Nejprodávanější knihy
Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček
Vojtěch Šimíček a kolektiv
Autorské právo v rozhlasovém vysílání
Marek Beneš
Jedinečná publikace komplexně a přehledně rozebírá právní regulaci rozhlasového vysílání. Odborně popisuje nelehkou problematiku kolektivní správy, nové technologické výzvy, které odvětví očekává, nebo trendy v europeizaci autorského práva.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Autorský zákon
Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček
Publikace zpracovaná zkušeným kolektivem autorů nabízí podrobný komentář k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný o judikaturu a přehled souvisejících předpisů.
Cena: 1.390,00 Kč vč. DPH
 
Elektronizace správy daní
Michal Tuláček
Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Legal English 3rd revised edition
Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Třetí vydání učebnice poskytuje základy právnické angličtiny, zároveň rozvíjí znalosti obecného jazyka. Každá lekce obsahuje právní texty včetně případů a otázky k zamyšlení, následuje řada úkolů a interaktivních cvičení.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Lidská práva v praxi obecných soudů
Jan Kratochvíl
Monografie se věnuje aplikaci základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. Autor vychází z rozsáhlé empirické analýzy stovek rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení
Jiří Jelínek a kolektiv
Mezinárodní víceoborová kolektivní monografie provádí rozbor platné úpravy ochrany základních práv a svobod v trestním řízení a přináší četné náměty k jejímu zdokonalení v rámci rekodifikace trestního řádu.
Cena: 790,00 Kč vč. DPH
 
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
Jozef Záhora, Barbora Tallová
Monografia sa venuje odpočúvaniu a záznamu telekomunikačnej prevádzky pri odhaľovaní a dokazovaní trestnej činnosti v rámci trestného konania aj podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním. Venuje sa teoretickej aj aplikačnej problematike.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi
Záboj Horák, Petra Skřejpková (eds.)
Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi vychází u příležitosti 80. narozenin profesora církevního práva, konfesního práva a právních dějin církví na Právnické fakultě UK. Pocta obsahuje příspěvky 36 autorů, žáků a přátel profesora Tretery.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Stavební zákon. Praktický komentář
Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv
Nové vydání komentáře reflektuje všechny změny účinné k 1. 6. 2020. Z těch nejnovějších například změny týkající se terénních úprav k zadržování vody, oznamování dokončených staveb, podrobností územního a regulačního plánu, a další.
Cena: 1.490,00 Kč vč. DPH
 
Ústava na hviezdnom nebi
Kamil Baraník
Publikace komplexně analyzuje vztah mezinárodního a vnitrostátního práva z pohledu slovenského ústavního pořádku. Čerpá přitom inspiraci z právní teorie, mezinárodního práva i komparativní ústavní praxe.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Vazba v trestním řízení
Ingrid Galovcová
Vazba jako tradiční institut trestního práva procesního výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného. Monografie zdůrazňuje respektování výjimečnosti ukládání vazby nejen z hlediska zákonné úpravy, ale i přístupu aplikační praxe.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o realitním zprostředkování
Markéta Selucká, Martin Losenický, Ludvík Matoušek, Jana Mlýnková
Nová úprava realitního zprostředkování zasazená do souvislostí s právními předpisy českými i evropskými a s ustálenou judikaturou. Publikace nabízí kvalitní a odborné vysvětlení práv a povinností poskytovatelů i příjemců realitních služeb.
Cena: 430,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server