Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů

5. aktualizované a doplněné vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Autoři:Jiří Jelínek, Jiří Říha
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: vázaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-670-5  
EAN: 9788075026705
Vydáno: říjen 2023  
Rozsah: 592 stran
Dostupnost: připravujeme  
Jazyk: čeština  
Cena: asi 990 Kč vč. DPH
Obvyklá cena: 990 Kč vč. DPH
Více informací:
Anotace:

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě.

V první části se autoři zabývají pojmem rozhodnutí ve věcech trestních, charakterizují jednotlivé druhy rozhodnutí a jejich náležitosti podle trestního řádu. Dále věnují pozornost institutu právní moci, zejména pokud jde o její podstatu, funkci a její účinky, jak se projevují u základních procesních rozhodnutí (rozsudku, usnesení, trestního příkazu). Nově je zde zařazeno pojednání o institutu právní jistoty.

Zvláštní pozornost je věnována rozsudku soudu prvého stupně a náležitostem jeho písemného vyhotovení.

Ve druhé části práce jsou uvedeny vzory rozhodnutí soudů a vzory podání advokáta ve věcech trestních. Vzory byly aktualizovány a upraveny v souladu s instrukcí o soudních písemnostech a jejich počet rozšířen o další, v praxi často používané vzory.

Autoři při podrobném výkladu přihlížejí k publikovaným i nepublikovaným stanoviskům aplikační praxe. Nevyhýbají se ani otázkám sporným, na jejichž řešení nejsou jednotné názory, a uvádí i některé návrhy de lege ferenda.

Práce je určena jako učební text pro posluchače právnických fakult; jistě ji však ocení i ostatní zájemci o otázky trestního práva procesního, zejména justiční a právní čekatelé, asistenti soudců, advokátní koncipienti (jako ideální pomůcku při přípravě na justiční a advokátní zkoušky), soudci, státní zástupci, advokáti, policisté i legislativci.

Vzory v elektronické podobě si lze díky jedinečnému kódu přiloženému ke knize stáhnout z webových stránek a libovolně je editovat podle potřeb každého čtenáře.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Trestní právo hmotné – 8. aktualizované a doplněné vydání
Trestní právo procesní – 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 2022
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server