Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Jiří Jelínek a kolektiv
Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
Autoři:Eva Šimečková
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-470-1
EAN: 9788075024701
Vydáno: listopad 2020  
Rozsah: 266 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 360 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 450 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Publikace je věnována problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích, a to nejen z pohledu českého práva, ale i mezinárodního práva a práva Evropské unie. Výklad právní úpravy je doplněn především judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu ČR.

V publikaci jsou definovány pojmy jako přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování, jsou popsány výjimky ze zásady rovného zacházení a právní prostředky ochrany před diskriminací. Jednotlivé kapitoly pojednávají o zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích na základě pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, rasy a etnického původu, víry a náboženského přesvědčení a dále vzhledu zaměstnance.

Publikace je určena širší právnické i neprávnické veřejnosti, zejména soudcům a advokátům, ale i zaměstnavatelům a zaměstnancům, kteří jsou nerovným zacházením a diskriminací ohroženi.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie
Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch
Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Pracovné právo v digitálnej dobe
Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov
ÚZ - 1380 Občanský zákoník
ÚZ – 1384 Zákoník práce
Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku
 
Powered by Notia Business Server