Dědické právo v předpisech dlouhého století (1918–2022)
Martin Šešina, Petr Bílek
Příručka se vzory protokolů a rozhodnutí shrnuje historické právní úpravy dědění, které je nezbytné znát a aplikovat podle zásady, že hmotněprávní dědické vztahy i procesní postup se řídí úpravou platnou v době úmrtí zůstavitele.
Cena: 1.190,00 Kč vč. DPH
 
Jak psát, aby se to dalo číst - 2. doplněné vydání
Jakub Šváb
V příručce najdete stručná a přehledná pravidla přístupného psaní, která zaručí, že váš text bude čtivý, dobře čitelný a že ho budete mít rychle napsaný, ať už píšete diplomovou práci, úřední sdělení, smlouvu nebo třeba obecní vyhlášku.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Korunovační klenoty Království českého v Rakousku
Zdeněk Koudelka
Publikace se zabývá osudem gotického žezla a jablka Království českého z původního souboru korunovačních klenotů z doby panování Karla IV., které jsou nyní uloženy ve Vídni. Rozebírá problematiku jejich vlastnictví i možnosti návratu.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Ochranné léčení a zabezpečovací detence
Dita Řepková
Monografie podrobně rozebírá ochranné léčení a zabezpečovací detenci, které lze uložit pachatelům trestných a jinak trestných činů. Autorka zkoumá právní úpravu, soudní judikaturu a statistické údaje a popisuje vlastní profesní zkušenosti.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Povinné předpisy ke studiu: Trestní právo
Katedra trestního práva PF UK
Soubor právních předpisů je určený ke studiu trestního práva na Právnické fakultě UK v Praze.
Cena: 384,00 Kč vč. DPH
 
Případové studie z trestního práva - 2. aktualizované vydání
Bronislava Coufalová, Filip Ščerba, Zdeněk Kopečný
Publikace přináší soubor 21 případových studií z oblasti trestního práva hmotného i procesního ve formě klauzurních prací. Ve druhém vydání byly studie aktualizovány podle právní úpravy k 1. 1. 2023. Všechny studie jsou opatřeny řešením.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Rodinné vztahy v soudní praxi
Hana Nová, Nikol Hönigová
Příručka obsahuje 85 vzorů podání a soudních rozhodnutí v rodinných věcech. Vzory se zabývají rozhodováním o osobním stavu, vztahy mezi rodiči a dětmi včetně výživného, náhradní rodinnou péčí i vztahy mezi manželi včetně majetkových otázek.
Cena: 730,00 Kč vč. DPH
 
Spravodlivý trestný proces
Maroš Čelár, Samuel Csóka, Mikuláš Lévai
Monografia sa zaoberá vybranými zásadami trestného konania v kontexte spravodlivého trestného procesu. Zásada kontradiktórnosti, nemo tenetur se ipsum accusare a prezumpcie neviny sú pojednané teoreticky aj z pohľadu judikatúry.
Cena: 220,00 Kč vč. DPH
 
Veřejné sbory v České republice
Pavel Mates, František Vavera, Jindřich Škoda, Antonín Slabý
Publikace pojednává o organizaci a pravomocech veřejných sborů, jako jsou policie, hasičský záchranný sbor nebo zpravodajské služby. Zvláštní pozornost je věnována zásahům do základních práv fyzických osob a úpravě náhrady škody.
Cena: 730,00 Kč vč. DPH
 
Vojna a mír
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
Sborník sdružuje deset studentských prací z výjezdního semináře z ústavního práva. Je tematicky zaměřen na aktuální otázky ústavního práva a bezpečnosti.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Učebnice přehledně shrnuje základy obecné části závazkového práva a závazkového práva smluvního. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní změny právní úpravy.
Cena: 820,00 Kč vč. DPH
 
Základy závazkového práva. 2. díl - 2. aktualizované vydání
Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv
Učebnice představuje stěžejní instituty závazkového práva, text je bohatě doplněn judikaturou a mnoha příklady. Druhý díl obsahuje zvláštní část závazkového práva, nejdůležitější smluvní typy a závazky z deliktů.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní
Martin Mihók
Monografia sa zaoberá dôkaznými prostriedkami podľa Trestného poriadku (procesné dôkazné prostriedky) a najmä podľa osobitných zákonov (mimoprocesné dôkazné prostriedky) a ich zákonnosťou a procesnou použiteľnosťou.
Cena: 890,00 Kč vč. DPH
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server