Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
Nový občanský zákoník
prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. Marek Svatoš
Cena: 690 Kč vč. DPH
 
Zákon o obchodních korporacích
Bohumil Havel a kolektiv
Zákon o obchodních korporacích, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, je doplněn aktualizovanou důvodovou zprávou, v níž autoři reagovali také na nová či změněná ustanovení přijatá během schvalovacího procesu, úvodem a rejstříkem.
Cena: 340 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1025 - Základy evropského práva
Sagit
Předpisy z oblasti evropského práva podle stavu k 17. 3. 2014, 304 stran.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1098 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství
Sagit
V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. 192 stran.
Cena: 79 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1140 - Veřejné zakázky, Registr smluv
Sagit
Zákon mění pravidla pro zadávání veřejných zakázek, druhy a režimy veřejných zakázek, povinnosti zadavatelů a dodavatelů, uveřejňování informací a řadu dalších oblastí. 176 stran.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1153 - Vnitřní správa
Sagit
Publikace obsahuje aktuální znění předpisů, které byly od září 2016 změněny: zákon o cestovních dokladech, zákon o občanských průkazech a zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech. 224 stran.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1158 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
Sagit
Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný jednací řád Poslanecké sněmovny a novelizovaný zákon o volbě prezidenta a zákon o volbách do Parlamentu ČR. 288 stran.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem
Sagit
S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících a další. 112 stran.
Cena: 69 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1167 - Oceňování majetku 2017
Sagit
Publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, vyhláška byla k 1. 1. 2017 změněna, mj. v oblasti oceňování pozemků. 256 stran.
Cena: 133 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her
Sagit
Publikace obsahuje nové předpisy regulující hazardní hry – zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her. V publikaci také najdete standard MF k provozování hazardních her. 48 stran.
Cena: 59 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | > | >> (20)
 
Powered by Notia Business Server