Vítejte na stránkách nakladatelství Leges!

Nové designové stojánky na knihy potěší každého čtenáře

Přinášíme vám inspiraci pro ideální dárek, který je praktický a krásný zároveň. Nové designové stojánky na knihy jsou vyrobeny z masivního dřeva s kovovými prvky a jsou polohovatelné. Můžete jim svěřit knihu, čtečku i tablet. Dodáváme je v reprezentativním obalu, který zároveň chrání stojánek před poškozením. Tímto dárkem nemůžete udělat chybu!

PicturePicture Picture Picture

Plaťte u nás kartou!

Při platbě v sídle nakladatelství i na většině našich prodejních akcí můžete využít bezkontaktního platebního terminálu. Přijímáme všechny běžně akceptované platební karty.

Zaregistrujte se před objednáním v našem e-shopu!

Nezávaznou registrací v eshopu urychlíte vyřízení své objednávky a navíc získáte slevu 5 %. Vyhnete se také zdlouhavému zadávání údajů při další objednávce.

O nás

Jsme nakladatelství právnické literatury vydávající knihy autorů slavných jmen i nadějných začínajících tvůrců. Přinášíme vám knihy pro právní studium i praxi. Všechny nabízené knihy si můžete ihned zakoupit v eshopu nebo v široké síti knihkupectví v České republice i na Slovensku. Prohlédněte si naše novinky a připravované publikace!

Doporučujeme vaší pozornosti:

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku
Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv
Praktický komentář renomovaných autorů přináší názorově pestrý a argumentačně vyvážený výklad obecných ustanovení o závazcích a jednotlivých smluvních typů upravených v občanském zákoníku s použitím aktuální judikatury.
Cena: 2.990,00 Kč vč. DPH
 
Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované a doplněné vydání
Petr Průcha
Třetí vydání oblíbeného poznámkového vydání správního řádu reaguje na legislativní změny a zapracovává novou judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Cena: 750,00 Kč vč. DPH
 
Stavební zákon
Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv
Nový komentář ke stavebnímu zákonu zprostředkovává odborné zkušenosti autorů i judikaturu správních soudů a Ústavního soudu, metodická stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj i závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Cena: 1.390,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o zadávání veřejných zakázek
I. Macek, R. Derková, D. Bartoň, K. Košťál, E. Marečková, P. Zatloukal
Komentář k novému zákonu přináší popis a průběh jednotlivých úkonů v procesu zadávání veřejných zakázek. Autoři se zaměřili na praktický přístup k této problematice, a to formou názorných příkladů a odkazů na použitelnou judikaturu.
Cena: 1.190,00 Kč vč. DPH
 
Právo Evropské unie - 2. aktualizované vydání
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv
Aktualizované vydání učebnice odráží proces, jak se Evropská unie za poslední čtyři roky změnila. Reflektuje i právní stav vystupování Spojeného království.
Cena: 660,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s poznámkami a vzory rozhodnutí a jiných správních aktů
Roman Kočí
Publikace přináší srozumitelný a přehledný komentář nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Výklad vychází z důvodové zprávy k zákonu a z praktických zkušeností autora s aplikací předchozího zákona o přestupcích.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi
Michal Márton, Barbora Gonsiorová
Příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky, k čemuž slouží mnoho praktických příkladů a několik vzorů. Současně jednotlivé instituty srovnává s předchozím zákonem.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Petr Lavický
Kniha se věnuje všem podobám důkazního břemene (objektivnímu a subjektivnímu, abstraktnímu a konkrétnímu) i břemenu tvrzení, s důrazem na problematiku dělení důkazního břemene a řešení stavu non liquet soudcem.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
Helena Kučerová, Eva Horzinková
Podrobný komentář zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákona o některých přestupcích upozorňuje na nejasnosti nové úpravy a nabízí řešení. Uvádí důvodovou zprávu i judikaturu správních a trestních soudů i Ústavního soudu.
Cena: asi 990,00 Kč vč. DPH
 
Církevní právo
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Monografie se komplexně zabývá právními řády křesťanských náboženských společenství, zejména katolické církve. Podrobně vykládá ústavní, správní, manželské, majetkové, trestní a procesní právo.
Cena: 520,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server