Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
ÚZ – 1319 GDPR, Zpracování osobních údajů
Publikace obsahuje především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahradil dosavadní zákon o ochraně osobních údajů, a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1396 Stavební zákon 2021
Publikace obsahuje celkem 17 právních předpisů v aktuálním znění. Reflektována je velká novela stavebního zákona, ale i změny v zákoně o urychlení výstavby dopravní infrastruktury nebo v zákoně o vyvlastnění.
Cena: 273 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1398 Oceňování majetku
Od 1. ledna 2021 je účinná rozsáhlá a rozšiřující novela zákona o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky včetně změn v přílohách. Jejich aktuální znění naleznete v této publikaci.
Cena: 147 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1400 Obchodní korporace 2021
Publikace obsahuje zákon č. 90/2012 Sb., upravující obchodní korporace, který byl od 1. ledna 2021 významně novelizován. Publikace dále zahrnuje mimo jiné novelizované znění zákona o evropské společnosti a zákona o přeměnách.
Cena: 139 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1401 Veřejné zakázky, registr smluv, hospodářská soutěž, investiční pobídky
Publikace obsahuje platné znění zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších 19 zákonů a vyhlášek souvisejících s tématy veřejných zakázek, registru smluv, investičních pobídek a hospodářsk soutěže.
Cena: 149 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1404  Znalci a tlumočníci
Činnost znalců a tlumočníků je nově upravena zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, zákonem o soudních tlumočnícícha a soudních překladatelích av několika vyhláškách. Publikace obsahuje i dosavadí úpravu.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1411 Insolvence
Insolvenční zákon se změnami, které nabyly účinnosti v květnu a červenci 2021, zákon o insolvenčních správcích, lex covid justice o opatřeních v insolvenčním řízení a dalších 9 souvisejících právních předpisů.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1422 Životní prostředí 2021
Obsáhlá publikace sdružuje legislativu týkající se životního prostředí. Významné změny byly provedeny ve vodním zákoně, zákoně o obalech či zákoně o ovzduší. Nová je úprava zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.
Cena: 395 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1424 Předpisy související s OZ
Soubor 18 právních předpisů z oblastí souvisejících s úpravou v občanském zákoníku včetně nového zákona o evidenci skutečných majitelů a 2 tzv. kovidových zákonů – cestovní ruch a lex covid justice.
Cena: 79 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1425 Sociální zabezpečení 2021
Nejnovější vydání publikace obsahuje 19 předpisů v aktuálním znění včetně novelizovaného zákona o státní sociální podpoře, zákona o životním a existenčním minimu nebo "kovidového" zákon o dávkách sociální podpory.
Cena: 145 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (26)
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
brno(zavináč)knihyleges.cz
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server