Povinné předpisy ke studiu: občanské právo

předepsané katedrou občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Povinné předpisy ke studiu: občanské právo
Autoři:sestavila katedra občanského práva PF UK
Nakladatelství: Leges  
Formát: A4  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-686-6  
EAN: 9788075026866
Vydáno: říjen 2023  
Rozsah: 640 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk: čeština  
Cena: 720 Kč
Obvyklá cena: 720 Kč
Více informací:

Publikace je vydána pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a není určena do distribuce. Knihu si můžete koupit v knihkupectví Leges na PF UK, v knihkupectví Karolinum a na tomto e-shopu.

Komplet předpisů z občanského a obchodního práva za zvýhodněnou cenu objednávejte zde: Povinné předpisy - Občanské právo a Obchodní právo komplet

Publikace obsahuje následující předpisy předepsané a sestavené katedrou občanského práva Právnické fakulty UK:

 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 2. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 3. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 4. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 5. Zákon č. 99/1963 Sb., ob čanský soudní řád
 6. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 7. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
 8. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 9. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
 10. Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
 11. Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Povinné předpisy předepsané katedrou obchodního práva naleznete v publikaci Povinné předpisy: obchodní právo.

Povinné předpisy předepsané katedrou trestního práva naleznete v publikaci Povinné předpisy: trestní právo.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Nájemní a družstevní bydlení podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Povinné předpisy ke studiu: obchodní právo
Rodinné vztahy v soudní praxi
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami – 3. aktualizované a doplněné vydání
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů
Základy obchodního práva – 3. aktualizované vydání
Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo
Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I
Základy závazkového práva. 2. díl - 2. aktualizované vydání
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server