Nejprodávanější knihy
Helena Prášková
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska

Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska
Autoři:Ivo Pospíšil, Vladimír Týč a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-144-1
EAN: 9788075021441
Vydáno: červen 2016  
Rozsah: 208 stran
Dostupnost: neprodejné
Cena: 0 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 0 Kč vč. DPH
 
Více informací:

Kniha je neprodejná, ve formátu PDF si ji můžete stáhnout z webových stránek projektu.

Anotace:

Jedno z vysvětlení rozvoje lidskoprávních režimů a zavazování spojuje jejich konjunkturu s potřebou tzv. nových demokracií stabilizovat své vnitřní poměry prostřednictvím vnějšího mezinárodního závazku. Tuto tezi si vzali za pracovní hypotézu i autoři této monografie a přistoupili k jejímu testování na případu dvou postkomunistických zemí – České republiky a Slovenska; zemí, které mají shodné historické kořeny v podobě společného státu, avšak současně po rozpadu federace prošly každá svým vlastním politickým a právním vývojem.

Předkládaná kniha soustředila odborníky z obou států; specialisty na různé právní oblasti, které se dotýkají „života“ lidskoprávních smluv od jejich uzavírání a ratifikace, přes implementaci v národní legislativě, až po aplikaci v každodenní praxi vnitrostátních soudů. Jednotlivé kapitoly tak rozebírají nejen vlastní rozdílné motivace států k zavazování se, ale též specifika mezinárodních lidskoprávních smluv z pohledu jejich působení, přípustnosti výhrad, zaměřují se rovněž na proces sjednávání, ratifikace a následně na jejich dopad v národní právní, politické a společenské realitě. Autoři se přitom pokusili o „zrcadlový“ pohled český a slovenský.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server