Autorské právo a práva související – 3. aktualizované a rozšířené vydání
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Nové vydání učebnice systematicky vykládá problematiku autorského práva, reaguje na novelizace autorského zákona a unijní úpravy a zařazuje i nově zpracované kapitoly o umělé inteligenci či závazcích souvisejících s digitálním obsahem.
Cena: 760
 
Dovolání v trestním řízení
Kristýna Machyánová
Monografie přináší komplexní analýzu dovolání v trestním řízení. Vymezuje rozhodnutí, která lze dovoláním napadnout, a rozebírá jednotlivé dovolací důvody. Zároveň zkoumá vztah dovolání k ústavní stížnosti a stížnosti pro porušení zákona.
Cena: 520
 
Financovanie rozvoja regiónov a miest z fondov Európskej únie na Slovensku
Eva Výrostová, Zuzana Hrabovská, Milan Douša
Monografia sa zaoberá možnosťami financovania rozvoja regiónov a miest zo zdrojov Európskej únie, so zameraním na zhodnotenie doterajšie implementácie fondov politiky súdržnosti v SR a nastavenie týchto fondov v novom období 2021 - 2027.
Cena: 0
 
Kulturní války z pohledu ústavního práva
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Široký okruh témat sborníku studentských prací zahrnuje klimatickou změnu, migrační krizi, práva LGBTQIA+ osob, definici znásilnění, právo na interrupci, cenzuru internetu, rouhání, státní ingerenci do výchovy dětí až po právo platit v hoto
Cena: 360
 
Menšiny v českém a polském právu
Sylva Řezníková
Přehledná a čtivá monografie se věnuje ústavní i zákonné úpravě postavení národnostních a etnických menšin v českém a polském právu i v mezinárodním kontextu.
Cena: 280
 
Osudová setkání Československa s velmocemi na poli mezinárodního práva
Jiří Malenovský
Publikace reflektuje zlomové okamžiky československých dějin pohledem mezinárodního práva. Nepoužívá kategorie „hrdinství“ a „zrady“, ale hodnotí činy velmocí i našich představitelů s použitím pravidel uznaných mezinárodním společenstvím.
Cena: 680
 
Praktikum pracovního práva – 3. vydání
Petr Podrazil, Tomáš Tintěra
Praktikum je určeno studentům k prohlubování znalostí pracovního práva. Jednotlivé kapitoly obsahují stručný úvod, výňatek z vybraného soudního rozhodnutí s doplňujícími otázkami a zadání četných praktických příkladů k samostatnému řešení.
Cena: 380
 
Principles of Good Administration and Guarantees of their Application in Practice in Ukraine and the Czech Republic
Kateřina Frumarová et al.
Publikace se zaměřuje jak na kritickou analýzu stavu veřejné správy v obou zemích, tak i na jednotlivé principy dobré správy, na jejich právní zakotvení, ale i na jejich praktické uplatňování.
Cena: 320
 
Řešení medicínskoprávních sporů a lege artis
Martin Horvát
Praktická příručka přináší celistvý pohled na problematiku sporů mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče a jejich řešení. Podrobně se věnuje posuzování standardu náležité odborné úrovně při poskytování zdravotních služeb (lege artis).
Cena: 560
 
Správní právo procesní – 7. aktualizované a doplněné vydání
Eva Horzinková, Vladimír Novotný
Vysokoškolská učebnice přehlednou a srozumitelnou formou vykládá obecnou část správního práva procesního. Do sedmého vydání byly zapracovány novely správního řádu, nová rozhodnutí správních soudů i závěry poradního sboru ministra vnitra.
Cena: 620
 
Virtuálne meny v digitálnej ekonomike
Miroslav Štrkolec, Jozef Sábo, Adrián Popovič
Virtuálne meny sú jedným z fenoménov, ktoré môžeme nazvať ako nové javy v ekonomike. Ich trhová kapitalizácia sa počíta v stovkách miliárd amerických dolárov, čo, prirodzene, vyvoláva otázky potreby (či?) a rozsahu (ako?) ich regulácie.
Cena: 0
 
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Pavel Mates, Petr Černý, Jan Kněžínek, Martin Kopecký
Podrobný komentář vykládá problematiku vzniku, činnosti a zrušení politických stran. Věnuje se pravidlům jejich hospodaření, státním příspěvkům i činnosti Úřadu pro hospodaření politických stran a hnutí. Komentář doplňuje bohatá judikatura.
Cena: 890
 
Zdaňovanie digitálnych služieb – iniciatívy, problémy a možnosti smerovania ich daňovo-právnej regulácie
Soňa Simić Ballová
Monografia objasňuje podstatu digitálnych služieb, ktoré sú jedným z nových javov v ekonomike, poukazuje na ich relevantné daňovo-právne aspekty a možnosti a limity ich zdaňovania.
Cena: 0
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server