Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
ÚZ – 1319 GDPR, Zpracování osobních údajů
Sagit
Publikace obsahuje především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahradil dosavadní zákon o ochraně osobních údajů, a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 65
 
ÚZ – 1431 Koronavirus
Sagit
V průběhu koronavirové epidemie byla od března 2020 do dubna 2021 přijata řada předpisů ke zmírnění jejích dopadů. Všechny tyto předpisy – s texty jednotlivých novel tak jak šly za sebou – najdete v této speciálně zpracované publikaci.
Cena: 145
 
ÚZ – 1452 Evropské právo
Sagit
Smlouva o fungování Evropské unie, smlouva o Evropské unii a další zakládací smlouvy včetně protokolů, přístupová smlouva, Lisabonská smlouva i legislativa upravující volby do Evropského parlamentu, která v nedávné době prošla proměnou.
Cena: 159
 
ÚZ – 1481 Rodinné právo, ochrana dětí, registrované partnerství
Sagit
Publikace obsahuje části OZ a Listiny propojené na oblast rodinného práva, zákon o sociálně-právní ochraně dětí s prováděcí vyhláškou, předpisy o mezinárodněprávní ochraně dětí a rodiny a zákon o registrovaném partnerství.
Cena: 125
 
ÚZ – 1522 Živnostenské podnikání
Sagit
Cena: 159
 
ÚZ – 1524 Autorské právo, průmyslová práva
Sagit
Cena: 159
 
ÚZ – 1532 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních
Sagit
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci, který prošel rozsáhlou změnou účinnou od ledna 2023, a aktuální znění zákona o státním zastupitelství. Zákony jsou doplněny o související vyhlášky a sdělení.
Cena: 137
 
ÚZ – 902 Převodové tabulky a rejstříky
Sagit
Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, ZMPS.
Cena: 65
 
ÚZ – 1438 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
Sagit
Publikace obsahuje 26 předpisů včetně novelizovaného zákona o volbách do Parlamentu ČR.
Cena: 99
 
ÚZ – 1457 Správní řád, přestupky, soudní řád správní
Sagit
Publikce obsahuje úplně znění správního řádu, soudního řádu správního, zákony č. 250/2016 Sb. a č. 251/2016 Sb., upravující přestupkové právo, a další související vyhlášky.
Cena: 89
 
 
1 | 2 | > | >> (20)
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server