Vítejte na stránkách nakladatelství Leges!

Letní otvírací doba 9-16:30 hod.

Vážení zákazníci, během letních prázdnin vás rádi přivítáme v našich prostorách ve zkrácené otvírací době od 9 do 16:30 hodin.

Autorská cena spolku Karlovarské právnické dny míří k našim autorům!

Autorská cena

Blahopřejeme autorům IX. svazku Velkého komentáře k občanskému zákoníku k získání Autorské ceny spolku Karlovarské právnické dny!

Zaregistrujte se před objednáním v našem e-shopu!

Nezávaznou registrací v eshopu urychlíte vyřízení své objednávky a navíc získáte slevu 5 %. Vyhnete se také zdlouhavému zadávání údajů při další objednávce.

Plaťte u nás kartou!

Při platbě v sídle nakladatelství i na většině našich prodejních akcí můžete využít bezkontaktního platebního terminálu. Přijímáme všechny běžně akceptované platební karty.

O nás

Jsme nakladatelství právnické literatury vydávající knihy autorů slavných jmen i nadějných začínajících tvůrců. Přinášíme vám knihy pro právní studium i praxi. Všechny nabízené knihy si můžete ihned zakoupit v eshopu nebo v široké síti knihkupectví v České republice i na Slovensku. Prohlédněte si naše novinky a připravované publikace!

Designové stojánky na knihy potěší každého čtenáře

Přinášíme vám inspiraci pro ideální dárek, který je praktický a krásný zároveň. Nové designové stojánky na knihy jsou vyrobeny z masivního dřeva s kovovými prvky a jsou polohovatelné. Můžete jim svěřit knihu, čtečku i tablet. Dodáváme je v reprezentativním obalu, který zároveň chrání stojánek před poškozením. Tímto dárkem nemůžete udělat chybu!

Picture PicturePicture Picture Picture

Doporučujeme vaší pozornosti:

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Jiří Jelínek
Monografie podrobně analyzuje vybraná problematická témata a otázky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR, jejich sankcionování i řízení proti nim a sumarizuje náměty a doporučení k vhodnému legislativnímu řešení.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník IX. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Devátý svazek obsahuje rozsáhlý komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři upozorňují na výkladové problémy a nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.
Cena: 2.690,00 Kč vč. DPH
 
Právní etika
Tomáš Sobek a kolektiv
Kniha se věnuje etickým teoriím a pojmům, významným pro právní myšlení, ale i aplikované etice. Zaměřuje se na etiku právnických profesí a zkoumá praktický význam etických kodexů. Zabývá se etikou ve vztahu k médiím a etikou vědecké práce.
Cena: 620,00 Kč vč. DPH
 
Dítě v rodičovském konfliktu
Romana Rogalewiczová
Příručka provází rozchodem či rozvodem rodičů z pohledu dítěte. Radí rodičům i zástupcům zúčastněných profesí (soudce, advokát, OSPOD, mediátor aj.), jak předcházet konfliktním situacím vznikajícím během rozchodu či rozvodu a jak je řešit.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Psaní a prezentace odborných textů
Jan Široký a kolektiv
Publikace seznamuje s formálními i obsahovými požadavky pro psaní bakalářských, diplomových, doktorských a jiných kvalifikačních prací i odborných článků. Přináší praktické rady pro komunikaci a úspěšnou prezentaci výsledků odborné práce.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Právo přírodního léčitelství
Ivo Telec
Jedinečná publikace poprvé nabízí komplexní odborný pohled na právní problémy vyplývající z alternativních přístupů k lidskému zdraví a k léčbě nemocí. Přináší též podrobný rozbor právního postavení přírodních léčitelů.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Karuselové podvody
Michael Šefčík
Monografie popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují, a hodnotí současný stav boje proti nim. Srovnává různá legislativní opatření, včetně např. přenesení daňové povinnosti a kontrolního hlášení, a navrhuje optimální řešení.
Cena: 190,00 Kč vč. DPH
 
Základy obchodního práva
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva, o právu obchodních korporací a jejich přeměnách. Zahrnuje také výklad hospodářské soutěže včetně nekalé soutěže, veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování.
Cena: 620,00 Kč vč. DPH
 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
Jiří Jelínek a kolektiv
Sedmé, aktualizované vydání k 1. 10. 2017 reaguje na přijaté novelizace obou trestních kodexů a nově publikovanou judikaturu. Poznámky napomáhají rychlé orientaci v obsahu a smyslu jednotlivých ustanovení.
Cena: 1.480,00 Kč vč. DPH
 
Mezinárodní právo soukromé
Michal Malacka, Lukáš Ryšavý
Učebnice srozumitelnou formou uvádí do problematiky mezinárodního práva soukromého, vysvětluje jeho terminologii, instituty a postupy a představuje aktuální úpravu v oblasti práva rodinného, dědického nebo závazkového.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server