Nejprodávanější knihy
Kateřina Frumarová, Petra Melotíková (eds.)
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv

Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní

Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní
Autoři:Lukáš Cisko
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-429-9  
EAN: 9788075024299
Vydáno: duben 2020  
Rozsah: 136 stran
Dostupnost: vyprodáno  
Jazyk: slovenština  
Cena: 270 Kč
Obvyklá cena: 270 Kč
Více informací:
Anotace:

Vedecká monografia prináša nové interesantné pohľady na základnú koncepciu špecifického právneho inštitútu zodpovednosti za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní v kontexte najnovšej právnej úpravy obligačných vzťahov obchodnoprávnych subjektov.

Po obsahovej stránke publikácia skúma a interpretuje vybrané teoretické práce a legislatívne a aplikačné východiská zvoleného právneho inštitútu a zasadzuje ich do širších súvislostí, osobitne pritom akcentuje právo Európskej únie vo väzbe na trendy europeizácie súkromného (obchodného) práva. Poznatky sú predkladané so zreteľom na súčasný proces rekodifikácie tohoto právneho odvetvia v Slovenskej republike.

Tematicky sa monografia zameriava predovšetkým na objasnenie otázok súvisiacich s vadným plnením pri zmluvných záväzkoch, pri ktorom nedošlo k zániku primárneho záväzku na riadne a včasné plnenie. Dlžník sa dostáva do omeškania a originárny obchodnoprávny (záväzkový) vzťah sa vo svojom obsahu transformuje do novej dimenzie, ktorej podstatou je zodpovednosť za vady plnenia, pričom rámec základného záväzku zostáva quasi zachovaný. Spracovanie problematiky následkov vád plnenia má význam v prvom rade pre veriteľa, nakoľko mu poskytuje priestor na ochranu jeho oprávnených záujmov voči dlžníkovi.

Cieľom publikácie je byť zdrojom užitočných informácií, podnetov a úvah de lege ferenda na ďalšiu odbornú diskusiu. Môže byť užitočnou pomôckou pre študentov a pedagógov právnických fakúlt, ale aj širokú škálu odborníkov a osoby aplikujúce inštitút v praxi.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
Teoretické aspekty obchodného registra
Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server