Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Romana Rogalewiczová
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Jan Široký a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Připravované publikace si můžete objednat už dnes, zašleme vám je přednostně ihned po vydání. Upozorňujeme vás, že rozsahy i ceny připravovaných knih jsou stanoveny pouze předběžně!

Co na Prajzske se povědalo
Jana Schlossarková
Autorka ve svých básních a vyprávěních psaných "po našemu" i česky zachycuje příběhy a historky z Hlučínska, z minulosti i současnosti. Zvěčnila tak veselé, smutné i bizarní osudy obyvatel Hlučínska. Kniha obsahuje hlučínsko-český slovník.
Cena: asi 280,00 Kč vč. DPH
 
Co na Prajzske se stalo
Jana Schlossarková
Autorka ve svých básních a vyprávěních psaných "po našemu" i česky zachycuje příběhy a historky z Hlučínska, z dávné i nedávné minulosti i ze současnosti. Zvěčnila tak veselé, smutné a často bizarní osudy svých příbuzných, přátel a sousedů.
Cena: asi 280,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník - komplet 9 svazků
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Připravujeme pro vás velký komentář k novému občanskému zákoníku, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Komentář je rozdělen do devíti svazků podle témat, které jsou v prodeji jednotlivě i jako komplet.
Cena: asi 14.900,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník II. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 1.990,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník V. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 2.400,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník VI. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 1.800,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník VII. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 2.190,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník VIII. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 1.440,00 Kč vč. DPH
 
Správní právo hmotné. Obecná část
Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
Učebnice srozumitelně vysvětluje hmotněprávní pojmy a instituty obecné části správního práva, reflektuje dopad nové právní úpravy na správněprávní odpovědnost a nabízí řadu praktických příkladů k procvičení vykládané problematiky.
Cena: asi 380,00 Kč vč. DPH
 
Teoretické aspekty obchodného registra
Jana Slivka Bedlovičová
Publikace čtenáře seznámí nejen se současnou úpravou slovenského obchodního rejstříku, ale provede jej i jeho historickým vývojem, europeizací a nabídne komparaci s úpravami ve vybraných evropských státech.
Cena: asi 270,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o obcích (obecní zřízení)
Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová
Praktický komentář k zákonu o obcích přináší podrobný a srozumitelný výklad a výběr ze související judikatury k jednotlivým ustanovením. Je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva.
Cena: asi 690,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server