Biometrické osobné údaje podľa GDPR
Lucia Váryová, Monika Rafajová
Publikace vysvětluje pojem biometrie a problematiku zpracování biometrických osobních údajů v návaznosti na GDPR, objasňuje povinnosti provozovatelů a zpracovatelů a nabízí řešení problematických situací i praktické vzory dokumentů.
Cena: 184,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 230,00 Kč vč. DPH
 
Darovanie s príkazom v rímskom práve
Veronika Kleňová
Publikace analyzuje institut darování spojený s uložením povinnosti, popisuje historický vývoj úpravy a odpovídá na otázky ohledně nesplnění příkazu nebo odvolání pro nevděk, které jsou aktuální i v moderním soukromém právu.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády
Jan Kysela
Publikace se zabývá problematikou definice moci, jejími účinky i rizikem její degenerace, odtržení a uzavření. Zabývá se původní teorií smíšené vlády, samotnou doktrínou dělby moci i výzvami, problémy a omezeními, kterým čelí v současnosti.
Cena: 312,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Lidská důstojnost – právně teoretická a filozofická perspektiva
Olga Rosenkranzová
Publikace se zabývá pojetím lidské důstojnosti v díle dvou významných filozofů. Ukazuje, jak ovlivnili její vnímání, a zdůrazňuje, že nejasná interpretace tohoto pojmu ovlivňuje jeho použití v různých právních odvětvích až do současnosti.
Cena: 232,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček
Publikace nabízí ucelený pohled na soukromoprávní odpovědnost v českém právním řádu, vysvětluje jednotlivé pojmy a instituty, čtenáře seznamuje se související judikaturou a popisuje řešení praktických situací.
Cena: 472,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Nakládání s cizí věcí v soukromém právu
Petr Dostalík
Publikace představuje jednotlivé případy nakládání s cizí věcí (specifikace, akcese, versio in rem, obětování věci - lex rhodia de iactu, naplavení a strž, krajní nouze) a jejich úpravu od římského práva až po občanský zákoník 89/2012 Sb.
Cena: 216,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 270,00 Kč vč. DPH
 
Nová teorie přirozeného práva
Petr Osina
Právněfilosofický proud, známý též jako nová klasická teorie přirozeného práva nebo teorie základních hodnot, představuje publikace prostřednictvím analýzy prací jeho představitelů – J. Maritaina, G. Griseze, J. Finnise nebo R. Georga.
Cena: 288,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice
Markéta Brunová
Publikace přibližuje vývoj právní úpravy výkonu trestu odnětí svobody od vzniku Československa až do současnosti, v další části detailně popisuje a porovnává řády výkonu trestu platné v obou zemích a upozorňuje na zajímavé detaily.
Cena: 312,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva?
Jan Kysela a kolektiv
Co je populismus? Kdo jsou populisté? Mezioborový autorský tým charakterizuje populismus jako politický styl, svébytnou doktrínu či nebezpečnou alternativu liberální demokracie a upírá pozornost na vztah populismu k právu a právnímu státu.
Cena: 312,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Právo komplementární a alternativní medicíny
Ivo Telec
Publikace nabízí racionální pohled na komplementární a alternativní medicínu, zejména na její tradiční a přírodní formy a zdravotnické prostředky v nich používané. Dále se například zabývá léčební pedagogikou nebo právními otázkami placeb
Cena: 504,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 630,00 Kč vč. DPH
 
Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania
Michal Solárik, Filip Korček
Publikace přehledně shrnuje možnosti uplatňování práva na obhajobu osoby podezřelé, obviněné i obžalované. Zabývá se subjekty, které právo na obhajobu realizují, i jednotlivými procesními prostředy, jimiž lze vést účinnou obhajobu.
Cena: 120,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 150,00 Kč vč. DPH
 
Provádění staveb a jejich změn
Martin Ondra
Jedinečná publikace rozebírá problematiku provádění obecných staveb na základě analýzy pramenů právní úpravy, vysvětluje sporné body a problematiku veřejné správy či tzv. černé stavby. Identifikuje problémy a nabízí návrhy de lege ferenda.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server