Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
ÚZ – 1319 GDPR, Zpracování osobních údajů
Publikace obsahuje především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahradil dosavadní zákon o ochraně osobních údajů, a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1396 Stavební zákon 2021
Publikace obsahuje celkem 17 právních předpisů v aktuálním znění. Reflektována je velká novela stavebního zákona, ale i změny v zákoně o urychlení výstavby dopravní infrastruktury nebo v zákoně o vyvlastnění.
Cena: 273 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1400 Obchodní korporace 2021
Publikace obsahuje zákon č. 90/2012 Sb., upravující obchodní korporace, který byl od 1. ledna 2021 významně novelizován. Publikace dále zahrnuje mimo jiné novelizované znění zákona o evropské společnosti a zákona o přeměnách.
Cena: 139 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1404  Znalci a tlumočníci
Činnost znalců a tlumočníků je nově upravena zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, zákonem o soudních tlumočnícícha a soudních překladatelích av několika vyhláškách. Publikace obsahuje i dosavadí úpravu.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1411 Insolvence
Insolvenční zákon se změnami, které nabyly účinnosti v květnu a červenci 2021, zákon o insolvenčních správcích, lex covid justice o opatřeních v insolvenčním řízení a dalších 9 souvisejících právních předpisů.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1422 Životní prostředí 2021
Obsáhlá publikace sdružuje legislativu týkající se životního prostředí. Významné změny byly provedeny ve vodním zákoně, zákoně o obalech či zákoně o ovzduší. Nová je úprava zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.
Cena: 395 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1431 Koronavirus
V průběhu koronavirové epidemie byla od března 2020 do dubna 2021 přijata řada předpisů ke zmírnění jejích dopadů. Všechny tyto předpisy – s texty jednotlivých novel tak jak šly za sebou – najdete v této speciálně zpracované publikaci.
Cena: 145 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1434 Občanský zákoník
Nové vydání publikace přináší znění občanského zákoníku po změnách provedených zákonem č. 192/2021 Sb., účinným od 1. července 2021.
Cena: 149 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1435 Živnostenské podnikání
Publikace obsahuje 12 právních předpisů z oblasti živnostenského podnikání. Nejdůležitější změny od minulého vydání zasáhly živnostenský zákon a zákon o realitním zprostředkování.
Cena: 143 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1438 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
Publikace obsahuje 26 předpisů včetně novelizovaného zákona o volbách do Parlamentu ČR, který významně zamíchá s rozložením sil v Parlamentu vzešlém z nadcházejících voleb.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | > | >> (31)
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
brno(zavináč)knihyleges.cz
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server