Vítejte na stránkách nakladatelství Leges!

Prodejní den na Právnické fakultě UK v Praze

Tradiční trh právnické literatury se koná ve středu 25. října 2017 v "bazénu" Právnické fakulty. Nabídneme vám učebnice, praktika a další užitečné právnické literární kousky s výraznou slevou až 90 %. Těšit se můžete na nové učebnice trestního práva hmotného a autorského práva nebo knihu o novém přestupkovém právu.

Zveme vás na vědeckou konferenci, kterou pořádá Právnická fakulta UP v Olomouci

Picture

Nové designové stojánky na knihy potěší každého čtenáře

Přinášíme vám inspiraci pro ideální dárek, který je praktický a krásný zároveň. Nové designové stojánky na knihy jsou vyrobeny z masivního dřeva s kovovými prvky a jsou polohovatelné. Můžete jim svěřit knihu, čtečku i tablet. Dodáváme je v reprezentativním obalu, který zároveň chrání stojánek před poškozením. Tímto dárkem nemůžete udělat chybu!

PicturePicture Picture Picture

Plaťte u nás kartou!

Při platbě v sídle nakladatelství i na většině našich prodejních akcí můžete využít bezkontaktního platebního terminálu. Přijímáme všechny běžně akceptované platební karty.

Zaregistrujte se před objednáním v našem e-shopu!

Nezávaznou registrací v eshopu urychlíte vyřízení své objednávky a navíc získáte slevu 5 %. Vyhnete se také zdlouhavému zadávání údajů při další objednávce.

O nás

Jsme nakladatelství právnické literatury vydávající knihy autorů slavných jmen i nadějných začínajících tvůrců. Přinášíme vám knihy pro právní studium i praxi. Všechny nabízené knihy si můžete ihned zakoupit v eshopu nebo v široké síti knihkupectví v České republice i na Slovensku. Prohlédněte si naše novinky a připravované publikace!

Doporučujeme vaší pozornosti:

Zbrojní průkaz - 6. aktualizované vydání k 1. 9. 2017
Jiří Záruba
Praktická příručka přináší souhrn všech právních norem a informací, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz. Testové soubory jsou doplněny klíčem.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2017
Jiří Jelínek a kolektiv
Sedmé, aktualizované vydání k 1. 10. 2017 reaguje na přijaté novelizace obou trestních kodexů a nově publikovanou judikaturu. Poznámky napomáhají rychlé orientaci v obsahu a smyslu jednotlivých ustanovení.
Cena: 1.480,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
Helena Kučerová, Eva Horzinková
Podrobný komentář zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákona o některých přestupcích upozorňuje na nejasnosti nové úpravy a nabízí řešení. Uvádí důvodovou zprávu i judikaturu správních a trestních soudů i Ústavního soudu.
Cena: 990,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. (přestupkový řád)
Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil
Publikace poskytuje vyčerpávající komentář zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jednotlivá ustanovení jsou doplněna důvodovou zprávou a odkazy na související judikaturu.
Cena: asi 800,00 Kč vč. DPH
 
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku
Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv
Praktický komentář renomovaných autorů přináší názorově pestrý a argumentačně vyvážený výklad obecných ustanovení o závazcích a jednotlivých smluvních typů upravených v občanském zákoníku s použitím aktuální judikatury.
Cena: 2.990,00 Kč vč. DPH
 
Nové přestupkové právo
Helena Prášková
Publikace přináší podrobný rozbor nové právní úpravy z pohledu teorie i praxe správního práva a nezbytné srovnání s teorií uplatňovanou v trestním právu a trestním řízení. Důraz klade na analýzu nových nebo nově pojatých institutů.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované a doplněné vydání
Petr Průcha
Třetí vydání oblíbeného poznámkového vydání správního řádu reaguje na legislativní změny a zapracovává novou judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Cena: 750,00 Kč vč. DPH
 
Spisová služba - 2. aktualizované vydání
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Příručka podrobně rozebírá všechny etapy výkonu spisové služby včetně ukládání dokumentů. Soustředí se též na tvorbu spisového řádu a realizaci klasické i digitální spisovny. Zohledňuje všechny novelizace předpisů účinné od 1. 8. 2017.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
Autorské právo a práva související
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí tohoto odvětví, autoři z řad vyučujících i praxe systematicky vysvětlují jeho jednotlivé instituty. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Petr Lavický
Kniha se věnuje všem podobám důkazního břemene (objektivnímu a subjektivnímu, abstraktnímu a konkrétnímu) i břemenu tvrzení, s důrazem na problematiku dělení důkazního břemene a řešení stavu non liquet soudcem.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server