Mediace dnes – realita a perspektivy

Mediace dnes – realita a perspektivy
Autoři:Michal Malacka a kolektiv
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-170-0
EAN: 9788075021700
Vydáno: prosinec 2016  
Rozsah: 400 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 392 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 490 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Mediace ve společnosti, hodnocení jejího významu v národním, mezinárodním a regionálně integračním kontextu. Význam mediace a mediačních metod pro oblasti školství, politiky, hospodářství, veřejného sektoru a mnohých dalších v komparaci s úrovní demokratického zřízení společnosti, dostupnosti spravedlnosti a rozsahu spektra způsobu řešení sporů a konfliktů. Všechna tato témata a mnohá další jsou obsažena v publikaci, která představuje pokračující snahu o koncepční pojetí problematiky mediace a s ní souvisejících právních, sociologických, psychologických či politických a dalších aspektů na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého, prezentovanou odborníky z partnerských institucí včetně zahraničních. Tato kniha je kolektivním dílem autorů, kteří reflektují současný stav mediace v České republice a ve vybraných zemích Evropy z pohledu sociologie, práva, psychologie, historie, sociální práce či politologie.

Jednotlivé kapitoly této publikace se zabývají aktuálními otázkami, jež jsou předmětem zkoumání v rámci mediace a jejích metod. Monografie dále prezentuje výstupy z konferencí pořádaných na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde docházelo k diskuzím mezi teoretiky a praktiky, které se týkaly aktuálních metodologických a interdisciplinárních problémů. Multidisciplinarita a interdisciplinarita mediace s sebou přináší nové, doposud nezodpovězené otázky, zaměřené na vývoj a aktuální zkušenosti s mediací ve vybraných zemích Evropy, konkrétně v Rakousku, Německu a Slovensku, řešení problémů v současné mediační praxi, mediaci ve zdravotnictví, mediaci ve veřejném sektoru a další specifické případy a subprocesy v mediaci.

Poslední část knihy je pojatá jako pojednání o mediaci v České republice v kontextu závěrů kulatých stolů na PF UP v Olomouci.

Doufáme, že tato publikace bude dalším dobrým průvodcem všem zájemcům o mediaci.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server