Nejprodávanější knihy
Kateřina Frumarová, Petra Melotíková (eds.)
Kristýna Machyánová
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

Evaluativní přístupy v mediaci (pro právní a další profese)

Evaluativní přístupy v mediaci (pro právní a další profese)
Autoři:Martina Doležalová, Andrea Matoušková
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-734-4  
EAN: 9788075027344
Vydáno: červen 2024  
Rozsah: 214 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk: čeština  
Cena: 460 Kč
Obvyklá cena: 460 Kč
Více informací:
Anotace:

Kniha se zaměřuje na mediaci v netrestních i trestních věcech, zejména z pohledu evaluativních a právních přístupů.

V první části se analyzuje atraktivní metoda med-arb a zkoumají se podmínky její přípustnosti v českém právním prostředí.

V další části se autorky zaměřují zejména na českou právní úpravu mediace, akcentují i trestněprávní mediaci. Analyzují samotný mediační proces se zaměřením na jeho právní aspekty, ale věnují se rovněž komunikačním technikám v evaluativně pojaté mediaci. Práci doplňují kapitoly o fázích konfliktu ve vztahu k úspěšnosti mediace a o vyjednávání, stěžejní fázi mediačního procesu. Autorky se věnují též náležitostem smlouvy o provedení mediace, mediaci z podnětu soudu a její úpravě v českém zákoně, specifikám mezinárodních mediací a otázkám vykonatelnosti mediačních dohod včetně vykonatelnosti mezinárodní.

Kniha radí při výběru mediátora zejména u mezinárodních mediací a uvádí zahraniční instituce v oblasti mediace. Velkou pozornost upíná k roli práva a advokátů v mediaci coby profesionálních vyjednavačů a otázce nákladů mediačního řízení s novým zahraničním trendem – success (satisfaction) fee. Rovněž je akcentována etika a mlčenlivost advokáta.

Práce se věnuje též otázce rozhodného práva v mezinárodních mediacích. Je doplněna o výběr ze zahraniční judikatury a o přehled právních úprav vybraných zemí po transpozici evropské směrnice o mediaci s jejich vyhodnocením.

Kniha uvádí jednotlivé mediační školy a zaměřuje se na evaluativní styl. Zblízka prochází oddělená jednání (caucus) v rámci mediací, upozorňuje na rizika on-line mediací. Zdůrazňuje možnost využívání znaleckých posudků v evaluativně zaměřených mediacích a návodně vede čtenáře k jejich využití.

V závěru knihy je uveden etický kodex zapsaného mediátora a etický kodex advokáta – zapsaného mediátora, který je praktickým vodítkem pro advokáty – zapsané mediátory, jak reagovat na střety těchto obou profesí ve světle Evropského etického kodexu mediátora, etického kodexu advokáta a zákona o mediaci.

Autorky:

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokátka a zapsaná mediátorka

kapitoly 1.,. 2., 3.1, 4. (z ní 4.1 až 4.7.3 a 4.8 až 4.12), 5. až 11.

PhDr. Andrea Matoušková, školitelka mediátorů a ředitelka Probační a mediační služby

kapitoly 3.2, 4. (z ní 4.7.4 až 4.7.8)

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Dítě v rodičovském konfliktu
Jak psát, aby se to dalo číst – 2. doplněné vydání
Mediace dnes – realita a perspektivy
Mediace ve spotřebitelských sporech
Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů
Meditace v kanceláři kalifornského mediátora a jiné příhody české právničky
Nástroje řešení rodičovských konfliktů
Povinné předpisy ke studiu: občanské právo
ÚZ – 1481 Rodinné právo, ochrana dětí, registrované partnerství
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server