BIM pro veřejné zadavatele
Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Petr Fiala
Příručka seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM) a vysvětluje principy, přínosy a náležitosti, které je nutné v souvislosti s tímto procesem řešit, aby investor splnil požadavky zákona.
Cena: 340,00 Kč vč. DPH
 
Daně v Evropské unii - 7. aktualizované a přepracované vydání
Jan Široký
Publikace shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Insolvenční zákon - 3. aktualizované vydání
Jolana Maršíková a kolektiv
Publikace přináší aktuální poznámkové vydání insolvenčního zákona, zejména po rozsáhlé novele zákonem č. 64/2017 Sb., a prováděcích předpisů. Autoři uplatňují své praktické zkušenosti s jeho aplikací. Výklad je doplněn výběrem judikatury.
Cena: 1.690,00 Kč vč. DPH
 
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
Dana Ondrejová, David Sehnálek
Publikace podrobně analyzuje českou i evropskou právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací a klamavé reklamy a nekalých obchodních praktik včetně mezinárodních aspektů. Shrnuje a rozebírá judikaturu Soudního dvora EU i tuzemských soudů.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy
Petra Melotíková
Publikace se zabývá jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na svobodný přístup k informacím. Dotýká se také některých otázek spojených s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Podivné povídky
Daniela Kovářová
Dvacet šest krátkých příběhů, které spojuje netradiční děj, neočekávané zvraty nebo neobvyklý způsob zpracování, od známé advokátky. Pojďte se tedy trochu bát a možná i trochu bavit…
Cena: 199,00 Kč vč. DPH
 
Povinnosti a práva rodičů k dětem
Ondřej Šmíd, Radka Demjanová a kolektiv
Monografie komplexně zpracovává práva a povinnosti rodičů k dětem podle občanského zákoníku. Přehledně a systematicky vykládá povinnosti a práva spojená s osobností dítěte, rodičovskou odpovědnost a vyživovací povinnost.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Právo Evropské unie. Ústavní základy a vnitřní trh
Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr
Učebnice se zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva EU, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek s důrazem na soudní aplikaci unijního práva.
Cena: 500,00 Kč vč. DPH
 
Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice
Jana Lindová
Monografie komplexně zpracovává problematiku ochrany sociálních práv nezletilých v soukromém právu včetně např. flexibilních forem zaměstnávání mladistvých, studentské odborné praxe a výkonu činnosti profesionálního sportovce.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo procesní - 5. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Základní učebnice trestního práva procesního vychází již v pátém vydání. Je aktualizována podle právního stavu k 1. březnu 2018 a doplněna o novou judikaturu.
Cena: 1.050,00 Kč vč. DPH
 
XXVI. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník z XXVI. Karlovarských právnických dnů obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2018.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server