Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
Nový občanský zákoník
prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. Marek Svatoš
Cena: 690 Kč vč. DPH
 
Zákon o obchodních korporacích
Bohumil Havel a kolektiv
Zákon o obchodních korporacích, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, je doplněn aktualizovanou důvodovou zprávou, v níž autoři reagovali také na nová či změněná ustanovení přijatá během schvalovacího procesu, úvodem a rejstříkem.
Cena: 340 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1275 Občanský zákoník
Publikace obsahuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Novely jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu pomůže podrobný věcný rejstřík. Vše ve stavu ke dni 20. 8. 2018.
Cena: 139 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1305 Autorské právo, průmyslová práva
Publikace obsahuje autorský zákon a zákon o ochranných známkách v novelizovaném znění a dalších 37 souvisejících předpisů v úplném znění včetně vyhlášek.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1307 Zákoník práce 2019
Publikace obsahuje zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve kterém bylo od minuého vydání provedeno několik významných změn.
Cena: 79 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1310 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod 2019
Publikace obsahuje kromě Ústavy a Listiny základních práv a svobod dalších 24 předpisů, včetně zákona o Veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu a antidiskriminačního zákona.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1318 Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci 2019
Publikace obsahuje celkem 18 předpisů, mimo jiné zákon o advokacii, advokátní tarif, advokátní kárný a zkušební řád, zákon o soudech a soudcích, notářský řád nebo vyhlášku o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Cena: 123 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1319 GDPR, Zpracování osobních údajů
Publikace obsahuje především zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který nahradil dosavadní zákon o ochraně osobních údajů, a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1325 Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost 2019
Publikace obsahuje všechny právní předpisy nutné k orientaci v probematice pracovního práva. Od minulého vydání byl především několikrát změněn zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce a některé další předpisy.
Cena: 139 Kč vč. DPH
 
ÚZ – 1327 Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr
Publikace reflektuje změny zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele, zákona č. 257/2016 o spotřebitelském úvěru a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti podle právního stavu k 1. 8. 2019.
Cena: 115 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | > | >> (20)
 
Powered by Notia Business Server