Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném.
Cena: 890,00 Kč vč. DPH
 
Corporate Finance
Jan Vlachý
Monografie rozvíjí problematiku podnikových financí od teoretických východisek po systematický rámec, vhodný pro řešení otázek podnikové praxe. Nabízí univerzální pohled bez národní lokalizace, srovnává rozdíly v terminologii i zvyklostech.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Corporate Finance - Exercises. 2nd edition
Jan Vlachý
Anglická cvičebnice představuje komplexní sbírku více než 300 příkladů a otázek opatřených uvozujícím textem. Je určena pro vysokoškolskou výuku podnikových financí.
Cena: 190,00 Kč vč. DPH
 
Deutsch im EU-Recht
Jana Girmanová
Učebnice poskytuje výklad základních témat EU, navazující vysvětlení příslušných gramatických jevů a jazyková cvičení založená například na analýze autentické judikatury.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník IX. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Devátý svazek obsahuje rozsáhlý komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři upozorňují na výkladové problémy a nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.
Cena: 2.690,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum rodinného práva
Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, Renáta Šínová a kolektiv
Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a vzory návrhů na zahájení řízení a rozhodnutí soudu.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z obecného správního práva 2. část
Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková
Praktikum je určeno k procvičování znalostí ze zbývajících (oproti první části publikace) témat obecné části správního práva. Každá kapitola obsahuje cvičení, příklady a kontrolní otázky.
Cena: 210,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z práva sociálního zabezpečení
Gabriela Halířová
Praktikum je určeno k procvičování znalostí z práva sociálního zabezpečení. Kapitoly rozčleněné podle jednotlivých podsystémů obsahují modelové příklady s řešením, příklady typických životních situací k řešení a kontrolní otázky.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák
Publikace podrobně vykládá všechny otázky souvisící s rozhodnutími orgánů činných v trestním řízení a je vybavena rozšířeným výběrem praktických vzorů. Čtvrté vydání reaguje na četné legislativní změny mnoha souvisejících právních předpisů.
Cena: 700,00 Kč vč. DPH
 
Účetnictví pojišťoven
Jan Huleš
Publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny. Seznamuje s jeho základními náležitostmi, způsoby oceňování a vysvětluje mimo jiné i účetní závěrku a výroční zprávu. Pro doplnění kniha na závěr pojednává o historii účetního práva.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku
Lucia Petríková
Publikace přináší ucelený pohled na vliv věku na pracoveněprávní vztahy a související diskriminaci v odměňování, při rozvázání pracovního poměru, nebo na upírání práva na práci. Nabízí i srovnání s právem EU a judikaturou ESLP.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve
Helena Barancová
Publikace vysvětluje atypické formy zaměstnávání v rámci online platforem typu UBER, telepráci, domácí práci, nebo zvláštnosti pracovního poměru členů statutárních orgánů.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server