Dokazovanie počítačovej kriminality
Norbert Halas
Monografia popisuje rôzne formy počítačových trestných činov, ako sú hacking, malvér, online podvody a skúma metódy dokazovania počítačovej kriminality vrátane cezhraničnej spolupráce.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Normální Daniela 1
Daniela Kovářová
Texty, rozhovory a projevy jsou zaměřeny především na témata rodiny a rodinného práva, Evropské unie, klimatického alarmismu i ekonomiky. Autorčin pohled na veřejné dění, právo a politiku je tradičně neotřelý a osvěžující.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Povinné předpisy ke studiu: obchodní právo
sestavila katedra obchodního práva PF UK
Šest právních předpisů, jež pokrývají oblasti, které je potřebné ovládnout k úspěšnému absolvování klauzurní práce, státních zkoušek a všech povinných předmětů vyučovaných katedrou obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Cena: 600,00 Kč vč. DPH
 
Povinné předpisy ke studiu: občanské právo
sestavila katedra občanského práva PF UK
Jedenáct právních předpisů, jež pokrývají oblasti, které je potřebné ovládnout k úspěšnému absolvování klauzurní práce, státních zkoušek a všech povinných předmětů vyučovaných katedrou občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Cena: 720,00 Kč vč. DPH
 
Povinné předpisy ke studiu Občanské právo a Obchodní právo
sestavily katedry občanského a obchodního práva PF UK
Sbírky povinných předpisů nabízíme v kompletu za zvýhodněnou cenu o 25 % nižší než při prodeji samostatně.
Cena: 990,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum civilního procesu - 2. část - 2. vydání
Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Iveta Vankátová a kolektiv
Druhá část obsahuje opravná řízení, nesporná řízení, správní soudnictví, exekuční, insolvenční a rozhodčí řízení. Na řešený modelový případ vždy navazují příklady, kontrolní otázky a testy a vzorová odvolání a klauzurní práce s řešením.
Cena: 460,00 Kč vč. DPH
 
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Jiří Jelínek, Jiří Říha
Publikace podrobně vykládá všechny otázky souvisící s rozhodnutími orgánů činných v trestním řízení a je vybavena rozšířeným výběrem praktických vzorů. Nové vydání reaguje na četné legislativní změny mnoha souvisejících právních předpisů.
Cena: 990,00 Kč vč. DPH
 
Time management
Stanislav Termann, Juraj Eisel
V knize najdete postupy, jak stihnout vše důležité, a zároveň vybrat to opravdu podstatné. Naučíte se aktivně řídit svůj život, získat větší prostor pro svou práci, zlepšit plánování a posílíte soustředění, výkonnost a rovnováhu.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo procesní – 7. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Sedmé vydání oblíbené učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu i ostatních trestněprocesních předpisů. Nejrozsáhlejší změny byly zapracovány do kapitoly o mezinárodní justiční spolupráci.
Cena: 1.400,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní rámec vlastnictví, podnikání a sociálních práv
Marek Antoš a Jan Wintr (eds.)
Sborník obsahuje šestnáct příspěvků, které se věnují tématům ústavního práva souvisejícím s ekonomikou, konkrétně ochraně vlastnictví, svobodě podnikání, sociálním právům včetně práva na bydlení a ústavním mezím zdanění.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Vrchní velení ozbrojeným silám z hlediska ústavního práva
Jakub Dienstbier
Kniha analyzuje postavení prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil a jeho důsledky pro otázky národní bezpečnosti. Nabízí srovnání se zahraničnými úpravamii historický pohled a předkládá též alternativní pohled na problematiku.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo
Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kol.
Učebnice přehledně a srozumitelně vykládá podstatné instituty věcného a dědického práva i obecnější instituty majetkového práva. Autoři vysvětlují látku od základů a vytvářejí tak solidní základy pro komplexní pochopení občanského práva.
Cena: 580,00 Kč vč. DPH
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server