Nejprodávanější knihy
Kateřina Frumarová, Petra Melotíková (eds.)
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo
Autoři:Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kol.
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-676-7  
EAN: 9788075026767
Vydáno: říjen 2023  
Rozsah: 300 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk: čeština  
Cena: 580 Kč
Obvyklá cena: 580 Kč
Více informací:
Anotace:

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní změny právní úpravy.

První část publikace se věnuje věcným právům. Po úvodu do pojetí a systému věcných práv vykládá jednotlivá věcná práva, a to vlastnické právo jako věcné právo k věci vlastní (na což navazují kapitoly o spoluvlastnictví, držbě a detenci) a věcná práva k věcem cizím (právo stavby, práva odpovídající věcným břemenům, právo zástavní, právo zadržovací, jakož i „zvěcnělá“ práva). Tuto část uzavírá výklad o katastru nemovitostí.

Druhá část je věnována dědickému právu. Po vysvětlení pojetí a systému dědického práva vymezuje jeho základní instituty (pozůstalost a dědictví, dědění a odkaz, pořízení pro případ smrti a právní jednání pro případ smrti, substituce v dědickém právu, povinný díl). Dále se zabývá děděním a odkazem jako dvěma hlavními instituty řešení majetkových poměrů zůstavitele po jeho smrti. Zvláštní kapitoly jsou věnovány zaopatření některých osob, odúmrti, správě pozůstalosti a zcizení dědictví.

Do třetí části byly vyčleněny obecnější instituty majetkového práva, v jehož rámci bývají často řazeny do věcných práv, nicméně mohou zahrnovat i práva závazková či dědická. Výklad obsahuje společenství jmění, správu cizího majetku, svěřenský fond a majetkové vypořádání.

Učebnice zpracovává látku čtivě a srozumitelně, aby poskytla studentům pevný základ k ovládnutí nelehké materie občanského práva i pochopení fungování práva obecně.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky
Dědické právo. Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního
Jak psát, aby se to dalo číst – 2. doplněné vydání
Nájemní a družstevní bydlení podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Nakládání s cizí věcí v soukromém právu
ÚZ – 1583 Občanský zákoník
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami – 3. aktualizované a doplněné vydání
Základy obchodního práva – 3. aktualizované vydání
Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server