Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
Nový občanský zákoník
prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. Marek Svatoš
Cena: 690 Kč vč. DPH
 
Zákon o obchodních korporacích
Bohumil Havel a kolektiv
Zákon o obchodních korporacích, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, je doplněn aktualizovanou důvodovou zprávou, v níž autoři reagovali také na nová či změněná ustanovení přijatá během schvalovacího procesu, úvodem a rejstříkem.
Cena: 340 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR
Sagit
Publikace obsahuje soubor předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti. V současné době je klíčovým předpisem zákon o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen evropským nařízením GDPR. 112 stran.
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment
Sagit
Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Novelizovány byly mj. zákony o svobodném přístupu k informacím, o informačních systémech veřejné správy a základních registrech. 304 stran.
Cena: 129 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1218 - Ochrana spotřebitele
Sagit
Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, novelizovaný zákon o České obchodní inspekci, změněný zákon o potravinách a tabákových výrobcích... 240 stran.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1247 - Oceňování majetku
K 15. 1. 2018
Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb, oceňování práva stavby, trvalých porostů a oceňování majetkových práv. Podle stavu k 15. 1. 2018.
Cena: 135 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1249 Předpisy související s občanským zákoníkem
V publikaci najdete celkem 12 předpisů v úplném znění. K podstatným změnám došlo zejména u zákona o veřejných rejstřících. Právní stav ke dni 22. 1. 2018.
Cena: 69 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1263 -  Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení
Sagit
Publikace obsahuje zákon o archivnictví a spisové službě. V publikaci dále najdete jedno nařízení vlády a dvě vyhlášky, které podrobněji rozvádějí některá ustanovení zákona. 112 stran.
Cena: 59 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1266 Stavební zákon a vyhlášky
Publikace obsahuje celkem 17 právních předpisů ve znění ke dni 28. 5. 2018. Kromě úplného znění stavebního zákona po rozsáhlé novelizaci k 1. 1. 2018 nalistujete také kompletní soubor všech vyhlášek, vč. vyhlášky č. 503/2006 Sb.
Cena: 239 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1272 Zdravotní služby
Publikace obsahuje aktuální znění 3 zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (24)
 
Powered by Notia Business Server