Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Eva Horzinková, Vladimír Novotný
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Jana Slivka Bedlovičová
Jiří Jelínek a kolektiv
Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová
Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
Nový občanský zákoník
prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. Marek Svatoš
Cena: 690 Kč vč. DPH
 
Zákon o obchodních korporacích
Bohumil Havel a kolektiv
Zákon o obchodních korporacích, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, je doplněn aktualizovanou důvodovou zprávou, v níž autoři reagovali také na nová či změněná ustanovení přijatá během schvalovacího procesu, úvodem a rejstříkem.
Cena: 340 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1249 Předpisy související s občanským zákoníkem
V publikaci najdete celkem 12 předpisů v úplném znění. K podstatným změnám došlo zejména u zákona o veřejných rejstřících. Právní stav ke dni 22. 1. 2018.
Cena: 69 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1272 Zdravotní služby
Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1273 Obchodní korporace
Publikace obsahuje celkem 14 právních předpisů upravujících obchodní společnosti s tučným vyznačením novelizovaných pasáží. Vše ve znění ke dni 20. 8. 2018.
Cena: 129 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1275 Občanský zákoník
Publikace obsahuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Novely jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu pomůže podrobný věcný rejstřík. Vše ve stavu ke dni 20. 8. 2018.
Cena: 139 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1278 Regionální školství, pedagogičtí pracovníci
Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče.
Cena: 227 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1279 Vysoké školství
Nové téma edice ÚZ obsahuje právní předpisy regulující vysoké školství. Vedle zákona o vysokých školách zde najdete 5 nařízení vlády a vyhlášek v aktuálním znění.
Cena: 89 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1283 Pravidla silničního provozu, autoškoly 2018
Publikace obsahuje právní předpisy z oblasti pravidel silničního provozu s vyznačením významných novelizací účinných od 1. 10. 2018 a předpisy upravující získávání oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení.
Cena: 179 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1289 Trestní předpisy 2019
Publikace obsahuje trestní zákoník, trestní řád a předpisy k problematice obětí, vazby, zabezpečovací detence, výkonu trestu odnětí svobody, probační a mediační služby a dalších.
Cena: 199 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (24)
 
Powered by Notia Business Server