Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Jiří Jelínek a kolektiv
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv
Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném.
Cena: 890,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník IX. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Devátý svazek obsahuje rozsáhlý komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři upozorňují na výkladové problémy a nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.
Cena: 2.690,00 Kč vč. DPH
 
Obrana politiky II.
Petr Pithart
Autor, český politik a politolog, zapsal své přednášky pro studenty právnické fakulty o historických souvislostech konkrétních politických jevů a také o tom, co zakusil ve skutečné politice – na vrcholech moci výkonné i zákonodárné.
Cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Právo přírodního léčitelství
Ivo Telec
Jedinečná publikace poprvé nabízí komplexní odborný pohled na právní problémy vyplývající z alternativních přístupů k lidskému zdraví a k léčbě nemocí. Přináší též podrobný rozbor právního postavení přírodních léčitelů.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze
Petra Zaoralová
Kniha se zabývá použitelností některých důkazů v trestním řízení a možnostem vyloučení nepoužitelného důkazu ze skutkového posouzení věci. Podrobně se věnuje výslechu obviněného a svědka a důkazům získaným pomocí informačních technologií.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku
Marie Zámečníková
Publikace rozebírá příčiny a důsledky nepřehlednosti právního řádu u nás i v zahraničí a ukazuje možnou cestu k lepší srozumitelnosti zákonů eliminací chyb v procesu jejich tvorby.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu
Antonín Kaňa
Slovník s více než 20 000 českými výrazy a jejich německými ekvivalenty představuje průvodce moderním pojmoslovím státní správy reflektujícím rozvoj veřejné správy v recentním období.
Cena: 520,00 Kč vč. DPH
 
Veřejné stavební investice
Zdeněk Dufek, Jana Korytárová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Jan Vaněrek, Petr Aigel, Miloslav Výskala, Martin Nový
Publikace nabízí přehledný souhrn poznatků ze stavebnictví, práva a ekonomie nezbytný pro osoby účastnící se stavebních investic s participací veřejnoprávního subjektu.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou
Helena Kučerová
Publikace poskytuje ucelený výklad zákona o silničním provozu s bohatým výběrem judikatury. Čtvrté vydání reflektuje rozsáhlé změny v úpravě správního trestání, úpravu elektronické komunikace a též nové pravomoci při vydávání dokladů.
Cena: 1.200,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server