Vítejte na stránkách nakladatelství Leges!

Novinka - platba kartou a osobní odběr

Spustili jsme možnost osobního odběru po předchozí on-line platbě kartou. Ušetříte za poštovné a také čas při osobním odběru - knihu budete mít připravenou i s dokladem. Těšíme se na vaše objednávky!

Zaregistrujte se před objednáním v našem e-shopu!

Nezávaznou registrací v eshopu urychlíte vyřízení své objednávky a navíc získáte slevu 5 %. Vyhnete se také zdlouhavému zadávání údajů při další objednávce. Pokud nám pošlete jakoukoliv formou nebo předložíte potvrzení o studiu, máte na všechny naše knihy slevu 15 %.

O nás

Jsme nakladatelství právnické literatury vydávající knihy autorů slavných jmen i nadějných začínajících tvůrců. Přinášíme vám knihy pro právní studium i praxi. Všechny nabízené knihy si můžete ihned zakoupit v eshopu nebo v široké síti knihkupectví v České republice i na Slovensku. Prohlédněte si naše novinky a připravované publikace!

Doporučujeme vaší pozornosti:

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 9. aktualizované vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Nové vydání legendární publikace přináší aktualizované znění trestních kodexů, doplněné poznámkami a novou judikaturou.
Cena: 1.880,00 Kč vč. DPH
 
Listina základních práv a svobod
Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař et al.
Podrobný komentář k Listině od vskutku renomovaného kolektivu autorů vychází z judikatorní praxe Ústavního soudu, nejvyšších soudů i Evropského soudu pro lidská práva.
Cena: 3.480,00 Kč vč. DPH
 
České paměti
Jiří Rajmund Tretera
Kniha pamětí popisuje v živém stylu osudy autora a jeho příbuzných i přátel s nejrůznějšími osudy. V příběhu jednoho výjimečného člověka a jeho blízkých představuje dějiny Čechů od konce 19. století až do současnosti.
Cena: 860,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo hmotné – 8. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Osmé vydání oblíbené učebnice reaguje na novelizace trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže a na novou judikaturu.
Cena: 1.280,00 Kč vč. DPH
 
Přestupkové právo
Helena Prášková
Publikace přináší podrobný teoretický a praktický rozbor právní úpravy obecné části hmotného přestupkového práva a řízení o přestupcích. Nabízí řešení aplikačních problémů, uvádí aktuální judikaturu i příklady z praxe.
Cena: 860,00 Kč vč. DPH
 
Správní soudnictví
Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek
Kniha přináší komplexní výklad pravidel, kterými jsou vedena řízení před správními soudy. Je založen na důkladné rešerši odborných zdrojů a kritickém náhledu na dílčí instituty se zvláštním zřetelem na problematická ustanovení s. ř. s.
Cena: 980,00 Kč vč. DPH
 
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou - 3. přepracované vydání
Vladislav David, Pavel Sladký
Kniha vysvětluje mezinárodněprávní instituty s mnoha příklady z historické i současné mezinárodní praxe. Poodhaluje právní základ historických událostí, zachycuje současný stav mezinárodního práva a pomáhá tak pochopit chaos dnešního světa.
Cena: 780,00 Kč vč. DPH
 
Dědické právo. Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Druhé vydání oceňované příručky, která podrobně a komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti, reaguje na legislativní změny i bohatou judikaturu věnující se jednotlivým aspektům dědického práva.
Cena: 1.890,00 Kč vč. DPH
 
Spisová služba – 3. aktualizované vydání
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Příručka nabízí ucelený pohled na oblast odborné správy dokumentů, včetně všech zásadních souvislostí od nástrojů e-governmentu až po problematiku využívání archiválií. Teorii životního cyklu dokumentu spojuje s bohatou zkušeností z praxe.
Cena: 670,00 Kč vč. DPH
 
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami – 3. aktualizované a doplněné vydání
Jan Tuláček (ed.)
Nové vydání praktické publikace přináší 331 vzorů žalob a dalších podání, smluv, prohlášení, návrhů a jiných dokumentů opatřených vysvětlivkami. Vzory si lze stáhnout v elektronické podobě a upravovat v textovém editoru.
Cena: 1.390,00 Kč vč. DPH
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server