Exekuční řád a zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

poznámkové vydání s judikaturou

Exekuční řád a zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Autoři:Petr Hlavsa, Radovan Dávid, Michal Kojan
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-87576-54-0
EAN: 9788087576540
Vydáno: srpen 2013  
Rozsah: 256 stran
Dostupnost: vyprodáno
Cena: 360 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 450 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Exekuční řád byl v posledních letech několikrát novelizován, naposledy k 1. srpnu 2013. Rozsáhlé změny zavádí s účinností od 1. ledna 2013 zákon č. 396/2012 Sb., který na jedné straně posiluje postavení exekutorů (výkon rozhodnutí provádí téměř výlučně soudní exekutor), na druhé straně některé jejich dosavadní pravomoci omezuje (např. nemožnost sepisovat exekutorské zápisy obsahující svolení k přímé vykonatelnosti), a opět zavádí tzv. povinné předžalobní upomínky.

Podrobné poznámky k jednotlivým ustanovením věnují pozornost zejména aplikaci novelizovaných ustanovení a judikatuře obecných soudů i soudu Ústavního.

Dále kniha obsahuje zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy, kdy realizace soudního výkonu rozhodnutí, daňové exekuce, správní exekuce, či exekuce prováděné soudním exekutorem se mohou dostat do vzájemného střetu. V praxi se přitom nejedná o ojedinělé případy a k častým střetům zejména dochází v současné době mezi prováděním soudního výkonu rozhodnutí a daňovou exekucí. I tento zákon autoři podrobně komentují s uvedením zásadní soudní judikatury.

Čtenář v knize najde komplexní informace o zákonné úpravě včetně poučení o tom, jak postupovat při aplikaci novelizovaných ustanovení exekučního řádu.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server