Nejprodávanější knihy
Kateřina Frumarová, Petra Melotíková (eds.)
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv

Dejiny cirkevného práva

Dejiny cirkevného práva
Autoři:Vojtech Vladár
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-238-7  
EAN: 9788075022387
Vydáno: leden 2018  
Rozsah: 608 stran
Dostupnost: poslední kusy  
Jazyk: čeština  
Cena: 720 Kč
Obvyklá cena: 720 Kč
Více informací:
Anotace:

Učebnica prináša po dlhom čase komplexný výklad k predmetu Dejiny cirkevného práva, ktorý je súčasťou študijného programu najlepších právnických a teologických fakúlt. Jej hlavným cieľom je poskytnúť najdôležitejšie poznatky o vývoji Katolíckej cirkvi z právneho hľadiska, zohľadňujúc aj vzájomné vzťahy medzi ňou a štátom ako dvoma právne dokonalými spoločnosťami (societates iuridicae perfectae).

Chronologicky sa zameriava na obdobie od prvopočiatkov Cirkvi až do dnešných čias, pričom jednotlivé periódy analyzuje rovnomerne, zasadzujúc ich do celkového obrazu dejín ľudstva. Z toho dôvodu neopomína ani ideové, sociálne, politické, ekonomické a ďalšie prvky, ktoré významným spôsobom ovplyvnili vývoj ľudskej society.

Učebnica sa neobmedzuje ani v geografickom zábere a popri krajinách s prevažujúcim kresťanským náboženstvom sa zaoberá i časťami sveta, v ktorých prebiehala, respektíve dodnes prebieha evanjelizačná misia. Osobitná pozornosť je venovaná aj cirkevnoprávnemu vývoju na území Slovenska.

Dielo tak môže poslúžiť študentom právnických fakúlt, ako i fakúlt teologických a filozofických. Okrem odbornej verejnosti disponuje potenciálom osloviť aj laického čitateľa, ktorý má záujem o získanie objektívneho pohľadu na právne aspekty dejín Katolíckej cirkvi a jej úlohu pri formovaní ľudskej spoločnosti, ale i právnictva ako takého.

Učebnice přináší po dlouhé době komplexní výklad k předmetu Dějiny církevního práva, který je součástí studijního programu nejlepších právnických a teologických fakult. Jejím hlavním cílem je poskytnout nejdůležitější poznatky o vývoji katolické církve z právního hlediska, při zohlednění vzájemných vztahů mezi ní a státem jako dvěma právně dokonalými společnostmi (societates iuridicae perfectae).

Chronologicky se změřuje na období od prvopočátků církve až do dnešní doby, přičemž jednotlivá období analyzuje rovnoměrne, zasazuje je do celkového obrazu dějin lidstva. Z toho důvodu neopomíná ani ideové, sociální, politické, ekonomické a další prvky, které významným způsobem ovlivnily vývoj lidské společnosti.

Učebnice se neomezuje ani v geografickém záběru a vedle zemí s převažujícím křesťanským náboženstvím se zabývá i částmi světa, v nichž probíhala, respektive dodnes probíhá evangelizace. Zvláštní pozornost je věnována i církevněprávnímu vývoji na území Slovenska.

Dílo tak může posloužit studentům právnických fakult i fakult teologických a filozofických. Kromě odborné veřejnosti disponuje potenciálem oslovit i laického čtenáře, který má zájem získat objektivní pohled na právní aspekty dějin katolické církve a její úlohu při formování lidské společnosti, ale i práva jako takového.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Církevní právo – 2. přepracované vydání
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server