Redakční rada


prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
předseda redakční rady

vedoucí kateder trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

proděkan Fakulty práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc.

vedoucí katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

děkanka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

JUDr. Anna Syková, Ph.D.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

 
Powered by Notia Business Server