Nejprodávanější knihy
Helena Prášková
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
Nový občanský zákoník
prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. Marek Svatoš
Cena: 690 Kč vč. DPH
 
Zákon o obchodních korporacích
Bohumil Havel a kolektiv
Zákon o obchodních korporacích, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, je doplněn aktualizovanou důvodovou zprávou, v níž autoři reagovali také na nová či změněná ustanovení přijatá během schvalovacího procesu, úvodem a rejstříkem.
Cena: 340 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1025 - Základy evropského práva
Sagit
Předpisy z oblasti evropského práva podle stavu k 17. 3. 2014, 304 stran.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1163 - Předpisy související s občanským zákoníkem
Sagit
S občanským zákoníkem souvisí několik dalších zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které jsou obsahem této samostatné publikace edice ÚZ. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících a další. 112 stran.
Cena: 69 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1169 - Občanský zákoník
Sagit
Po třech letech existence byly v občanském zákoníku provedeny první změny; tyto změn jsou v textu vyznačeny tučně; protože změny nabývají účinnosti postupně, je u každé z nich uvedeno datum konkrétní účinnosti. 320 stran.
Cena: 139 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1171 - Obchodní korporace
Sagit
Publikace obsahuje novelizovaný zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem a novelizovaný zákon o státním podniku. Celkem 14 právních předpisů v aktuálním znění s vyznačením novelizovaných pasáží. 288 stran.
Cena: 125 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky
Sagit
V oblasti přestupků došlo od 1. července 2017 k zásadním změnám, dosavadní zákon o přestupcích byl nahrazen zcela novou právní úpravou, změnil se také správní řád a soudní řád správní. 128 stran
Cena: 75 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství
Sagit
V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. 192 stran.
Cena: 89 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1207 - Stavební zákon, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury k 1. 1. 2018
Sagit
Nová publikace obsahuje text stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury po velkých změnách, které nabudou účinnosti od 1. 1. 2018. 128 stran.
Cena: 67 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1208 - Trestní předpisy
Sagit
Publikace obsahuje znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, probační a mediační služba, oběti trestných činů, amnestie prezidenta republiky. 464 stran.
Cena: 199 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | > | >> (18)
 
Powered by Notia Business Server