Nejprodávanější knihy
Kateřina Frumarová, Petra Melotíková (eds.)
Kristýna Machyánová
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

Temná zákoutí legislativního procesu: příprava vládních návrhů zákonů v ČR

Temná zákoutí legislativního procesu: příprava vládních návrhů zákonů v ČR
Autoři:Marian Kokeš
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-413-8  
EAN: 9788075024138
Vydáno: březen 2021  
Rozsah: 348 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk: čeština  
Cena: 550 Kč
Obvyklá cena: 550 Kč
Více informací:
Anotace:

Publikace se zabývá problematikou procesu přípravy vládních návrhů zákonů v České republice, její výklad je zasazen jak do teoretického rámce tvořeného „nově“ navrženou teorií zákonodárství v ČR, tak samozřejmě do prostředí dlouhodobé praxe. Důležitost tohoto procesu je dána především dominancí vlády v množině subjektů nadaných zákonodárnou iniciativou, tedy oprávněním připravovat a k projednání v Parlamentu předkládat návrhy zákonů. V tomto ohledu je o to více alarmující skutečnost, že tato problematika je u nás z hlediska teoretického i praktického (včetně právní regulace) ponechána spíše stranou zájmu. Předkládaná publikace se proto snaží tuto mezeru zaplnit, přičemž přináší zjištění, že zkoumaný proces trpí řadou zásadních (koncepčních, systémových) nedostatků, které v konečném důsledku ovlivňují kvalitu přijatých právních předpisů i zákonodárství obecně. V jejím závěru jsou proto (s inspirací v zahraničních právních úpravách či teoretických přístupech prezentovaných v rámci theory of legislation) formulovány některé návrhy řešení či prezentovány možné změny směrem k více systémovému a koncepčnímu nazírání na proces přípravy vládních návrhů zákonů, a to za účelem zvýšení obsahové (formální) kvality i efektivity legislativní produkce ze strany vlády.

Z recenzních posudků:

Teprve nyní vznikla referenční monografie pro předparlamentní fázi procesu vytváření zákonů, na níž bude možné stavět další výzkum a analýzy. Opřená je o výbornou znalost literatury domácí a v několika jazycích psané literatury zahraniční, relevantní judikatury, právní úpravy i vnitřních předpisů. Díky tomu vymezuje předmět oboru, strukturuje jej a zkoumá v české realitě. K tomu přidává osobní vhled a zkušenost někoho, kdo právo nevytváří, avšak aplikuje a možná též dotváří. Autor píše čtivě, bohatým jazykem; jen některá souvětí by nemusela být tak dlouhá. Píše sice s rozmyslem, avšak angažovaně – leckdy je patrné jeho rozhořčení nad tím, co vše u nás nejde, resp. jde nepříliš dobře.

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.

Kniha čtenáře velmi fundovaně seznamuje s oblastmi, které jsou v české (nejen) právnické literatuře neprávem opomíjeny, ačkoli velmi zásadně souvisejí s fungováním celé společnosti. Autor se zkoumané problematice věnuje v nejširších souvislostech, a to nejen v rovině teoretické, jejíž zpracování považuji za úctyhodné, ale i v rovině praktické. Monografie je jako celek způsobilá se právem zařadit mezi přední tuzemská díla, jež se problematikou normotvorby zabývají, je skutečně velmi zdařilým a v tuzemsku v podstatě ojedinělým dílem, které rozhodně lze všem, kteří se o problematiku normotvorby v co nejširších souvislostech zajímají, vřele doporučit.

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády
Parlament České republiky
Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva?
Stát oběma nohama na zemi: symetrické přístupy k legitimitě státu
Střety legitimit v Evropské unii
Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
Ústavní základy organizace státu
Úvahy o veřejném právu
Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server