Vítejte na stránkách nakladatelství Leges!

Přejeme vám klidný advent - vaše objednávky budeme odesílat do pátku 29. 12.

Vaše objednávky včetně osobního odběru budeme vyřizovat do pátku 22. 12. do 16h, po vánocích pak 27. - 29. 12. vždy v 9 - 16h.

Od 2. do 8. 1. 2018 budeme mít z důvodu inventury zavřeno a nebudeme vyřizovat žádné objednávky.

Designové stojánky na knihy potěší každého čtenáře

Přinášíme vám inspiraci pro ideální dárek, který je praktický a krásný zároveň. Nové designové stojánky na knihy jsou vyrobeny z masivního dřeva s kovovými prvky a jsou polohovatelné. Můžete jim svěřit knihu, čtečku i tablet. Dodáváme je v reprezentativním obalu, který zároveň chrání stojánek před poškozením. Tímto dárkem nemůžete udělat chybu!

Picture PicturePicture Picture Picture

Plaťte u nás kartou!

Při platbě v sídle nakladatelství i na většině našich prodejních akcí můžete využít bezkontaktního platebního terminálu. Přijímáme všechny běžně akceptované platební karty.

Zaregistrujte se před objednáním v našem e-shopu!

Nezávaznou registrací v eshopu urychlíte vyřízení své objednávky a navíc získáte slevu 5 %. Vyhnete se také zdlouhavému zadávání údajů při další objednávce.

O nás

Jsme nakladatelství právnické literatury vydávající knihy autorů slavných jmen i nadějných začínajících tvůrců. Přinášíme vám knihy pro právní studium i praxi. Všechny nabízené knihy si můžete ihned zakoupit v eshopu nebo v široké síti knihkupectví v České republice i na Slovensku. Prohlédněte si naše novinky a připravované publikace!

Doporučujeme vaší pozornosti:

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2017
Jiří Jelínek a kolektiv
Sedmé, aktualizované vydání k 1. 10. 2017 reaguje na přijaté novelizace obou trestních kodexů a nově publikovanou judikaturu. Poznámky napomáhají rychlé orientaci v obsahu a smyslu jednotlivých ustanovení.
Cena: 1.480,00 Kč vč. DPH
 
Základy práva Evropské unie pro ekonomy
Vladimír Týč
Komplexní učebnice unijního práva byla aktualizována o živou problematiku posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a bankovní problematika.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Učebnice v šestém vydání reaguje na změny vyvolané novelizacemi trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a zohledňuje novou judikaturu. Je zpracována podle platného právního stavu k 1. 10. 2017.
Cena: 1.160,00 Kč vč. DPH
 
Autorské právo a práva související
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí tohoto právního odvětví. Kolektiv renomovaných autorů systematicky vysvětluje jednotlivé instituty ve vzájemných souvislostech. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)
Vladislav Hřebíček
Příručka se zabývá výkonem prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následným řízením o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Podrobně je zohledněna judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
Helena Kučerová, Eva Horzinková
Podrobný komentář zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákona o některých přestupcích upozorňuje na nejasnosti nové úpravy a nabízí řešení. Uvádí důvodovou zprávu i judikaturu správních a trestních soudů i Ústavního soudu.
Cena: 990,00 Kč vč. DPH
 
Nové přestupkové právo
Helena Prášková
Publikace přináší podrobný rozbor nové právní úpravy z pohledu teorie i praxe správního práva a nezbytné srovnání s teorií uplatňovanou v trestním právu a trestním řízení. Důraz klade na analýzu nových nebo nově pojatých institutů.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované a doplněné vydání
Petr Průcha
Třetí vydání oblíbeného poznámkového vydání správního řádu reaguje na legislativní změny a zapracovává novou judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Cena: 750,00 Kč vč. DPH
 
Spisová služba - 2. aktualizované vydání
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Příručka podrobně rozebírá všechny etapy výkonu spisové služby včetně ukládání dokumentů. Soustředí se též na tvorbu spisového řádu a realizaci klasické i digitální spisovny. Zohledňuje všechny novelizace předpisů účinné od 1. 8. 2017.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP
Robert Mládek
Dvojjazyčná praktická příručka vysvětluje metodiku účtování podle IFRS a US GAAP na stovkách příkladů, jejichž zadání čerpá autor ze své bohaté poradenské i školicí praxe. Kde je to užitečné, jsou příklady doplněny stručným komentářem.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku
Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv
Praktický komentář renomovaných autorů přináší názorově pestrý a argumentačně vyvážený výklad obecných ustanovení o závazcích a jednotlivých smluvních typů upravených v občanském zákoníku s použitím aktuální judikatury.
Cena: 2.990,00 Kč vč. DPH
 
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Petr Lavický
Kniha se věnuje všem podobám důkazního břemene (objektivnímu a subjektivnímu, abstraktnímu a konkrétnímu) i břemenu tvrzení, s důrazem na problematiku dělení důkazního břemene a řešení stavu non liquet soudcem.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server