Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Jiří Jelínek a kolektiv
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv
Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
Nový občanský zákoník
prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. Marek Svatoš
Cena: 690 Kč vč. DPH
 
Zákon o obchodních korporacích
Bohumil Havel a kolektiv
Zákon o obchodních korporacích, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, je doplněn aktualizovanou důvodovou zprávou, v níž autoři reagovali také na nová či změněná ustanovení přijatá během schvalovacího procesu, úvodem a rejstříkem.
Cena: 340 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství
Sagit
V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. 192 stran.
Cena: 89 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR
Sagit
Publikace obsahuje soubor předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti. V současné době je klíčovým předpisem zákon o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen evropským nařízením GDPR. 112 stran.
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment
Sagit
Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Novelizovány byly mj. zákony o svobodném přístupu k informacím, o informačních systémech veřejné správy a základních registrech. 304 stran.
Cena: 129 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1213 - Advokáti, soudy a soudci
Sagit
Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon právnických profesí a dále činnost znalců a tlumočníků. Od minulého vydání došlo k velkým změnám v zákoně o advokacii a v zákoně o soudech a soudcích. 272 stran.
Cena: 113 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1214 - Občanský soudní řád
Sagit
Publikace obsahuje soubor 26 právních předpisů v aktuálním znění. Velké změny nastaly od 30. 9. 2017 v občanském soudním řádu a v zákoně o zvláštních řízeních soudních. 416 stran.
Cena: 197 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1217 - Insolvence
Sagit
Od minulého vydání byl opět změněn mj. insolvenční zákon a vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení. Do publikace byla zařazena vyhláška o náležitostech podání v insolvenčním řízení a vyhláška o platební neschopnosti. 256 stran.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1218 - Ochrana spotřebitele
Sagit
Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, novelizovaný zákon o České obchodní inspekci, změněný zákon o potravinách a tabákových výrobcích... 240 stran.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce
Sagit
Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů. Od minulého vydání byl především změněn zákon o zaměstnanosti; v publikaci je obsažena i jeho novela, která nabývá účinnosti od ledna 2018. 288 stran.
Cena: 117 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (28)
 
Powered by Notia Business Server