Nejprodávanější knihy
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek
Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, Vladimír Pelc, Ivana Rabinská, Filip Ščerba

Temná zákoutí legislativního procesu: příprava vládních návrhů zákonů v ČR

Temná zákoutí legislativního procesu: příprava vládních návrhů zákonů v ČR
Autoři:Marian Kokeš
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-413-8
EAN: 9788075024138
Vydáno: březen 2021  
Rozsah: 348 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 550 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 550 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Publikace se zabývá problematikou procesu přípravy vládních návrhů zákonů v České republice, její výklad je zasazen jak do teoretického rámce tvořeného „nově“ navrženou teorií zákonodárství v ČR, tak samozřejmě do prostředí dlouhodobé praxe. Důležitost tohoto procesu je dána především dominancí vlády v množině subjektů nadaných zákonodárnou iniciativou, tedy oprávněním připravovat a k projednání v Parlamentu předkládat návrhy zákonů. V tomto ohledu je o to více alarmující skutečnost, že tato problematika je u nás z hlediska teoretického i praktického (včetně právní regulace) ponechána spíše stranou zájmu. Předkládaná publikace se proto snaží tuto mezeru zaplnit, přičemž přináší zjištění, že zkoumaný proces trpí řadou zásadních (koncepčních, systémových) nedostatků, které v konečném důsledku ovlivňují kvalitu přijatých právních předpisů i zákonodárství obecně. V jejím závěru jsou proto (s inspirací v zahraničních právních úpravách či teoretických přístupech prezentovaných v rámci theory of legislation) formulovány některé návrhy řešení či prezentovány možné změny směrem k více systémovému a koncepčnímu nazírání na proces přípravy vládních návrhů zákonů, a to za účelem zvýšení obsahové (formální) kvality i efektivity legislativní produkce ze strany vlády.

Z recenzních posudků:

Teprve nyní vznikla referenční monografie pro předparlamentní fázi procesu vytváření zákonů, na níž bude možné stavět další výzkum a analýzy. Opřená je o výbornou znalost literatury domácí a v několika jazycích psané literatury zahraniční, relevantní judikatury, právní úpravy i vnitřních předpisů. Díky tomu vymezuje předmět oboru, strukturuje jej a zkoumá v české realitě. K tomu přidává osobní vhled a zkušenost někoho, kdo právo nevytváří, avšak aplikuje a možná též dotváří. Autor píše čtivě, bohatým jazykem; jen některá souvětí by nemusela být tak dlouhá. Píše sice s rozmyslem, avšak angažovaně – leckdy je patrné jeho rozhořčení nad tím, co vše u nás nejde, resp. jde nepříliš dobře.

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.

Kniha čtenáře velmi fundovaně seznamuje s oblastmi, které jsou v české (nejen) právnické literatuře neprávem opomíjeny, ačkoli velmi zásadně souvisejí s fungováním celé společnosti. Autor se zkoumané problematice věnuje v nejširších souvislostech, a to nejen v rovině teoretické, jejíž zpracování považuji za úctyhodné, ale i v rovině praktické. Monografie je jako celek způsobilá se právem zařadit mezi přední tuzemská díla, jež se problematikou normotvorby zabývají, je skutečně velmi zdařilým a v tuzemsku v podstatě ojedinělým dílem, které rozhodně lze všem, kteří se o problematiku normotvorby v co nejširších souvislostech zajímají, vřele doporučit.

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády
Parlament České republiky
Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva?
Stát oběma nohama na zemi: symetrické přístupy k legitimitě státu
Střety legitimit v Evropské unii
Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
Ústavní základy organizace státu
Úvahy o veřejném právu
Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server