Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Romana Rogalewiczová
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Jan Široký a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve

Vedecká monografia

Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve
Autoři:Diana Treščáková
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-026-0
EAN: 9788075020260
Vydáno: červen 2014  
Rozsah: 208 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 300 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 300 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Publikácia sa zaoberá zodpovednosťou za porušenie záväzkov v obchodnom práve. K samotnému jadru témy sa autorka dostáva cez vymedzenie právnych záväzkov ako takých, vymedzenie a rozbor právnej problematiky zmluvy, tak v obchodnoprávnej ako aj v občianskoprávnej rovine. Vo výkladu sa v mnohých prípadoch využíva okrem iných metód aj metóda komparácie, za účelom poskytnutia prehľadu právnych úprav záväzkového práva a obchodnoprávnej zodpovednosti iných štátov (Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ruskej federácie, Nemecka a iných nielen kontinentálnych právnych systémov). V rámci zmluvnej zodpovednosti v obchodnom práve, ktorá predstavuje jadro témy, sa autorka zaoberá zodpovednosťou za omeškanie, za vady a za škodu.

Publikácia nie je písaná len v teoretickej rovine, obsahuje aj množstvo príkladov z aplikačnej praxe, množstvo súdnej judikatúry, čím môže predstavovať inšpiračný zdroj užitočných informácií, podnetov a úvah de lege lata, ale aj de lege ferenda, nielen pre akademickú sféru, ale aj pre oblasť aplikačnej právnej praxe.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server