Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi
Michal Márton, Barbora Gonsiorová
Příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky, k čemuž slouží mnoho praktických příkladů a několik vzorů. Současně jednotlivé instituty srovnává s předchozím zákonem.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované a doplněné vydání
Petr Průcha
Třetí vydání oblíbeného poznámkového vydání správního řádu reaguje na legislativní změny a zapracovává novou judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Cena: 750,00 Kč vč. DPH
 
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté
Jiří Jelínek a kolektiv
Kolektivní monografie zevrubně zkoumá a hodnotí právní úpravu a aplikaci trestní odpovědnosti právnických osob v České i Slovenské republice po pěti letech její účinnosti a přichází s novými poznatky a podněty.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
XXV. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník obsahuje příspěvky významných českých, slovenských, rakouských a německých právníků, které budou uvedeny na XXV. ročníku konference Karlovarské právnické dny.
Cena: 620,00 Kč vč. DPH
 
XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník
Vladimír Zoufalý (ed.)
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 let existence konference Karlovarské právnické dny, včetně bohaté fotografické přílohy.
Cena: 410,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s poznámkami a vzory rozhodnutí a jiných správních aktů
Roman Kočí
Publikace přináší srozumitelný a přehledný komentář nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Výklad vychází z důvodové zprávy k zákonu a z praktických zkušeností autora s aplikací předchozího zákona o přestupcích.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a judikaturou
Stanislav Pšenička
Komentář zevrubně vykládá novelizovanou právní úpravu sdružování v politických stranách a hnutích. Pozornost věnuje zejména nově založenému Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Výklad doplňuje judikatura.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server