Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky
Ondřej Horák a kolektiv
Učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady z věcného a dědického práva a jim odpovídající instituty. Přibližuje jejich pojem, smysl a vývoj, včetně komparace s předními evropskými občanskými zákoníky.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Církevní právo – 2. přepracované vydání
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Kniha se podrobně věnuje kanonickému právu katolické církve. Vykládá ústavní, správní, manželské, majetkové, trestní a procesní právo. Uvádí i principy, kterými se řídí církve pravoslavné, staroorientální a reformační. Kniha vychází 19. 10.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou
Michal Malacka, Slavomír Halla, Miluše Hrnčiříková
Komentář k úmluvě upravující mezinárodní obchodní poměry přeshraniční povahy přináší teoretický základ i praktický pohled a je doplněn výběrem národní a zahraniční judikatury soudů i rozhodčích institucí.
Cena: 1.590,00 Kč vč. DPH
 
Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?
Jan Chmel
Tato čtivě napsaná kniha pojímá Ústavní soud nejen jako soudní těleso, ale i jako živý organismus složený z konkrétních soudkyň a soudců, ovlivňujících svým rozhodováním naše právo i společnost.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Dětičkám do ouška
Jana Schlossarková
Sbírka veršů pro děti o zvířátkách, květinách a jiných věcech, co nás obklopují, je bohatě ilustrována kresbami, které překypují barvami jako příroda sama. Knihu vytvořila významná hlučínská básnířka a spisovatelka.
Cena: 298,00 Kč vč. DPH
 
Deutsche Rechtssprache – 2. Auflage
Jana Girmanová
Učebnice vysvětluje praktické používání právnické němčiny – provází jednotlivými obory práva, nabízí autentické texty zákona i judikatury, vysvětluje gramatiku a související slovní zásobu. Novinkou je klíč s řešeními cvičení.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Dovolanie v trestnom konaní – judikatúra
Libor Duľa, Zuzana Kyjac
Aplikácia mimoriadneho opravného prostriedku dovolania odhaľuje nedostatky tohto inštitútu. Sporné situácie rieši judikatúra, ktorá je strelkou na aplikačnom kompase odborníkov. Táto monografia ju systematicky usporiadava v jeden celok.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Kontroverze práva, zdraví a rodiny
Ivo Telec
Kniha poskytuje právní pohled na kontroverzní společenská témata, jakými jsou náhradní mateřství, eugenické praktiky, porod ve vlastním sociálním prostředí, rodičovský status stejnopohlavních párů, povinné očkování nebo off-label medikace.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Krajní nouze v trestním právu
Vladimír Pelc
Monografie představuje první komplexní pojednání o trestněprávním institutu krajní nouze v historickém a komparativním kontextu. Ukazuje, že krajní nouze není jen institutem teoretickým, ale reguluje situace, které v životě často nastávají.
Cena: 650,00 Kč vč. DPH
 
Mediace ve spotřebitelských sporech
Blanka Vítová, Markéta Etlíková
Monografie se zabývá alternativními způsoby řešení sporů se zaměřením na mediaci ve spotřebitelských sporech. Zkoumá především problematické aspekty mediace, jako je vymahatelnost rozhodnutí či možnost poskytnutí nesprávné rady mediátorem.
Cena: 260,00 Kč vč. DPH
 
Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu
Zdeněk Červínek
Monografie mapuje vývoj metody (testu) proporcionality jako základní ústavněprávní doktríny a jejích variací a komponent v praxi Ústavního soudu ČR. Současně poskytuje návod, jak s tímto nástrojem aplikace základních práv pracovat.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Příklady z trestního práva hmotného a procesního – 4. přepracované vydání
Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Sbírka obsahuje 580 příkladů z trestního práva hmotného (obecné a zvláštní části) i procesního včetně trestní odpovědnosti mladistvých, trestní odpovědnosti právnických osob a z oblasti mezinárodní justiční spolupráce.
Cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu
Denisa Linhartová
Publikace popisuje příčiny a důsledky rozdílů v odměňování v různých sportovních disciplínách, např. ve fotbalu, basketbalu, tenisu aj. Rozebírá právní úpravu, možný budoucí vývoj a nabízí mnoho zajímavých příkladů.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Správní právo trestní – 2. aktualizované vydání
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Aktualizovaná učebnice komplexně rozebírá problematiku právní úpravy správního práva trestního, jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. Autoři se zabývají i srovnáním s odpovědností v trestním právu.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Správní uvážení a jeho přezkum
Barbora Košinárová
Publikace zkoumá institut správního uvážení z teoretické i praktické roviny. Věnuje se historii a vývoji jeho funkce, identifikuje jeho výskyt ve veřejné správě a popisuje vztah k veřejným subjektivním právům jednotlivců.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Spravodajské informácie v trestnom konaní
Adrián Vaško
Publikácia je zameraná na problematiku spravodajských informácií v trestnom konaní s dôrazom na ich využitie v dokazovaní. Skúma legislatívnu úpravu spravodajskej činnosti a dokazovania v rámci trestného konania v Slovenskej republike.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní právo a státověda I. díl. Obecná státověda
Václav Pavlíček, Věra Jirásková a kolektiv
Komplexní publikace nabízí vhled do všech zásadních pojmů a souvislostí důležitých pro studium ústavního práva a státovědy. Neposkytuje pouze teoretický výklad, ale pojednává o skutečném fungování státu v minulosti i současnosti.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o pozemních komunikacích – 7. aktualizované vydání
Roman Kočí
Sedmé vydání komentáře reaguje na všechny změny právní úpravy k 1. 9. 2021, jakou je např. možnost odstranit z pozemních komunikací dlouhodobě odstavená vozidla. Reflektuje také novou judikaturu i poznatky právní nauky a praxe.
Cena: 850,00 Kč vč. DPH
 
Zbrojní průkaz – 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 9. 2021
Jiří Záruba
Praktická příručka přináší souhrn všech právních norem a informací, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz. Testové soubory jsou doplněny klíčem.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
brno(zavináč)knihyleges.cz
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
Stojánky na knihy
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server