Autorské právo a práva související
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí tohoto právního odvětví. Kolektiv renomovaných autorů systematicky vysvětluje jednotlivé instituty ve vzájemných souvislostech. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
Basic Economics
Jana Bellová
Autorka sestavila učebnici pro všechny, kdo se chtějí naučit základní ekonomické pojmy, principy a souvislosti v angličtině. The author designed the book for anyone who wants to learn some basic economic terms, principles and key aspects.
Cena: 160,00 Kč vč. DPH
 
IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP
Robert Mládek
Dvojjazyčná praktická příručka vysvětluje metodiku účtování podle IFRS a US GAAP na stovkách příkladů, jejichž zadání čerpá autor ze své bohaté poradenské i školicí praxe. Kde je to užitečné, jsou příklady doplněny stručným komentářem.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Investiční služby v právní teorii a praxi
Martin Hobza
Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních východisek nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování.
Cena: 240,00 Kč vč. DPH
 
Oceňování nemovitostí v praxi
Petr Ort, Olga Ortová Šeflová
Příručka předkládá praktické návody na vypracování nejvíce frekventovaných typů ocenění založených na tržních principech. Zabývá se i řešením aktuálních metodických problémů. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 340,00 Kč vč. DPH
 
Poškodený v predsúdnom konaní
Kristína Jurišová
Monografia poskytuje komplexný prehľad o právnej úprave jednotlivých práv a povinností poškodeného počas trestného konania vo fáze predsúdneho konania v podmienkach Slovenskej republiky vrátane aplikačných problémov.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov
Tomáš Strémy (ed.)
Publikace představuje sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané v květnu 2017 v Trnavě.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Správní právo trestní
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Učebnice komplexně rozebírá problematiku nové právní úpravy správního práva trestního, jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. Autoři se zabývají i srovnáním s odpovědností v trestním právu.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Superior Responsibility in International Criminal Law
Ondřej Svaček, Michala Chadimová, Ivana Procházková
The book analyzes the responsibility of superiors for the crimes of their subordinates under international law. Kniha analyzuje odpovědnost nadřízených za zločiny jejich podřízených podle mezinárodního práva.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Základy práva Evropské unie pro ekonomy
Vladimír Týč
Komplexní učebnice unijního práva byla aktualizována o živou problematiku posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a bankovní problematika.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server