Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích
Ondřej Horák, Jakub Razim
Učebnice přináší výklad o vývoji, osobnostech a inspiračních zdrojích kodifikace obecného soukromého práva v českých zemích od středověku po současnost a dále přehled dějin domácí civilistiky v širším (teritoriálním) pojetí.
Cena: 224,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Le Français juridique 2e édition
Leona Černá
Učebnice právnické francouzštiny ve druhém, aktualizovaném a přepracovaném vydání obsahuje úvod do francouzského práva, výklad gramatických jevů, různé druhy cvičení s klíčem a slovníček právních pojmů.
Cena: 304,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Majetek státu v teorii a praxi
Petr Havlan, Dagmar Sochorová a kolektiv
Publikace shrnuje, vysvětluje a kriticky hodnotí právní úpravu a judikaturu týkající se problematiky majetku státu. Propojuje přitom teoretická východiska s praxí, čímž se stává vhodnou pomůckou pro aplikační praxi.
Cena: 440,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 550,00 Kč vč. DPH
 
Předběžné opatření v civilním procesu sporném
Vít Kučera
Publikace se podrobně věnuje předběžnému opatření podle občanského soudního řádu. Rozebírá podmínky jeho nařízení, odpovědnost navrhovatele za újmu vzniklou nařízením předběžného opatření i ústavnost tohoto institutu.
Cena: 312,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Sazby odměn vybíraných kolektivními správci
Terezie Vojtíšková
Publikace se zabývá problematikou sazeb odměn vybíraných kolektivními správci od uživatelů předmětů ochrany. Předestírá teoretická východiska, vymezuje instituty s výkonem kolektivní správy spojené a analyzuje proces tvorby těchto sazeb.
Cena: 200,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní právo a koronavirus
Marek Antoš, Jan Wintr (ed.)
Sborník devíti studentských prací se zabývá výzvami, jimž čelí ústavní právo během pandemie, kdy dochází k omezení některých lidských práv a základních svobod a porušení ústavního principu ukládání povinností jen na základě zákona.
Cena: 160,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 200,00 Kč vč. DPH
 
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů
Michal Králík a kolektiv
Podstatně upravené vydání soudních vzorů nabízí příklady rozhodnutí a úkonů se zapracovaním všech požadavků, které jsou na konkrétní dokument kladeny. Publikace dále pro všechny praktiky nabízí on-line přístup ke vzorům vhodným k editování.
Cena: 1.432,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.790,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o priestupkoch
Soňa Košičiarová
Komentář komplexně vykládá zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v kontextu Ústavy SR a Úmluvy o ochraně lidských práv a základných svobod. Zaměřuje se např. na rozbor skutkových podstat, specifika blokového řízení či analýzu práv obviněného.
Cena: 1.192,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.490,00 Kč vč. DPH
 
Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty
Tomáš Strémy, Lukáš Turay (eds.)
Sborník obsahuje deset příspěvků z mezinárodní vědecké konference uspořádané katedrou trestního práva, kriminológie, kriminalistiky Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server