Připravované publikace si můžete objednat už dnes, zašleme vám je přednostně ihned po vydání. Upozorňujeme vás, že rozsahy i ceny připravovaných knih jsou stanoveny pouze předběžně!

Církevní právo - 2. přepracované vydání
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Kniha se podrobně věnuje kanonickému právu katolické církve. Vykládá ústavní, správní, manželské, majetkové, trestní a procesní právo. Uvádí i principy, kterými se řídí církve pravoslavné, staroorientální a reformační.
Cena: asi 590,00 Kč vč. DPH
 
Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?
Jan Chmel
Tato čtivě napsaná kniha pojímá Ústavní soud nejen jako soudní těleso, ale i jako živý organismus složený z konkrétních soudkyň a soudců, ovlivňujících svým rozhodováním naše právo i společnost.
Cena: asi 450,00 Kč vč. DPH
 
Kontroverze práva, zdraví a rodiny
Ivo Telec
Kniha poskytuje právní pohled na kontroverzní společenské problematiky, např. náhradní mateřství, eugenické praktiky, porod ve vlastním sociálním prostředí, rodičovský status stejnopohlavních párů, povinné očkování nebo off-label madikaci.
Cena: asi 420,00 Kč vč. DPH
 
Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu
Denisa Linhartová
Publikace popisuje příčiny a důsledky rozdílů v odměňování v různých sportovních disciplínách, např. ve fotbalu, basketbalu, tenisu aj. Rozebírá právní úpravu, možný budoucí vývoj a nabízí mnoho zajímavých příkladů.
Cena: asi 350,00 Kč vč. DPH
 
Správní právo trestní - 2. aktualizované vydání
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Aktualizovaná učebnice komplexně rozebírá problematiku právní úpravy správního práva trestního, jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. Autoři se zabývají i srovnáním s odpovědností v trestním právu.
Cena: asi 450,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní právo a státověda I. díl. Obecná státověda
Václav Pavlíček, Věra Jirásková a kolektiv
Komplexní publikace nabízí vhled do všech zásadních pojmů a souvislostí důležitých pro studium ústavního práva a státovědy. Neposkytuje pouze teoretický výklad, ale pojednává o skutečném fungování státu v minulosti i současnosti.
Cena: 552,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o pozemních komunikacích - 7. aktualizované vydání
Roman Kočí
Sedmé vydání komentáře reaguje na všechny aktuální změny právní úpravy k 1. 9. 2021, jakou je např. možnost odstranit z pozemních komunikacích dlouhodobě odstavená vozidla. Reflektuje také novou judikaturu i poznatky právní nauky a praxe.
Cena: asi 850,00 Kč vč. DPH
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
brno(zavináč)knihyleges.cz
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
Stojánky na knihy
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server