Nejprodávanější knihy
Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, Vladimír Pelc, Ivana Rabinská, Filip Ščerba
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Tomáš Tintěra, Petr Podrazil, Pavel Petr
Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
Artificial Intelligence from the Perspective of Law and Ethics: Contemporary Issues, Perspectives and Challenges
Ján Klučka, Lucia Bakošová, Ľuboslav Sisák
Sborník z mezinárodní vědecké konference "Umělá inteligence z pohledu práva a etiky: aktuální otázky, perspektivy a výzvy" obsahuje 15 příspěvků. Collection of proceedings of the international scientific conference contains 15 texts.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Autorské právo v divadle
Jiří Srstka
Jedinečná publikace opisuje specifické účinky autorského práva v oblasti divadelní tvorby. Zabývá se právy výkonných umělců, režií, licencováním děl, výtvarnými díly v inscenacích, scénickou hudbou či problematikou agenturních představení.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Civilní právo procesní.  Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Nové vydání druhého dílu učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad.
Cena: 550,00 Kč vč. DPH
 
Kriminalita právnických osob - etiologie a prevence
Lenka Náhlovská
Monografie se věnuje kriminologickým aspektům korporátní kriminality. Rozebírá její příčiny a možnosti její kontroly podle právní úpravy, soudní judikatury i zahraničních poznatků. Zároveň uvádí, jak nastavit kvalitní systém compliance.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Nadnárodní prvky v Evropské unii a jejím právu
Pavel Svoboda a kolektiv
Publikace poukazuje na speciální postavení nadnárodní metody při spolupráci na úrovni Evropské unie. Přibližuje dějinnou cestu, která vedla k jejímu rozvoji a výsadnímu postavení i skutečnosti, které její rozvoj ohrožují.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Nepatřičné právo. Příspěvky ke studiu nespravedlivých zákonů
Jakub Kříž
Pootevřete dveře do světa, o němž absolventi právnických učilišť zpravidla příliš neví, přestože na něm stojí celé jejich řemeslo.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně - 2. aktualizované vydání
Šárka Kryšková
Kniha komplexně představuje problematiku účetnictví a zdaňování nestátních neziskových organizací – spolků, fundací, ústavů, církví, politických stran či veřejných vysokých škol. Obsahuje též přehledné tabulky, obrázky a konkrétní příklady.
Cena: 460,00 Kč vč. DPH
 
Oceňování nemovitostí v praxi
Petr Ort, Olga Ortová Šeflová
Příručka předkládá praktické návody na vypracování nejvíce frekventovaných typů ocenění založených na tržních principech. Zabývá se i řešením aktuálních metodických problémů. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 330,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum pracovního práva - 2. vydání
Petr Podrazil, Tomáš Tintěra
Praktikum je určeno studentům k prohlubování znalostí pracovního práva. Jednotlivé kapitoly obsahují stručný úvod, výňatek z vybraného soudního rozhodnutí s doplňujícími otázkami a zadání četných praktických příkladů k samostatnému řešení.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv na československou retribuci
Jan Beránek
Kniha se zabývá fenoménem tzv. zónových procesů s nacistickými zločinci, které jednotlivé vítězné mocnosti vedly ve svých okupačních zónách rozděleného Německa. Zabývá se odpovědností za válečné zločiny a trestáním jejich pachatelů.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Rekognice osob v trestním řízení
Marek Dvořák
Rekognice jako jeden ze zvláštních způsobů dokazování podle trestního řádu je zkoumána z hlediska právního, kriminalisticko-taktického i psychologicko-forenzního.
Cena: 580,00 Kč vč. DPH
 
Správní právo - zvláštní část - 3. aktualizované vydání
Vladimír Sládeček, Olga Pouperová a kolektiv
Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, kultury, zdravotnictví, hornictví, geologie a policie a stavební a živnostenskou správou. Součástí výkladu je relevantní judikatura.
Cena: 720,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo hmotné – 8. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Osmé vydání oblíbené učebnice reaguje na novelizace trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže a na novou judikaturu.
Cena: 1.280,00 Kč vč. DPH
 
Základy islámského práva - 2. vydání
Petr Osina
Rozšířené vydání učebnice představuje základní instituty a pojmy islámského práva (zejména rodinného, dědického, trestního a finančního) včetně soudnictví. Věnuje se též vzniku a vývoji islámu, pramenům práva a islámským teoriím státu.
Cena: 300,00 Kč vč. DPH
 
Základy rímskeho práva
Martin Gregor
Učebnica predstavuje historické a dogmatické základy rímskeho práva. V zrozumiteľnej forme čitateľa oboznámi s hlavnými inštitútmi a problémami rímskeho práva. Ďalej sa venuje problematike subjektov a súvisiacich tém (napr. otroctvo).
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
brno(zavináč)knihyleges.cz
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server