České paměti
Jiří Rajmund Tretera
Kniha pamětí popisuje v živém stylu osudy autora a jeho příbuzných i přátel s nejrůznějšími osudy. V příběhu jednoho výjimečného člověka a jeho blízkých představuje dějiny Čechů od konce 19. století až do současnosti.
Cena: 860,00 Kč vč. DPH
 
Dělba moci
Vojtěch Šimíček (ed.)
Sborník obsahuje 10 výtečných příspěvků představených na brněnské konferenci, která se tento rok zaměřila na téme dělby moci v celé jeho šíři, od teoretického základu až po praktické uplatnění, např. v době pandemie.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
European Constitutionalism and the Virus of Distrust
Filip Horák, Karel Řepa (eds)
This book represents a collection of selected papers that were presented by their authors at the international conference that took place on the 27–28 April 2022 at the Law Faculty of Charles University in Prague.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Excesivní uplatnění a zneužití směnky
Radim Chalupa
Publikace se zabývá případy, kdy uplatnění směnečného nároku nerespektuje dohodu, na základě které směnečný vztah vznikl. Analyzuje jednotlivé druhy excesů a způsoby zneužití směnky včetně vytváření podmínek pro nekorektní výkon práva.
Cena: 890,00 Kč vč. DPH
 
Mezinárodní investiční právo v kontextu Evropské unie
Ondřej Svoboda
Evropská unie je významným aktérem tvorby investičních politik a mezinárodního investičího práva. Publikace popisuje její ambiciózní plány, pozadí složitých vyjednávání i kompetenčních sporů i kontext důležitých dohod a investičních smluv.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel
Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová
Jedinečná kniha odpovídá na otázky, které se objevují v souvislosti s pozvolna nastupujícím věkem autonomní dopravy, Zaměřuje se na analýzu odpovědnosti podle občanského zákoníku i na jednotlivé subjekty, které by mohly za škodu odpovídat.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Přestupkové právo
Helena Prášková
Publikace přináší podrobný teoretický a praktický rozbor právní úpravy obecné části hmotného přestupkového práva a řízení o přestupcích. Nabízí řešení aplikačních problémů, uvádí aktuální judikaturu i příklady z praxe.
Cena: 860,00 Kč vč. DPH
 
Rozpúšťanie politických strán ako prejav militantnej demokracie
Marek Káčer (ed.)
Publikace nabízí čtenářům příspěvky přednesené na konferenci, která se konala v květnu 2022 na Právnické fakultě Trnavské univerzitě v Trnavě. Kniha je neprodejná, omezený počet kusů máme k dispozici zdarma.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Súčasné podoby právnej filozofie. Postmoderna, právo a literatúra, právo a ekonómia, kritika liberálneho legalizmu, patriarchátu, rasizmu a heterosexizmu v práve
Dominik Šoltys
Publikace otevírá nové perspektivy v oboru moderní právní filozofie. Zabývá se vznikem, ideovými zdroji i představiteli těchto proudů a také jejich vlivem na právní vědu a společnost.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 9. aktualizované vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Nové vydání legendární publikace přináší aktualizované znění trestních kodexů, doplněné poznámkami a novou judikaturou.
Cena: 1.880,00 Kč vč. DPH
 
Třetí Ústavní soud
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Sborník jedenácti článků z výjezdního semináře z ústavního práva, pořádaného Právnickou fakultou UK, se tematicky věnuje činnosti tzv. třetího Ústavního soudu, tedy se soudci jmenovanými od r. 2013 vesměs prezidentem M. Zemanem.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Utilitarismus a filozofie lidských práv
Martin Hapla
Proč máme mít lidská práva? Publikace staví tuto mnohovrstevnatou filozofickou otázku do centra své pozornosti a nabízí odpovědi z pohledu utilitarismu, resp. jeho variant, který v debatě o problematice lidských práv není obvyklý.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Zrod a metamorfózy princípov bezrozpornosti a úplnosti práva
Pavel Holländer
Publikace nabízí pohled na dva klíčové analytické principy práva, na kontexty, intence a účely jejich vzniku a jejich proměny v toku evropských dějin. Sleduje zároveň úskalí současného vnímámi principů bezrozpornosti a úplnosti práva.
Cena: 300,00 Kč vč. DPH
 
Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku - 2. vydanie
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová
Monografia predstavuje právne postavenie ženy privilegovaného stavu – šľachtičnej – v postavení dcéry, manželky alebo vdovy v stredovekom a novovekom Uhorsku.
Cena: 440,00 Kč vč. DPH
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server