Edice přinese publikace se stručnými, přesto výstižnými poznámkami ke všem ustanovením zpracovávaného zákona, které jsou doplněny výňatky z judikatury. Kniha tak obsahuje nezbytné informace a zároveň ji lze mít stále s sebou.

Exekuční řád a zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Petr Hlavsa, Radovan Dávid, Michal Kojan
Čtenář v knize najde komplexní informace o zákonné úpravě včetně poučení o tom, jak postupovat při aplikaci novelizovaných ustanovení exekučního řádu.
Cena: 450 Kč vč. DPH
 
Insolvenční zákon - 2. vydání
Jolana Maršíková a kolektiv
Publikace přináší aktuální poznámkové vydání insolvenčního zákona ve znění zákona 294/2013 Sb. a prováděcích předpisů. Autoři v poznámkách uplatňují své praktické zkušenosti s jeho aplikací. Výklad je doplněn výběrem z judikatury.
Cena: 1.090 Kč vč. DPH
 
Správní řád s poznámkami a judikaturou - 2. aktualizované a doplněné vydání
Petr Průcha
Druhé, upravené a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 6. 2015. Reflektuje novelizace správního řádu (zákonem č. 303/2013 Sb. a zákonem č. 250/2014 Sb.) a uvádí novou judikaturu.
Cena: 720 Kč vč. DPH
 
Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované a doplněné vydání
Petr Průcha
Třetí vydání oblíbeného poznámkového vydání správního řádu reaguje na legislativní změny a zapracovává novou judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Cena: 750 Kč vč. DPH
 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 6. aktualizované vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Nové vydání trestních kodexů s poznámkami a judikaturou reaguje na novelizace trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a přináší aktuální judikaturu.
Cena: 1.450 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s poznámkami a vzory rozhodnutí a jiných správních aktů
Roman Kočí
Publikace přináší srozumitelný a přehledný komentář nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Výklad vychází z důvodové zprávy k zákonu a z praktických zkušeností autora s aplikací předchozího zákona o přestupcích.
Cena: 380 Kč vč. DPH
 
 
1 (6)
 
Powered by Notia Business Server