Vítejte na stránkách nakladatelství Leges!

Prodejní akce na Právnické fakultě UK v Praze

Zveme vás na tradiční jarní knižní trh Právnické fakulty UK, který se bude konat ve středu 21. března 2018 od 9 do 16h ve vstupní hale, “bazénu” fakulty. Nabídneme vám všechny naše učebnice a praktika a mnoho dalších zajímavých knih s výraznou slevou. Těšíme se na vás!

Designové stojánky na knihy potěší každého čtenáře

Přinášíme vám inspiraci pro ideální dárek, který je praktický a krásný zároveň. Nové designové stojánky na knihy jsou vyrobeny z masivního dřeva s kovovými prvky a jsou polohovatelné. Můžete jim svěřit knihu, čtečku i tablet. Dodáváme je v reprezentativním obalu, který zároveň chrání stojánek před poškozením. Tímto dárkem nemůžete udělat chybu!

Picture PicturePicture Picture Picture

Plaťte u nás kartou!

Při platbě v sídle nakladatelství i na většině našich prodejních akcí můžete využít bezkontaktního platebního terminálu. Přijímáme všechny běžně akceptované platební karty.

Zaregistrujte se před objednáním v našem e-shopu!

Nezávaznou registrací v eshopu urychlíte vyřízení své objednávky a navíc získáte slevu 5 %. Vyhnete se také zdlouhavému zadávání údajů při další objednávce.

O nás

Jsme nakladatelství právnické literatury vydávající knihy autorů slavných jmen i nadějných začínajících tvůrců. Přinášíme vám knihy pro právní studium i praxi. Všechny nabízené knihy si můžete ihned zakoupit v eshopu nebo v široké síti knihkupectví v České republice i na Slovensku. Prohlédněte si naše novinky a připravované publikace!

Doporučujeme vaší pozornosti:

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. (přestupkový řád)
Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil
Publikace poskytuje vyčerpávající komentář zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jednotlivá ustanovení jsou doplněna důvodovou zprávou a odkazy na související judikaturu.
Cena: 980,00 Kč vč. DPH
 
Směnka v soudním řízení
Radim Chalupa
Příručka přináší rozbor specifik soudního řízení o zaplacení směnečného nároku - jak prostého nalézacího, tak směnečného rozkazního. Součástí výkladu je i problematika důkazního břemene a koncentrace směnečného rozkazního řízení.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Lukáš Potěšil a kolektiv
Publikace zahrnuje jak vzory podání ke správním orgánům, tak vzory úkonů a písemností, které jsou správními orgány vyhotovovány. Celkem obsahuje 184 vzorů, které jsou ke stažení z internetu a k následné editaci.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch
Helena Barancová
Monografia analyzuje nielen pozitívne, ale aj negatívne dôsledky vplyvu nových technológií v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a poskytuje odborný náhľad na ich riešenie v právnej teórii aj v aplikačnej praxi.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Dejiny cirkevného práva
Vojtech Vladár
Učebnica poskytuje najdôležitejšie poznatky o vývoji Katolíckej cirkvi z právneho hľadiska, zohľadňujúc aj vzájomné vzťahy medzi ňou a štátom. Chronologicky sa zameriava na obdobie od prvopočiatkov Cirkvi až do dnešných čias.
Cena: 720,00 Kč vč. DPH
 
Terorismus – základní otázky trestního práva a kriminologie
Jiří Jelínek a kolektiv
Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž čeští i slovenští autoři rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Snaží se definovat pojem terorismu a všímají si všech jeho aspektů.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2017
Jiří Jelínek a kolektiv
Sedmé, aktualizované vydání k 1. 10. 2017 reaguje na přijaté novelizace obou trestních kodexů a nově publikovanou judikaturu. Poznámky napomáhají rychlé orientaci v obsahu a smyslu jednotlivých ustanovení.
Cena: 1.480,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Učebnice v šestém vydání reaguje na změny vyvolané novelizacemi trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a zohledňuje novou judikaturu. Je zpracována podle platného právního stavu k 1. 10. 2017.
Cena: 1.160,00 Kč vč. DPH
 
Autorské právo a práva související
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí tohoto právního odvětví. Kolektiv renomovaných autorů systematicky vysvětluje jednotlivé instituty ve vzájemných souvislostech. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
Helena Kučerová, Eva Horzinková
Podrobný komentář zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákona o některých přestupcích upozorňuje na nejasnosti nové úpravy a nabízí řešení. Uvádí důvodovou zprávu i judikaturu správních a trestních soudů i Ústavního soudu.
Cena: 990,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server