Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová

Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve

Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve
Autoři:Helena Barancová
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-300-1
EAN: 9788075023001
Vydáno: září 2018  
Rozsah: 136 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 1 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 1 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Způsob objednání:

Kniha je neprodejná, ve formátu PDF si ji zdarma stáhněte z odkazu PŘÍLOHY. Pokud si objednáte tištěnou knihu, obdržíte ji zdarma, budeme vám účtovat pouze poštovné.

Máme k dispozici pouze omezený počet kusů.

Anotace:

Publikace se zabývá problematikou nových atypických forem zaměstnávání a posunem v chápání pojmů jako zaměstnanec nebo závislá práce dle slovenského práva i dle Mezinárodní organizace práce.

Díky rozvoji v oblasti technologií, digitalizaci i všeobecnému ekonomickému rozvoji je stále větší část ekonomicky aktivní populace zaměstnávána v jiném než tradičně chápaném pracovním poměru a obsah zaužívaných pojmů se díky tomu postupně proměňuje.

Autorka nás seznamuje s novými druhy a způsoby výkonu práce, s pojmem ekonomicky závislý zaměstnanec jako s možnou novou kategorií na pomezí závislého zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Zabývá se zaměstnanci působícími v rámci online platforem, domácí práce či telepráce a dotýká se i otázek právního postavení učňů v pracovním výcviku nebo profesionálních sportovců.

Vysvětluje použití pojmu zaměstnanec ve slovenské i v dalších zahraničních úpravách, pojmu pracovník dle práva EU a důsledky uplatňování těchto pojmů pro nároky těchto osob na dovolenou nebo v oblasti BOZP.

Samostatná kapitola je věnována zvláštnostem pracovního poměru členů statutárních orgánů.

Anotácia:

Publikácia sa zaoberá problematikou nových atypických foriem zamestnávania a posunom v chápaní pojmov ako zamestnanec alebo závislá práce podla slovenského práva a podla Medzinárodnej organizácie práce.

Vďaka vývoju v oblasti technológií, digitalizácii a všeobecnému ekonomickému rozvoju je stále významnejšia časť ekonomicky aktívnej populácie zamestnávaná v inom ako tradične chápanom pracovnom pomere a obsah zaužívaných pojmov sa vďaka tomu postupne premieňa.

Autorka nás zoznamuje s novými druhmi a spôsobmi výkonu práce, s pojmom ekonomicky závislý zamestnanec ako s možnou novou kategóriou na pomedzí závislého zamestnanca a osoby samostatne zárobkovo činnej. Venuje sa zamestnancom pôsobiacim v rámci online platforiem, domácou prácou a teleprácou a dotýka sa aj otázok právneho postavenia učňov v pracovnom výcviku a postaveniu profesionálnych športovcov.

Objasňuje použitie pojmu zamestnanec v slovenskej právej úprave aj v úpravách zahraničných, pojmu pracovník v práve EÚ a dôsledkami uplatňovania týchto pojmov pre nároky týchto osôb na dovolenku, alebo v oblasti BOZP.

Samostatná kapitola je venovaná zvláštnostiam pracovného pomeru členov štatutárnych orgánov.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server