English for Specific Purposes
Ian David Bell
The topics in the book cover a wide area from labour law to family law. Newspaper articles on the theme of the chapters are followed by questions to test the reader’s comprehension as well as vocabulary exercises.
Cena: 190,00 Kč vč. DPH
 
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek I.
Jana Janišová, Dalibor Janiš
Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva. Materie je rozdělena do dvou svazků, hraničním článkem je série předpisů pojednávajících o zvláštních kompetencích zemského hejtmana v oblasti soudnictví.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek II.
Jana Janišová, Dalibor Janiš
Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva. Materie je rozdělena do dvou svazků, hraničním článkem je série předpisů pojednávajících o zvláštních kompetencích zemského hejtmana v oblasti soudnictví.
Cena: 790,00 Kč vč. DPH
 
Případové studie z trestního práva
Bronislava Coufalová, Filip Ščerba, Zdeněk Kopečný
Publikace přináší soubor 21 případových studií z oblasti trestního práva hmotného i procesního ve formě klauzurních prací. Všechny klauzurní práce jsou opatřeny řešením.
Cena: 220,00 Kč vč. DPH
 
Psychologie pro právníky
Pavel Hlavinka
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám včetně klinické a forenzní psychologie. Kniha je určena především pro studenty práv.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Správní trestání
Kateřina Frumarová a kolektiv
Kolektivní monografie se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se odpovědností za správní delikty, věnuje se i platebním deliktům, deliktům v právu sociálního zabezpečení a v právu životního prostředí.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Terorismus – základní otázky trestního práva a kriminologie
Jiří Jelínek a kolektiv
Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž čeští i slovenští autoři rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Snaží se definovat pojem terorismu a všímají si všech jeho aspektů.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o pozemních komunikacích - 6. aktualizované vydání
Roman Kočí
Nové vydání komentáře reaguje na všechny aktuální změny právní úpravy podle stavu k 1. 3. 2018, zejména na přijetí nového přestupkového zákona. Reflektuje aktuální soudní judikaturu i poznatky právní nauky a praxe.
Cena: 630,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server