Edice je věnována teoreticky zaměřeným monografiím, jejichž cílem je obohatit právní vědu o nové pohledy na jednotlivé instituty a obory českého práva.

Princip
Ondřej Vícha
Monografie pojednává o vývoji, postavení a aplikaci principu "znečišťovatel platí" v právu životního prostředí a v souvisejících oblastech - energetice, dopravě, hornictví, zemědělství. Popisuje jeho vývoj a rozšíření ve státech OECD.
Cena: 280 Kč vč. DPH
 
Ústava České republiky - Komentář
Vojtěch Šimíček, Radovan Suchánek a kol.
Komentář Ústavy se snaží čtenáři nabídnout ucelenou informaci jak o úmyslech původních otců ústavy, tak také o ústavních zvyklostech a na řadě míst nabízí alternativní pohledy na to, jak má být Ústava naplňována a respektována.
Cena: 500 Kč vč. DPH
 
Autonomie jednotlivce
Lucie Piechowiczová, Lucia Madleňáková (eds.)
Sborník prezentuje příspěvky z Olomoucké debaty mladých právníků 2014. Z jednotlivých příspěvků i následné diskuze vyvstala řada zajímavých právních problémů i způsobů řešení, se kterými je možné se díky tomuto sborníku detailněji seznámit.
Cena: 380 Kč vč. DPH
 
Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie
Václav Stehlík
Kniha se zaměřuje na dopad zásady efektivity a rovnocennosti definované judikaturou ESD v oblasti národních procesních předpisů. Jednotícím prvkem všech probíraných témat je fenomén času.
Cena: 360 Kč vč. DPH
 
Aktuální otázky metodologie právního myšlení
T. Machalová, M. Večeřa, J. Harvánek, L. Hlouch, M. Sobotka, T. Sobek
Publikace se věnuje základním institutům, jako je pojem nebo účel práva, dále roli základního instrumentária právního myšlení, právních pravidel a principů, či analogii ve výkladu práva, roli etiky v právním myšlení a právnímu welfarismu.
Cena: 450 Kč vč. DPH
 
Aktuální otázky správního soudnictví
Vladimír Sládeček, Petra Melotíková (eds.)
Sborník příspěvků ze sekce správního práva z konference Olomoucké právnické dny 2012 pořádané ve dnech 24.–25. 5. 2012 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Cena: 350 Kč vč. DPH
 
Aktuální právní aspekty migrace
Lenka Pítrová (ed.) a kolektiv
První část monografie se věnuje migrační legislativě EU a nově projednávaným návrhům, druhá část je zaměřena na vnitrostátní transpozici a implementaci unijního práva a na vnitrostátní cizineckou legislativu, především z pohledu ČR.
Cena: 280 Kč vč. DPH
 
Aktuální problémy rodinněprávní regulace:
Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv
Monografie se zabývá citlivými tématy rodinného práva (určování a popírání rodičovství, náhradní mateřství, vymáhání výživného) na rozhraní mezi stávající i novou právní úpravou dle nového občanského zákoníku.
Cena: 360 Kč vč. DPH
 
Alternativní řešení trestních věcí
Jiří Jelínek (ed.)
Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Cena: 290 Kč vč. DPH
 
Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví
Aleš Borkovec
Monografie se zabývá problematikou akciových společností s rozptýleným vlastnictvím akcií včetně corporate governance. Na pozadí historických souvislostí autor vymezuje právní i jiné příčiny vzniku rozptýleného vlastnictví.
Cena: 360 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >> (117)
 
Powered by Notia Business Server