Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Jiří Jelínek a kolektiv
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Daniela Kovářová
Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném.
Cena: 890,00 Kč vč. DPH
 
Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska
Ingrid Lanczová
Publikace pojednává o rozvodových důvodech a konzervativních i pokrokových aspektech v úpravě rozvodů na území dnešního Slovenska v časech rakousko-uherské monarchie i československého státu.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Deutsch im EU-Recht
Jana Girmanová
Učebnice poskytuje výklad základních témat EU, navazující vysvětlení příslušných gramatických jevů a jazyková cvičení založená například na analýze autentické judikatury.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Obchodní podmínky ve vztazích B2C
Markéta Selucká, Svatava Veverková a kolektiv
Publikace se zabývá obchodními podmínkami ve vztazích B2C, kde spotřebitel je ze zákona slabší stranou vyžadující zvláštní ochranu. Současné však kniha rozebírá právní postavení podnikatele, který obvykle smluvní podmínky definuje.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník IX. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Devátý svazek obsahuje rozsáhlý komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři upozorňují na výkladové problémy a nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.
Cena: 2.690,00 Kč vč. DPH
 
Právo přírodního léčitelství
Ivo Telec
Jedinečná publikace poprvé nabízí komplexní odborný pohled na právní problémy vyplývající z alternativních přístupů k lidskému zdraví a k léčbě nemocí. Přináší též podrobný rozbor právního postavení přírodních léčitelů.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta
Martin Gregor
Publikace představuje fascinující postavu císaře Augusta, přibližuje dobu počátku našeho letopočtu, ve které žil a vládl, a seznámí nás se zákony, které ovlivňovaly historii i každodenní život obyvatel římského impéria.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák
Publikace podrobně vykládá všechny otázky souvisící s rozhodnutími orgánů činných v trestním řízení a je vybavena rozšířeným výběrem praktických vzorů. Čtvrté vydání reaguje na četné legislativní změny mnoha souvisejících právních předpisů.
Cena: 700,00 Kč vč. DPH
 
Sbírka klauzurních prací z pracovního práva
Petr Bezouška, Petr Podrazil, Tomáš Tintěra
Soubor teoretických testů a komplexně řešených klauzurních prací, doplněný praktickými radami a návody. Publikace je vhodná k ověřování a prohlubování znalostí studentů i k upevňování znalostí odborníků.
Cena: 170,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní stížnost
Vojtěch Šimíček
Publikace podrobně popisuje všechny fáze řízení před Ústavním soudem, čtenáři poradí, jak napsat bezvadnou ústavní stížnost a poskytne také výklad o ústavním soudnictví v ČR dnes i v minulosti.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku
Lucia Petríková
Publikace přináší ucelený pohled na vliv věku na pracoveněprávní vztahy a související diskriminaci v odměňování, při rozvázání pracovního poměru, nebo na upírání práva na práci. Nabízí i srovnání s právem EU a judikaturou ESLP.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou
Helena Kučerová
Publikace poskytuje ucelený výklad zákona o silničním provozu s bohatým výběrem judikatury. Čtvrté vydání reflektuje rozsáhlé změny v úpravě správního trestání, úpravu elektronické komunikace a též nové pravomoci při vydávání dokladů.
Cena: 1.200,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server