Připravované publikace si můžete objednat už dnes, zašleme vám je přednostně ihned po vydání. Upozorňujeme vás, že rozsahy i ceny připravovaných knih jsou stanoveny pouze předběžně!

Meditace v kanceláři kalifornského mediátora a jiné příhody české právničky
Marcela Fryštenská
Nezaměnitelným a osobitým stylem popisuje brněnská advokátka zážitky a zkušenosti ze stáže v San Francisku v Kalifornii, nabízí vhled do života a praxe tamních mediátorů a podělí se i o své každodenní zážitky a dorodružství.
Cena: 200,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Právní dějiny církví
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Přehledný, stručný a velmi čtivý výklad právních dějin náboženského společenství křesťanského i židovského, tedy církve a synagogy spojuje dějiny kanonického a židovského práva s dějinami právní úpravy vztahu světské i náboženské obce.
Cena: 312,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Stres a (syndrom) vyhoření u soudců
Pavel Vrcha
Publikace na aktuální téma nabízí teoretické poznatky i praktické zkušenosti s předcházením i řešením nastíněných situací ze strany postižených soudců, jejich kolegů a nadřízených. Poznatky jsou použitelné i pro další obdobné profese.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
Jiří Jelínek a kolektiv
Osmé, aktualizované vydání k 13. březnu 2020 reaguje na přijaté novelizace obou trestních kodexů a nově publikovanou judikaturu. Poznámky napomáhají rychlé orientaci v obsahu a pochopení smyslu jednotlivých ustanovení.
Cena: 1.192,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.490,00 Kč vč. DPH
 
Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní
Lukáš Cisko
Publíkace nabízí komplexní pohled na důležitý institut závazkového práva, analyzuje teoretická východiska, rozebírá vývoj právní úpravy až do současnosti a s ohledem na probíhající rekodifikaci obsahuje i návrhy de lege ferenda.
Cena: 216,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 270,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server