Připravované publikace si můžete objednat už dnes, zašleme vám je přednostně ihned po vydání. Upozorňujeme vás, že rozsahy i ceny připravovaných knih jsou stanoveny pouze předběžně!

Dítě v rodičovském konfliktu
Romana Rogalewiczová
Příručka provází rozchodem či rozvodem rodičů z pohledu dítěte. Radí rodičům i zástupcům zúčastněných profesí (soudce, advokát, OSPOD, mediátor aj.), jak předcházet konfliktním situacím vznikajícím během rozchodu či rozvodu a jak je řešit.
Cena: asi 380,00 Kč vč. DPH
 
Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého
Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík
Publikace zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. Dále popisuje vývoj čtyř institutů: právní jednání, cizinec, poručnictví a věcná práva.
Cena: asi 390,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník - komplet 9 svazků
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Připravujeme pro vás velký komentář k novému občanskému zákoníku, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Komentář je rozdělen do devíti svazků podle témat, které jsou v prodeji jednotlivě i jako komplet.
Cena: asi 14.900,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník II. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 1.990,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník V. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 2.400,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník VI. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 1.800,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník VII. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 2.190,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník VIII. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 1.440,00 Kč vč. DPH
 
Právní postavení nezletilého uprchlíka
Dalibor Jílek a kolektiv
Kniha popisuje a kriticky rozebírá právní postavení nezletilého uprchlíka podle mezinárodního práva: procesní záruky a opatrovnictví dítěte bez doprovodu, právo dítěte na sloučení rodiny v sepětí s jeho nejlepšímmi zájmy a zajištění dítěte.
Cena: asi 350,00 Kč vč. DPH
 
Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona
Milan Boroš
Publikace vysvětluje stěžejní princip trestního práva a jeho aplikaci ve složitějších případech účastenství, nepřímého pachatelství nebo při lhostejnosti pachatele k následkům trestného činu.
Cena: asi 350,00 Kč vč. DPH
 
Vznik Československej republiky a Slovensko
Ivana Šošková a kolektív
Publikace nabízí právněhistorický pohled na jeden z nejdůležitějších momentů společných dějin českého a slovenského národa. Co vzniku republiky předcházelo a jaké problémy musela hned po svém vzniku řešit?
Cena: asi 390,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server