Vítejte na stránkách nakladatelství Leges!

Otvírací doba v knihkupectví Leges v Olomouci

Knihkupectví na Právnické fakultě UP v Olomouci bude od pondělí 23. 5. do čtvrtku 26. 5. otevřeno v obvyklou otvírací dobu 8–15:30 hod. V pátek 27. 5. bude zavřeno. Omlouváme se vám a těšíme se na vaši návštěvu!

Plaťte u nás kartou!

Při platbě v sídle nakladatelství i na většině našich prodejních akcí můžete využít platebního terminálu. Přijímáme všechny běžně akceptované platební karty.

Zaregistrujte se před objednáním v našem e-shopu!

Nezávaznou registrací v eshopu urychlíte vyřízení své objednávky a navíc získáte slevu 5 %. Vyhnete se také zdlouhavému zadávání údajů při další objednávce.

O nás

Jsme nakladatelství právnické literatury vydávající knihy autorů slavných jmen i nadějných začínajících tvůrců. Přinášíme vám knihy pro právní studium i praxi. Všechny nabízené knihy si můžete ihned zakoupit v eshopu nebo v široké síti knihkupectví v České republice i na Slovensku. Prohlédněte si naše novinky a připravované publikace!

Doporučujeme vaší pozornosti:

Zákon o zvláštních řízeních soudních
Alena Macková, Ladislav Muzikář a kol.
Podrobný komentář nového procesního předpisu od renomovaných autorů reaguje již na první zkušenosti s jeho aplikací. Je zapracována novela zákonem č. 87/2015 Sb. Komentář je doplněn důvodovou zprávou a odkazy na použitelnou judikaturu.
Cena: 1 190,00 Kč vč. DPH
 
Vzory podání a úkonů v řízení o přestupcích s vysvětlivkami
Eva Horzinková, Helena Kučerová, Pavel Mates, Ladislav Ocelák
Kniha obsahuje vzory pro řízení o přestupcích od jeho zahájení po soudní přezkum. Vzory vychází ze zákona o přestupcích, správního řádu a soudního řádu správního.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou - 3. aktualizované vydání
Eva Horzinková, Helena Kučerová
Podrobný komentář reaguje na významné legislativní změny a novou judikaturu. S ohledem na dělenou účinnost poslední novelizace je zpracován ve dvojím znění. Na závěr je uveden přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků.
Cena: 890,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o pozemních komunikacích - 5. aktualizované vydání
Roman Kočí
Nové vydání komentáře zohledňuje všechny aktuální změny právní úpravy včetně vlivu nového občanského zákoníku, rovněž pracuje s aktuální soudní judikaturou, zejména s rozsudky Nejvyššího správního soudu.
Cena: 600,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou - 3. aktualizované vydání
Helena Kučerová
Publikace poskytuje ucelený výklad zákona o silničním provozu s bohatým výběrem judikatury. Třetí vydání reaguje na početné a zároveň významné legislativní změny titulního zákona i prováděcích předpisů.
Cena: asi 1 190,00 Kč vč. DPH
 
Základy závazkového práva, 1. díl
Tomáš Tintěra, Petr Podrazil, Pavel Petr
Učebnice přehledným výkladem představuje stěžejní instituty závazkového práva ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Text je doplněn judikaturou a mnoha příklady. První díl obsahuje obecné výklady včetně smlouvy.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Základní práva
Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, M. Tomoszek, J. Jirásek, O. Svaček
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Věnuje se jak jejich teorii, tak aplikaci a zakotvení základních práv v pozitivním právu, včetně jejich vymahatelnosti.
Cena: 750,00 Kč vč. DPH
 
Konfesní právo
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Monografie komplexně a přehledně zpracovává české konfesní právo v současné právní úpravě i v historii. Zabývá se zajištěním náboženské svobody, právním postavením církví a náboženských společností, jejich financováním a dalším.
Cena: 550,00 Kč vč. DPH
 
Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
JUDr. Stanislav Křeček
Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení.
Cena: asi 440,00 Kč vč. DPH
 
Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Michal Králík
Pro zájemce o sportovní právo plánujeme exkluzivní vydání mimořádně rozsáhlého rukopisu o civilní a trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy, jenž mapuje její předpoklady a podmínky v celém historickém kontextu do současnosti.
Cena: asi 5 500,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server