Autorské právo a práva související
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí tohoto odvětví, autoři z řad vyučujících i praxe systematicky vysvětlují jeho jednotlivé instituty. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
Basic Economics
Jana Bellová
Autorka sestavila učebnici pro všechny, kdo se chtějí naučit základní ekonomické pojmy, principy a souvislosti v angličtině. The author designed the book for anyone who wants to learn some basic economic terms, principles and key aspects.
Cena: 160,00 Kč vč. DPH
 
Legal Theory
Petr Osina
The aim of the textbook is to provide students with a guide to the basic theoretical questions of law. The textbook is intended primarily for foreign students which attend courses of legal theory at the law schools in the Czech Republic.
Cena: 220,00 Kč vč. DPH
 
Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků
Jan Kysela, Michal Urban (eds.) a kol.
Autoři se obracejí k beletrii a filmu jako zdrojům situací a dilemat, umožňujících promýšlet, co vše může znamenat být právníkem, jak dalece se právo může vztahovat k (ne)spravedlnosti, jak obstát v morálně vyhrocených životních předělech.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 3. vydání
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Sbírka příkladů z trestního práva hmotného i procesního včetně trestní odpovědnosti právnických osob byla ve třetím vydání aktualizována a doplněna na 431 příkladů.
Cena: 180,00 Kč vč. DPH
 
Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov
Tomáš Strémy (ed.)
Publikace představuje sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané v květnu 2017 v Trnavě.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Spisová služba - 2. aktualizované vydání
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Příručka podrobně rozebírá všechny etapy výkonu spisové služby včetně ukládání dokumentů. Soustředí se též na tvorbu spisového řádu a realizaci klasické i digitální spisovny. Zohledňuje všechny novelizace předpisů účinné od 1. 8. 2017.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Učebnice v šestém vydání reaguje na změny vyvolané novelizacemi trestního zákoníku, trestního řádu a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a zohledňuje novou judikaturu. Je zpracována podle platného právního stavu k 1. 10. 2017.
Cena: 1.160,00 Kč vč. DPH
 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2017
Jiří Jelínek a kolektiv
Sedmé, aktualizované vydání k 1. 10. 2017 reaguje na přijaté novelizace obou trestních kodexů a nově publikovanou judikaturu. Poznámky napomáhají rychlé orientaci v obsahu a smyslu jednotlivých ustanovení.
Cena: 1.480,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server