Nejprodávanější knihy
Kateřina Frumarová, Petra Melotíková (eds.)
Kristýna Machyánová
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní

Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní
Autoři:Martin Mihók
Formát: 145x205  
Vazba: vázaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-659-0  
EAN: 9788075026590
Vydáno: duben 2023  
Rozsah: 414 stran
Dostupnost: poslední kusy  
Jazyk: slovenština  
Cena: 890 Kč
Obvyklá cena: 890 Kč
Více informací:
Anotace:

Monografia sa zaoberá dôkaznými prostriedkami podľa Trestného poriadku (procesné dôkazné prostriedky) a najmä podľa osobitných zákonov (mimoprocesné dôkazné prostriedky).

V úvodných častiach rámcovo predstavuje zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní vo všeobecnej rovine, vrátane použiteľnosti nezákonne získaného dôkazu v trestnom konaní. Dielo odlišuje dôkazné prostriedky podľa Trestného poriadku od dôkazných prostriedkov podľa osobitných zákonov, ktoré sú predmetom spracovania jednotlivých ťažiskových kapitol. V nich autor skúma možnosti využitia dôkazov získaných z dôkazných prostriedkov na základe osobitných zákonov, charakterizuje možnosti využitia informácií získaných pri výkone utajovanej činnosti detektívnej služby na dôkazné účely a rozoberá použitie informačno-technických prostriedkov z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.

V závere ponúka úvahy a návrhy de lege ferenda.

Publikácia je určená pre justičnú prax, ale aj pre študentov, ktorí sa téme dokazovania venujú. Zároveň má byť výrazným obohatením odbornej vedeckej literatúry a prispieť k zvyšovaniu kvality aplikačnej praxe a vysokoškolskej prípravy v študijnom programe právo.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprávne aspekty
Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI pro znalecké hodnocení ve forenzních vědách
Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze
Spravodlivý trestný proces
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server