Církevní právo
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Monografie se komplexně zabývá právními řády křesťanských náboženských společenství, zejména katolické církve. Podrobně vykládá ústavní, správní, manželské, majetkové, trestní a procesní právo.
Cena: 520,00 Kč vč. DPH
 
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Petr Lavický
Kniha se věnuje všem podobám důkazního břemene (objektivnímu a subjektivnímu, abstraktnímu a konkrétnímu) i břemenu tvrzení, s důrazem na problematiku dělení důkazního břemene a řešení stavu non liquet soudcem.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
VAT Frauds
Tomáš Strémy, Natalia Hangačová
The book is concerned to up-to-date issues of cross-border economic crime, particularly VAT frauds with emphasis on carousel frauds. It closely looks at cooperation between EU Member States, EU legislation as well as Slovak national law.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
XXV. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník obsahuje příspěvky významných českých, slovenských, rakouských a německých právníků, které budou uvedeny na XXV. ročníku konference Karlovarské právnické dny.
Cena: 620,00 Kč vč. DPH
 
XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník
Vladimír Zoufalý (ed.)
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 let existence konference Karlovarské právnické dny, včetně bohaté fotografické přílohy.
Cena: 410,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a judikaturou
Stanislav Pšenička
Komentář zevrubně vykládá novelizovanou právní úpravu sdružování v politických stranách a hnutích. Pozornost věnuje zejména nově založenému Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Výklad doplňuje judikatura.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku
Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv
Praktický komentář renomovaných autorů přináší názorově pestrý a argumentačně vyvážený výklad obecných ustanovení o závazcích a jednotlivých smluvních typů upravených v občanském zákoníku s použitím aktuální judikatury.
Cena: 2.392,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 2.990,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server