Správní řád s poznámkami a judikaturou

4. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1. 7. 2019

Správní řád s poznámkami a judikaturou
Autoři:Petr Průcha
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-355-1
EAN: 9788075023551
Vydáno: srpen 2019  
Rozsah: 536 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 780 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 780 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory.

Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a tam, kde je to instruktivní, jsou doplněna i důvodovou zprávou. Poznámky jsou pojaty jako koncentrovanější výkladový pohled na obsah úpravy ve správním řádu, což čtenáři umožní pohotovější orientaci ve správním řádu.

Významnou součástí výkladu jsou citace z právních vět soudní judikatury a také ze závěrů poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Uživatelskou vlídnost zvyšuje věcný rejstřík.

Kniha je určena především úředníkům veřejné správy, zdrojem informací však může být i pro ostatní osoby, které se dostávají do režimů upravených správním řádem tzv. na „druhé straně“, jakož i pro jejich zástupce.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Správní právo trestní
Správní trestání
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou
 
Powered by Notia Business Server