Nejprodávanější knihy
Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Vojtěch Šimíček a kolektiv
Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček
Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
ÚZ - 1305 Autorské právo, průmyslová práva
Publikace obsahuje autorský zákon a zákon o ochranných známkách v novelizovaném znění a dalších 37 souvisejících předpisů v úplném znění včetně vyhlášek.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1307 Zákoník práce 2019
Publikace obsahuje zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve kterém bylo od minuého vydání provedeno několik významných změn.
Cena: 79 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1318 Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci 2019
Publikace obsahuje celkem 18 předpisů, mimo jiné zákon o advokacii, advokátní tarif, advokátní kárný a zkušební řád, zákon o soudech a soudcích, notářský řád nebo vyhlášku o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Cena: 123 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1319 GDPR, Zpracování osobních údajů
Publikace obsahuje především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahradil dosavadní zákon o ochraně osobních údajů, a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1325 Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost 2019
Publikace obsahuje všechny právní předpisy nutné k orientaci v probematice pracovního práva. Od minulého vydání byl především několikrát změněn zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce a některé další předpisy.
Cena: 139 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1327 Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr
Publikace reflektuje změny zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, zákona č. 257/2016 o spotřebitelském úvěru a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti podle právního stavu k 1. 8. 2019.
Cena: 115 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1335 Veřejné zakázky, registr smluv, hospodářská soutěž, investiční pobídky
Publikace reflektuje změny v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákoně 340/2015 Sb., o registru smluv i v zákoně č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ke kterému bylo nově vydáno nařízení vlády.
Cena: 147 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1336 Správní řád, přestupky, soudní řád správní 2019
Publikce obsahuje úplně znění správního řádu, soudního řádu správního a zákony č. 250/2016 Sb. a č. 251/2016 Sb. upravující přestupkové právo.
Cena: 77 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1340 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, státní zastupitelství
Publikace obsahuje předmětné zákony v aktuálním znění po novelách týkajících se zejména evropských žalobců.
Cena: 97 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1342 Trestní předpisy
Publikace obsahuje trestní zákoník a trestní řád po novelách reagujících na nařízení Rady (EU) 2017/1939. Další novely se dotkly rovněž zákona o soudnictví ve věcech mládeže, nebo zákonů o výkonu vazby a o Rejstříku trestů.
Cena: 199 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (21)
 
Powered by Notia Business Server