Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
ÚZ – 1319 GDPR, Zpracování osobních údajů
Sagit
Publikace obsahuje především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahradil dosavadní zákon o ochraně osobních údajů, a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1431 Koronavirus
Sagit
V průběhu koronavirové epidemie byla od března 2020 do dubna 2021 přijata řada předpisů ke zmírnění jejích dopadů. Všechny tyto předpisy – s texty jednotlivých novel tak jak šly za sebou – najdete v této speciálně zpracované publikaci.
Cena: 145 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1438 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
Sagit
Publikace obsahuje 26 předpisů včetně novelizovaného zákona o volbách do Parlamentu ČR, který významně zamíchá s rozložením sil v Parlamentu vzešlém z nadcházejících voleb.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1452 Evropské právo
Sagit
Smlouva o fungování Evropské unie, smlouva o Evropské unii a další zakládací smlouvy včetně protokolů, přístupová smlouva, Lisabonská smlouva i legislativa upravující volby do Evropského parlamentu, která v nedávné době prošla proměnou.
Cena: 159 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1457 Správní řád, přestupky, soudní řád správní
Sagit
Publikce obsahuje úplně znění správního řádu, soudního řádu správního, zákony č. 250/2016 Sb. a č. 251/2016 Sb., upravující přestupkové právo, a další související vyhlášky.
Cena: 89 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1481 Rodinné právo, ochrana dětí, registrované partnerství
Sagit
Publikace obsahuje části OZ a Listiny propojené na oblast rodinného práva, zákon o sociálně-právní ochraně dětí s prováděcí vyhláškou, předpisy o mezinárodněprávní ochraně dětí a rodiny a zákon o registrovaném partnerství.
Cena: 125 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1504 Insolvence
Sagit
Publikace obsahuje kompletní soubor insolvenčních předpisů: insolvenční zákon po několika menších novelách, dále aktuální znění zákona o insolvenčních správcích a 9 příslušných nařízení vlády a vyhlášek (jednací řád pro insolvenční řízení,
Cena: 137 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1515 Obchodní korporace 2023
Sagit
Publikace obsahuje zákon o obchodních korporacích s novelami účinnými od ledna a července 2023 a dalších 12 předpisů z oblasti obchodního práva.
Cena: 149 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1520 Zákoník práce
Sagit
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1522 Živnostenské podnikání
Sagit
Cena: 159 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | > | >> (19)
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server