Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve

Vedecká monografia

Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve
Autoři:Diana Treščáková
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-026-0
EAN: 9788075020260
Vydáno: červen 2014  
Rozsah: 208 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 300 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 300 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Publikácia sa zaoberá zodpovednosťou za porušenie záväzkov v obchodnom práve. K samotnému jadru témy sa autorka dostáva cez vymedzenie právnych záväzkov ako takých, vymedzenie a rozbor právnej problematiky zmluvy, tak v obchodnoprávnej ako aj v občianskoprávnej rovine. Vo výkladu sa v mnohých prípadoch využíva okrem iných metód aj metóda komparácie, za účelom poskytnutia prehľadu právnych úprav záväzkového práva a obchodnoprávnej zodpovednosti iných štátov (Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ruskej federácie, Nemecka a iných nielen kontinentálnych právnych systémov). V rámci zmluvnej zodpovednosti v obchodnom práve, ktorá predstavuje jadro témy, sa autorka zaoberá zodpovednosťou za omeškanie, za vady a za škodu.

Publikácia nie je písaná len v teoretickej rovine, obsahuje aj množstvo príkladov z aplikačnej praxe, množstvo súdnej judikatúry, čím môže predstavovať inšpiračný zdroj užitočných informácií, podnetov a úvah de lege lata, ale aj de lege ferenda, nielen pre akademickú sféru, ale aj pre oblasť aplikačnej právnej praxe.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server