Nejprodávanější knihy
Kateřina Frumarová, Petra Melotíková (eds.)
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv

Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy

Návrh koncepcie a pravidiel (ustanovení) budúcej právnej úpravy

Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy
Autoři:Monika Jurčová et al.
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: vázaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-327-8  
EAN: 9788075023278
Vydáno: březen 2019  
Rozsah: 224 stran
Dostupnost: neprodejné  
Jazyk: slovenština  
Cena: 1 Kč
Obvyklá cena: 1 Kč
Více informací:
Anotace:

Knihu si můžete zdarma stáhnout ve formátu PDF, stačí kliknout na odkaz PŘÍLOHY.

Publikácia predstavuje zhmotnenie výsledkov riešenia štvorročného vedeckého projektu VEGA „Porušenie zmluvných povinností a nesplnenie dlhu v súkromnom práve a ich následky – analýza a tvorba terminologicky a systematicky odôvodneného a jednotného systému nápravných prostriedkov pre zmluvné strany podnikateľov, nepodnikateľov aj spotrebiteľov.“

Publikácia je rozdelená do viacerých častí. Prvá a druhá časť predstavuje monografické spracovanie problematiky Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy, ktoré obsahuje výsledky vedeckého skúmania projektu i analýzu týchto výsledkov od všeobecných otázok po rozbor konkrétnych prostriedkov nápravy a prvkov, ktoré s ohľadom na súčasnú právnu úpravu môžu byť v navrhovanej úprave prínosom.

Tretia časť Návrh koncepcie a pravidiel (ustanovení) budúcej právnej úpravy je ťažiskovým naplnením cieľov projektu (najmä sub. 4), keďže predstavuje predloženie modelových pravidiel porušenia zmluvy/nesplnenia dlhu v monistickom modeli záväzkového práva v SR s vedecky podloženou argumentáciou pre každé pravidlo.

Vedecký dialóg tvoril významnú časť riešenia projektu a v záverečnom štádiu riešenia boli výsledky projektu predložené v súlade s projektovým zámerom na zahraničnú vedeckú oponentúru kolegom z Českej republiky Josefovi Šilhánovi a Milanovi Hulmákovi.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server