Nejprodávanější knihy
Kateřina Frumarová, Petra Melotíková (eds.)
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I
Autoři:Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-631-6  
EAN: 9788075026316
Vydáno: únor 2023  
Rozsah: 542 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk: čeština  
Cena: 820 Kč
Obvyklá cena: 820 Kč
Více informací:
Anotace:

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní změny právní úpravy.

První část publikace vysvětluje základní pojmy závazkového práva a principy, na kterých je závazkové právo založeno. Objasňuje systematiku třídění závazků, právní důvody jejich vzniku a obsah závazků. Na vysvětlení stěžejních pojmů navazuje část zabývající se vznikem, zánikem a změnami závazků, problematikou zajištění a utvrzení dluhu či společných dluhů a pohledávek. Tuto část uzavírá výklad promlčení práv ze závazků a prekluze.

Druhá část se obecně zabývá smluvním právem. Vysvětluje pojem smlouvy, rozebírá formy, kterými ji lze uzavřít i jednotlivé fáze kontraktačního procesu. Samostatná kapitola je věnována smlouvám o smlouvě budoucí a jiným přípravným smlouvám. Na ni navazuje rozsáhlé pojednání o spotřebitelských smlouvách, které zapracovává změny provedené velkou novelou občanského zákoníku účinnou od ledna 2023.

Nejobsáhlejší část publikace pojednává o závazcích z jednotlivých právních jednání. Výklad postupuje systematicky podle části čtvrté hlavy druhé občanského zákoníku a vykládá závazky ze smluv, kterými se věci převádí do vlastnictví jiného (tj. darování, koupě, směna), či ze smluv, kterými jsou přenechány věci k užití jinému (výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, licence, zápůjčka a další). Následuje úprava pracovního poměru, závazky ze schovacích smluv, závazky ze smluv příkazního typu, zájezd, závazky z přepravních smluv, dílo, péče o zdraví, kontrolní činnost, závazky ze smluv o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu, závazky ze zaopatřovacích smluv, společnost a tichá společnost a závazky z odvážných smluv. Nakonec se publikace zabývá závazky z právního jednání jedné osoby.

Učebnice zpracovává látku čtivě a srozumitelně, aby poskytla studentům pevný základ k ovládnutí nelehké materie občanského závazkového práva i pochopení fungování práva obecně. Informace v ní uvedené však mohou být přínosné i pro advokáty, soudce, podnikové právníky a ekonomy, stejně jako pro podnikatele.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací
Filosofie práva
Mediace ve spotřebitelských sporech
Občanský zákoník IX. svazek
ÚZ – 1583 Občanský zákoník
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami – 3. aktualizované a doplněné vydání
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů
Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo
Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server