Nejprodávanější knihy
Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař et al.
Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Petr Pithart
Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
ÚZ – 1319 GDPR, Zpracování osobních údajů
Publikace obsahuje především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahradil dosavadní zákon o ochraně osobních údajů, a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1400 Obchodní korporace 2021
Publikace obsahuje zákon č. 90/2012 Sb., upravující obchodní korporace, který byl od 1. ledna 2021 významně novelizován. Publikace dále zahrnuje mimo jiné novelizované znění zákona o evropské společnosti a zákona o přeměnách.
Cena: 139 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1404  Znalci a tlumočníci
Činnost znalců a tlumočníků je nově upravena zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, zákonem o soudních tlumočnícícha a soudních překladatelích av několika vyhláškách. Publikace obsahuje i dosavadí úpravu.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1431 Koronavirus
V průběhu koronavirové epidemie byla od března 2020 do dubna 2021 přijata řada předpisů ke zmírnění jejích dopadů. Všechny tyto předpisy – s texty jednotlivých novel tak jak šly za sebou – najdete v této speciálně zpracované publikaci.
Cena: 145 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1434 Občanský zákoník
Nové vydání publikace přináší znění občanského zákoníku po změnách provedených zákonem č. 192/2021 Sb., účinným od 1. července 2021.
Cena: 149 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1438 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
Publikace obsahuje 26 předpisů včetně novelizovaného zákona o volbách do Parlamentu ČR, který významně zamíchá s rozložením sil v Parlamentu vzešlém z nadcházejících voleb.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1443 Nový stavební zákon od 1.7.2023
Publikace obsahuje nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který by měl od roku 2023 zásasně změnit územní plánování a stavební řízení.
Cena: 85 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1445 Svobodný přístup k informacím, elektronické komunikace, egovernment, kybernetická bezpečnost
Publikace přináší aktuální znění 24 předpisů, z nichž mnohé byly zasaženy důležitými novelizacemi – předpisy z oblasti egovernmentu, zákon o elektronických komunikacích či zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
Cena: 175 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1446 Advokáti, notáři, soudy a soudci
Publikace obsahuje důležité změny provedené v notářském řádu, zákonu o soudech a soudcích a vyhlášce o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. Vcelku obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění.
Cena: 139 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1452 Evropské právo
Smlouva o fungování Evropské unie, smlouva o Evropské unii a další zakládací smlouvy včetně protokolů, přístupová smlouva, Lisabonská smlouva i legislativa upravující volby do Evropského parlamentu, která v nedávné době prošla proměnou.
Cena: 159 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (23)
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server