Nejprodávanější knihy
Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Vojtěch Šimíček a kolektiv
Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček

Připravované publikace si můžete objednat už dnes, zašleme vám je přednostně ihned po vydání. Upozorňujeme vás, že rozsahy i ceny připravovaných knih jsou stanoveny pouze předběžně!

Meditace v kanceláři kalifornského mediátora a jiné příhody české právničky
Marcela Fryštenská
Nezaměnitelným a osobitým stylem popisuje brněnská advokátka příhody a zkušenosti ze stáže v San Francisku v Kalifornii, nabízí vhled do života a praxe tamních mediátorů a podělí se i o své každodenní zážitky a dobrodružství.
Cena: 200,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Přísedící a laický prvek v justici
Vladimír Lajsek
Jedinečná monografie se zabývá institutem laických přísedících, jehož přítomnost v českém právním řádu má mnoho odpůrců, ale i hlasité zastánce. Publikace nabízí shrnutí a rozbor všech zajímavých a důležitých aspektů této problematiky.
Cena: 200,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Teorie práva - 2. vydání
Petr Osina
Učebnice seznamuje studenty práva se základními právními pojmy, které obecným způsobem charakterizují právní řád a jeho fungování. Teorie práva učí budoucí právníky, jak myslet o právu, spíše než znát jeho konkrétní obsah.
Cena: 304,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Lukáš Potěšil a kolektiv
Publikace obsahuje 184 vzorů podání ke správním orgánům a vzorů úkonů a písemností, které jsou správními orgány vyhotovovány. Pro zákazníky jsou vzory dostupné také ke stažení z internetu s jednoduchou možností následné editace.
Cena: 392,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server