přináší 331 vzorů žalob a dalších podání, smluv, prohlášení, návrhů a jiných dokumentů opatřených vysvětlivkami. Vzory si lze stáhnout v elektronické podobě a upravovat v textovém editoru.
Cena: 1.112,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.390,00 Kč vč. DPH
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
brno(zavináč)knihyleges.cz
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server