Nejprodávanější knihy
Kateřina Frumarová, Petra Melotíková (eds.)
Kristýna Machyánová
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou

2. aktualizované vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou
Autoři:Helena Kučerová, Eva Horzinková
Formát: 145x205  
Vazba: vázaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-383-4  
EAN: 9788075023834
Vydáno: prosinec 2019  
Rozsah: 960 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk: čeština  
Cena: 790 Kč
Obvyklá cena: 790 Kč
Více informací:
Anotace:

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech.

Druhé vydání komentáře zohledňuje změny v právní úpravě a vývoj aplikační praxe.

Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou.

Bohatě citovaná judikatura čerpá z aplikační praxe správních, trestních a civilních soudů i Ústavního soudu. Kniha obsahuje i stanoviska Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

Kniha navazuje na oblíbený komentář autorek k předchozímu zákonu o přestupcích a je cennou pomůckou pro každodenní praxi správních orgánů i pachatelů přestupků a jejich zástupců.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Nicotnost správního rozhodnutí
Praktikum z obecného správního práva - 1. část
Správní řád s poznámkami a judikaturou
Správní trestání
V přiměřené lhůtě
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server