Nejprodávanější knihy
Jiří Jelínek a kolektiv
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Vojtěch Šimíček
Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková a kolektiv
Edici ÚZ z nakladatelství Sagit není třeba představovat. Pojem "úzetko" se stal neologismem a jeho význam zná snad každý právník. Sešity ÚZ přinášejí již téměř dvě desetiletí spolehlivé aktualizované znění všech nejpoužívanějších právních předpisů ČR. Vybrali jsme pro vás témata, která byste mohli potřebovat.
Nový občanský zákoník
prof. Dr. K. Eliáš, doc. JUDr. M. Zuklínová, Mgr. J. Gaňo, Mgr. Marek Svatoš
Cena: 690 Kč vč. DPH
 
Zákon o obchodních korporacích
Bohumil Havel a kolektiv
Zákon o obchodních korporacích, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, je doplněn aktualizovanou důvodovou zprávou, v níž autoři reagovali také na nová či změněná ustanovení přijatá během schvalovacího procesu, úvodem a rejstříkem.
Cena: 340 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1205 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství
Sagit
V publikaci najdete aktuální znění 18 předpisů rozdělených do 4 kapitol: rodinné právo, sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte a rodiny, a registrované partnerství. 192 stran.
Cena: 89 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1209 - Ochrana osobních údajů, GDPR
Sagit
Publikace obsahuje soubor předpisů upravujících ochranu osobních údajů, a to z pohledu současnosti i budoucnosti. V současné době je klíčovým předpisem zákon o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen evropským nařízením GDPR. 112 stran.
Cena: 65 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment
Sagit
Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Novelizovány byly mj. zákony o svobodném přístupu k informacím, o informačních systémech veřejné správy a základních registrech. 304 stran.
Cena: 129 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1217 - Insolvence
Sagit
Od minulého vydání byl opět změněn mj. insolvenční zákon a vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení. Do publikace byla zařazena vyhláška o náležitostech podání v insolvenčním řízení a vyhláška o platební neschopnosti. 256 stran.
Cena: 119 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1218 - Ochrana spotřebitele
Sagit
Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – zákon o ochraně spotřebitele, novelizovaný zákon o České obchodní inspekci, změněný zákon o potravinách a tabákových výrobcích... 240 stran.
Cena: 99 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1242 -  Zákoník práce 2018
Publikace obsahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce podle stavu k 1. 1. 2018, včetně věcného rejstříku.
Cena: 79 Kč vč. DPH
 
ÚZ 1247 - Oceňování majetku
K 15. 1. 2018
Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb, oceňování práva stavby, trvalých porostů a oceňování majetkových práv. Podle stavu k 15. 1. 2018.
Cena: 135 Kč vč. DPH
 
ÚZ - 1248 Veřejné zakázky
Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů z oblasti veřejných zakázek. K zákonu o zadávání VZ je zpracován podrobný a aktualizovaný rejstřík, který významně usnadní práci a orientaci v textu. Podle stavu k 22. 1. 2018.
Cena: 108 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (26)
 
Powered by Notia Business Server