Nejprodávanější knihy
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Kateřina Fafejtová
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

Přehledný, srozumitelný a ryze prakticky orientovaný výklad vycházející z aplikační praxe je obsahem příruček z této edice. Autoři se v nich snaží odpovídat na otázky, na něž jste se už dlouho chtěli zeptat, ale dosud neměli koho.

Autorské právo v divadle
Jiří Srstka
Jedinečná publikace opisuje specifické účinky autorského práva v oblasti divadelní tvorby. Zabývá se právy výkonných umělců, režií, licencováním děl, výtvarnými díly v inscenacích, scénickou hudbou či problematikou agenturních představení.
Cena: 320
 
Analýza realitního trhu
Petr Ort
Jedinečná publikace popisující český realitní trh se zaměřuje na všechny jeho zvláštnosti a přináší informace nezbytné pro realitní zprostředkovatele, developery, stavební firmy i orgány státní správy a samosprávy.
Cena: 350
 
Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí
Eva Fialová
Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích technologie bezkontaktních čipů RFID. Zevrubně přitom pojímá tři oblasti: obchod a služby, zdravotnictví a poskytování služeb souvisejících se zdravím a identifikace osob.
Cena: 390
 
BIM pro veřejné zadavatele
Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Petr Fiala
Příručka seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM) a vysvětluje principy, přínosy a náležitosti, které je nutné v souvislosti s tímto procesem řešit, aby investor splnil požadavky zákona.
Cena: 340
 
Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi
Pavla Sýkorová
Příručka podrobně vysvětluje koncepční změny, které přinesla rekodifikace, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Nabízí řešení aktuálních výkladových problémů. Uvádí příklady a vzor smlouvy o převodu jednotky.
Cena: 370
 
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Michal Králík
Ojedinělá práce se zabývá odpovědnostními vztahy sportovců v souvislosti se sportovními úrazy. Mapuje historický vývoj, přináší rozsáhlou zahraniční komparaci a analyzuje českou a slovenskou doktrínu a soudní praxi v této oblasti práva.
Cena: 660
 
Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče
Antonín Valuš
Kniha se zabývá povinností lékaře postupovat lege artis, informovaným souhlasem a odpovědnostními nároky pacienta v případě porušení povinností ze strany lékaře včetně jejich uplatňování v civilním soudním řízení.
Cena: 360
 
Cestování se zbraní
David Hanuška
Jedinečná příručka pro držitele všech druhů zbraní, kteří chtějí cestovat na území německy mluvících zemí. Poskytuje přehled právní úpravy, seznam zakázaných zbraní, kontakty na úřady a další užitečné informace pro ozbrojené cestovatele.
Cena: 200
 
Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace
Matěj Krupa
Dopravní aplikace sdílené ekonomiky jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt. Příručka se zabývá fenoménem sdílené ekonomiky a právním rámcem poskytování těchto služeb z pohledu práva EU a ČR.
Cena: 280
 
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Petr Lavický
Kniha se věnuje všem podobám důkazního břemene (objektivnímu a subjektivnímu, abstraktnímu a konkrétnímu) i břemenu tvrzení, s důrazem na problematiku dělení důkazního břemene a řešení stavu non liquet soudcem.
Cena: 490
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >> (83)
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server