Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
ÚZ – 1300 Krizové zákony, Hasičský záchranný sbor, Požární ochrana
Krizový zákon stanoví pravomoc a působnost orgánů a osob při řešení a předcházení krizové situaci. Publikace obsahuje i další součásti krizové legislativy, celkem 28 právních předpisů v aktuálním znění.
Cena: 167 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1305 Autorské právo, průmyslová práva
Publikace obsahuje autorský zákon a zákon o ochranných známkách v novelizovaném znění a dalších 37 souvisejících předpisů v úplném znění včetně vyhlášek.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1311 Evropské právo
Smlouva o fungování Evropské unie, smlouva o Evropské unii a další zakládací smlouvy, přístupová smlouva, Lisabonská smlouva i legislativa upravující volby do Evropského parlamentu, novinkou v publikaci je zákon o úpravě vztahů po brexitu.
Cena: 149 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1319 GDPR, Zpracování osobních údajů
Publikace obsahuje především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahradil dosavadní zákon o ochraně osobních údajů, a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1340 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, státní zastupitelství
Publikace obsahuje předmětné zákony v aktuálním znění po novelách týkajících se zejména evropských žalobců.
Cena: 97 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1366 Občanský soudní řád 2020, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení
Publikace obsahuje novelizovaný občanský soudní řád, podle stavu k 9. březnu 2020, dále zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon o rozhodčím řízení, zákon o mediaci a dalších 16 právních předpisů.
Cena: 177 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1371 Předpisy související s občanským zákoníkem
Publikace obsahuje 15 právních předpisů souvisejících s úpravou problematiky občanského práva, jako např. rejstříky osob, škoda zůsobenou výkonem veřejné moci či otázky plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor.
Cena: 75 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1379 Koronavirus
Důležité předpisy, které přibyly do českého právního řádu v důsledku probíhající pandemie, seřazené v přehledné publikaci. Předpisy z oblasti daní, sociálního zabezpečení, nájmů, exekucí, cestovního ruchu a dalších.
Cena: 77 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1380 Občanský zákoník
Nové vydání publikace přináší znění občanského zákoníku po novelizacích provedených zákonem č. 33/2020 Sb. a zákonem č.163/2020 Sb.. Ty změnily úpravu například v oblasti bytového spoluvlastnictví nebo předkupního práva.
Cena: 139 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1385 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
Vedle Ústavy a Listiny obsahuje publikace novelizované jednací řády PS a Senátu, zákon o Veřejném ochránci práv, zákon o Ústavním soudu a dalších 22 předpisů v úplném znění. Obsahuje též nový zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (29)
 
Powered by Notia Business Server