Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Jiří Jelínek a kolektiv
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv

Přehledný, srozumitelný a ryze prakticky orientovaný výklad vycházející z aplikační praxe je obsahem příruček z této edice. Autoři se v nich snaží odpovídat na otázky, na něž jste se už dlouho chtěli zeptat, ale dosud neměli koho.

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí
Eva Fialová
Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích technologie bezkontaktních čipů RFID. Zevrubně přitom pojímá tři oblasti: obchod a služby, zdravotnictví a poskytování služeb souvisejících se zdravím a identifikace osob.
Cena: 390 Kč vč. DPH
 
BIM pro veřejné zadavatele
Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Petr Fiala
Příručka seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM) a vysvětluje principy, přínosy a náležitosti, které je nutné v souvislosti s tímto procesem řešit, aby investor splnil požadavky zákona.
Cena: 340 Kč vč. DPH
 
Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi
Pavla Sýkorová
Příručka podrobně vysvětluje koncepční změny, které přinesla rekodifikace, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Nabízí řešení aktuálních výkladových problémů. Uvádí příklady a vzor smlouvy o převodu jednotky.
Cena: 370 Kč vč. DPH
 
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Michal Králík
Ojedinělá práce se zabývá odpovědnostními vztahy sportovců v souvislosti se sportovními úrazy. Mapuje historický vývoj, přináší rozsáhlou zahraniční komparaci a analyzuje českou a slovenskou doktrínu a soudní praxi v této oblasti práva.
Cena: 660 Kč vč. DPH
 
Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče
Antonín Valuš
Kniha se zabývá povinností lékaře postupovat lege artis, informovaným souhlasem a odpovědnostními nároky pacienta v případě porušení povinností ze strany lékaře včetně jejich uplatňování v civilním soudním řízení.
Cena: 360 Kč vč. DPH
 
Cestování se zbraní
David Hanuška
Jedinečná příručka pro držitele všech druhů zbraní, kteří chtějí cestovat na území německy mluvících zemí. Poskytuje přehled právní úpravy, seznam zakázaných zbraní, kontakty na úřady a další užitečné informace pro ozbrojené cestovatele.
Cena: 200 Kč vč. DPH
 
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Petr Lavický
Kniha se věnuje všem podobám důkazního břemene (objektivnímu a subjektivnímu, abstraktnímu a konkrétnímu) i břemenu tvrzení, s důrazem na problematiku dělení důkazního břemene a řešení stavu non liquet soudcem.
Cena: 490 Kč vč. DPH
 
Daň z nabytí nemovitých věcí
Vladimír Pelc
Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, reaguje na poslední novelizaci.
Cena: 380 Kč vč. DPH
 
Doručování v civilním soudním řízení
Renáta Šínová, Klára Bartoníčková, Jana Křiváčková, Ingrid Kovářová Kochová
V příručce najdete vše o nové úpravě doručování podle obou posledních novel OSŘ a navíc spoustu informací o datových schránkách. Přehledný výklad je doplněn příklady, judikaturou a vzory.
Cena: 250 Kč vč. DPH
 
Dědické právo podle nového občanského zákoníku
Daniela Kovářová
Kniha informuje o novinkách v dědickém právu po přijaté rekodifikaci českého soukromého práva. Srozumitelně vysvětluje nové pojmy a instituty, informuje o výši odměny notáře a na praktických příkladech ukazuje řešení nejčastějších problémů.
Cena: 490 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >> (63)
 
Powered by Notia Business Server