Ústavní základy organizace státu

Ústavní základy organizace státu
Autoři:Jiří Jirásek a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-87576-57-1
EAN: 9788087576571
Vydáno: září 2013  
Rozsah: 368 stran
Dostupnost: připravujeme
Cena: 384 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 480 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Připravujeme dotisk 1. vydání, který vyjde 3. 3. 2021.

Učebnice vysvětluje jednotlivé instituty ústavního práva České republiky a zároveň přináší informace o organizaci a fungování demokratického právního státu.

Kniha je členěna do 17 kapitol. Autoři při výkladu zásadně následují systematiku Ústavy České republiky (úst. zák. č. 1/1993 Sb.). Věnují se rovněž recentnímu ústavnímu vývoji Československa, problematice vztahu vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva a ústavní úpravě bezpečnosti státu a mimořádných stavů.

Tato učebnice je vůbec první, která se věnuje přímé volbě prezidenta či novému zákonu o státním občanství České republiky, který nabývá účinnosti 1. ledna 2014.

U každé kapitoly je uveden výběr odborné literatury a na závěr knihy je připojen věcný rejstřík.

Učebnice je určena především studentům práva, zároveň však poskytuje informace všem, kdo se zajímají o aktuální politické dění.

Na tuto knihu naváže práce věnovaná vztahům jednotlivce a státu, jak jsou ústavně stvrzeny v Listině základních práv a svobod a z ní vycházejících zákonech.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server