Europeizace české státní správy: čtyři instituce, čtyři modely
Ivo Šlosarčík, Tomáš Weiss, Mitchell Young
Publikace na příkladu čtyř českých institucí (Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) zkoumá změny způsobené v české státní správě členstvím v Evropské unii.
Cena: 200,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Nahlížení do spisu
Pavel Mates, Petr Černý, Tomáš Lechner, Pavel Skalka
Praktická publikace komplexně zpracovává problematiku nahlížení do spisů v řízeních vedených podle jednotlivých procesních předpisů. Přehledně vysvětluje práva a povinnosti orgánů veřejné moci, účastníků řízení i dalších osob.
Cena: 224,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR
Irena Válková
Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní právo a státověda II. díl - 3. vydání
Václav Pavlíček a kolektiv
Materie ústavního práva přehledně a uceleně zpracovaná v jedné publikaci. Třetí vydání je rozšířeno o kapitolu komplexně shrnující významné změny v pramenech ústavního práva v letech 2015–2020.
Cena: 1.016,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.270,00 Kč vč. DPH
 
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Lukáš Potěšil a kolektiv
Publikace obsahuje 184 vzorů podání ke správním orgánům a vzorů úkonů a písemností, které jsou správními orgány vyhotovovány. Pro zákazníky jsou vzory dostupné také ke stažení z internetu s jednoduchou možností následné editace.
Cena: 392,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
Eva Šimečková
Monografie podrobně zkoumá, zda právní úprava poskytuje zaměstnancům dostatečnou ochranu před diskriminačním jednáním zaměstnavatele a zda § 10 antidiskriminačního zákona zajišťuje v řízení před soudy skutečnou a účinnou právní ochranu.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server