Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
ÚZ – 1319 GDPR, Zpracování osobních údajů
Publikace obsahuje především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahradil dosavadní zákon o ochraně osobních údajů, a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1404  Znalci a tlumočníci
Činnost znalců a tlumočníků je nově upravena zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, zákonem o soudních tlumočnícícha a soudních překladatelích av několika vyhláškách. Publikace obsahuje i dosavadí úpravu.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1431 Koronavirus
V průběhu koronavirové epidemie byla od března 2020 do dubna 2021 přijata řada předpisů ke zmírnění jejích dopadů. Všechny tyto předpisy – s texty jednotlivých novel tak jak šly za sebou – najdete v této speciálně zpracované publikaci.
Cena: 145 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1438 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
Publikace obsahuje 26 předpisů včetně novelizovaného zákona o volbách do Parlamentu ČR, který významně zamíchá s rozložením sil v Parlamentu vzešlém z nadcházejících voleb.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1443 Nový stavební zákon od 1.7.2023
Publikace obsahuje nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který by měl od roku 2023 zásasně změnit územní plánování a stavební řízení.
Cena: 85 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1452 Evropské právo
Smlouva o fungování Evropské unie, smlouva o Evropské unii a další zakládací smlouvy včetně protokolů, přístupová smlouva, Lisabonská smlouva i legislativa upravující volby do Evropského parlamentu, která v nedávné době prošla proměnou.
Cena: 159 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1457 Správní řád, přestupky, soudní řád správní
Publikce obsahuje úplně znění správního řádu, soudního řádu správního, zákony č. 250/2016 Sb. a č. 251/2016 Sb., upravující přestupkové právo, a další související vyhlášky.
Cena: 89 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1461 Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost
Publikace obsahuje předpisy z oblasti zaměstnanosti, odborů a kolektivního vyjednávání či inspekce práce i předpisy přijaté v souvisloti s pandemií. Celkově 39 předpisů v jedné publikaci.
Cena: 159 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1464 Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení
Publikace obsahuje občanský soudní řád, zákon o zvláštních řízeních soudních a další předpisy s významnými novelami účinnými od 1. ledna 2021. Celkově nabízí 22 právních předpisů v aktuálním znění.
Cena: 185 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1480 Archivnictví a spisová služba, skartační řízení
V publikaci naleznete zákon o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcí vyhlášku a vyhlášku o podrobnostech výkonu spisové služby.
Cena: 79 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (26)
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server