Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
ÚZ – 1300 Krizové zákony, Hasičský záchranný sbor, Požární ochrana
Krizový zákon stanoví pravomoc a působnost orgánů a osob při řešení a předcházení krizové situaci. Publikace obsahuje i další součásti krizové legislativy, celkem 28 právních předpisů v aktuálním znění.
Cena: 167 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1305 Autorské právo, průmyslová práva
Publikace obsahuje autorský zákon a zákon o ochranných známkách v novelizovaném znění a dalších 37 souvisejících předpisů v úplném znění včetně vyhlášek.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1311 Evropské právo
Smlouva o fungování Evropské unie, smlouva o Evropské unii a další zakládací smlouvy, přístupová smlouva, Lisabonská smlouva i legislativa upravující volby do Evropského parlamentu, novinkou v publikaci je zákon o úpravě vztahů po brexitu.
Cena: 149 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1317 Životní prostředí 2019
Obsáhlá publikace sdružuje legislativu týkající se životního prostředí a jeho ochrany. Novelizovaný je například zákon o odpadech, chemický zákon, zákon o předcházení ekologické újmě, mnohé prováděcí předpisy a další zákony.
Cena: 327 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1318 Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci 2019
Publikace obsahuje celkem 18 předpisů, mimo jiné zákon o advokacii, advokátní tarif, advokátní kárný a zkušební řád, zákon o soudech a soudcích, notářský řád nebo vyhlášku o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Cena: 123 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1319 GDPR, Zpracování osobních údajů
Publikace obsahuje především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahradil dosavadní zákon o ochraně osobních údajů, a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1327 Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr
Publikace reflektuje změny zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, zákona č. 257/2016 o spotřebitelském úvěru a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti podle právního stavu k 1. 8. 2019.
Cena: 115 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1335 Veřejné zakázky, registr smluv, hospodářská soutěž, investiční pobídky
Publikace reflektuje změny v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákoně 340/2015 Sb., o registru smluv i v zákoně č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ke kterému bylo nově vydáno nařízení vlády.
Cena: 147 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1340 Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, státní zastupitelství
Publikace obsahuje předmětné zákony v aktuálním znění po novelách týkajících se zejména evropských žalobců.
Cena: 97 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1345 Obce, kraje, hl. město Praha 2020, úředníci obcí a krajů, obecní policie
Publikace představuje soubor 23 předpisů rozdělený do čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy.
Cena: 139 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (21)
 
Powered by Notia Business Server