Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Romana Rogalewiczová
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Jan Široký a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Vznik Československej republiky a Slovensko

Vznik Československej republiky a Slovensko
Autoři:Ivana Šošková a kolektív
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-338-4
EAN: 9788075023384
Vydáno: květen 2019  
Rozsah: 250 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 390 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 390 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Tzv. Veľká vojna, ako sa zvykne označovať prvá svetová vojna, znamenala v riešení otázky českej a slovenskej identity nepochybne zásadný obrat. Na troskách Rakúsko-Uhorska, ktorého boli oba národy súčasťou, sa ako optimálne riešenie javilo vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Hoc pri jeho budovaní a napokon vzniku zohral hlavnú úlohu zahraničný odboj, v politickom zmysle jasný program slovenskej budúcnosti predstavila politická elita na Slovensku už v máji 1918, keď na dôvernej porade vedenia Slovenskej národnej strany jednoznačne odmietla spájanie budúcnosti Slovákov s Uhorskom a vyslovila sa za politické spojenie s Čechmi. Znamenalo to definitívny rozchod s rakúsko-uhorskou monarchiou a na základe samourčovacieho práva deklarovaného prezidentom Woodrowom Wilsonom programové prihlásenie sa slovenskej politiky k účasti na utvorení samostatného československého štátu. Uvedenému rozhodnutiu predchádzali výrazné aktivity slovenských a českých krajanov v USA, organizovanie legionárov, koordinovanie zahraničného odboja, vytvorenie Československej národnej rady a osobitne intenzívne aktivity najmä T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneša.

Maximálna rezonancia témy vzniku našej spoločnej republiky v roku 1918 podnietila záujem aj kolektívu právnych historikov z viacerých právnických fakúlt bývalého Československa. V spolupráci s historikmi z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujali na spracovanie vybraných problémov spojených so vznikom ČSR a s postavením a fungovaním Slovenska v spoločnom štáte v priebehu prakticky siedmych dekád jeho existencie.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Československá a česká zahraniční politika:
Dějiny českého a československého práva do r. 1945
Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku
 
Powered by Notia Business Server