Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve

Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve
Autoři:Helena Barancová
Nakladatelství:  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-300-1  
EAN: 9788075023001
Vydáno: září 2018  
Rozsah: 136 stran
Dostupnost: vyprodáno  
Jazyk:  
Cena: 1 Kč vč. DPH
Obvyklá cena: 1 Kč vč. DPH
Více informací:
Způsob objednání:

Kniha je neprodejná, ve formátu PDF si ji zdarma stáhněte z odkazu PŘÍLOHY. Pokud si objednáte tištěnou knihu, obdržíte ji zdarma, budeme vám účtovat pouze poštovné.

Máme k dispozici pouze omezený počet kusů.

Anotace:

Publikace se zabývá problematikou nových atypických forem zaměstnávání a posunem v chápání pojmů jako zaměstnanec nebo závislá práce dle slovenského práva i dle Mezinárodní organizace práce.

Díky rozvoji v oblasti technologií, digitalizaci i všeobecnému ekonomickému rozvoji je stále větší část ekonomicky aktivní populace zaměstnávána v jiném než tradičně chápaném pracovním poměru a obsah zaužívaných pojmů se díky tomu postupně proměňuje.

Autorka nás seznamuje s novými druhy a způsoby výkonu práce, s pojmem ekonomicky závislý zaměstnanec jako s možnou novou kategorií na pomezí závislého zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Zabývá se zaměstnanci působícími v rámci online platforem, domácí práce či telepráce a dotýká se i otázek právního postavení učňů v pracovním výcviku nebo profesionálních sportovců.

Vysvětluje použití pojmu zaměstnanec ve slovenské i v dalších zahraničních úpravách, pojmu pracovník dle práva EU a důsledky uplatňování těchto pojmů pro nároky těchto osob na dovolenou nebo v oblasti BOZP.

Samostatná kapitola je věnována zvláštnostem pracovního poměru členů statutárních orgánů.

Anotácia:

Publikácia sa zaoberá problematikou nových atypických foriem zamestnávania a posunom v chápaní pojmov ako zamestnanec alebo závislá práce podla slovenského práva a podla Medzinárodnej organizácie práce.

Vďaka vývoju v oblasti technológií, digitalizácii a všeobecnému ekonomickému rozvoju je stále významnejšia časť ekonomicky aktívnej populácie zamestnávaná v inom ako tradične chápanom pracovnom pomere a obsah zaužívaných pojmov sa vďaka tomu postupne premieňa.

Autorka nás zoznamuje s novými druhmi a spôsobmi výkonu práce, s pojmom ekonomicky závislý zamestnanec ako s možnou novou kategóriou na pomedzí závislého zamestnanca a osoby samostatne zárobkovo činnej. Venuje sa zamestnancom pôsobiacim v rámci online platforiem, domácou prácou a teleprácou a dotýka sa aj otázok právneho postavenia učňov v pracovnom výcviku a postaveniu profesionálnych športovcov.

Objasňuje použitie pojmu zamestnanec v slovenskej právej úprave aj v úpravách zahraničných, pojmu pracovník v práve EÚ a dôsledkami uplatňovania týchto pojmov pre nároky týchto osôb na dovolenku, alebo v oblasti BOZP.

Samostatná kapitola je venovaná zvláštnostiam pracovného pomeru členov štatutárnych orgánov.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server