Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov

Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov
Autoři:Helena Barancová
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-341-4  
EAN: 9788075023414
Vydáno: duben 2019  
Rozsah: 260 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk: slovenština  
Cena: 355 Kč
Obvyklá cena: 355 Kč
Více informací:
Anotácia:

Monografia sa zaoberá problematikou skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ktorá je v aplikačnej praxi stále aktuálna. Vzhľadom na to, že skončenie pracovného pomeru ovplyvňuje existenčné podmienky života zamestnancov, stalo sa aj predmetom úpravy medzinárodného pracovného práva, práva Rady Európy, ako aj pracovného práva Európskej únie.

Autorka analyzuje jednotlivé základné ľudské práva v súvislosti s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva aj slovenských súdov. Venuje se tak právu na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, zákazu otroctva a nútenej práce, právu na súkromný život a korešpondenciu (komunikáciu), právu na slobodu zhromažďovania a združovania, ochrane osobných údajov aj slobode prejavu.

Osobitnú pozornosť venuje zákazu diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch.

Monografia je určená predovšetkým sudcom a advokátom, zamestnávateľom a zamestnancom, ako aj zástupcom zamestnancov. Kniha určite zaujme študentov právnických fakúlt ako inšpirácia pri ďalšom právnickom vzdelávaní.

Anotace:

Monografie se zabývá problematikou skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, která je v aplikační praxi stále aktuální. Vzhledem k tomu, že skončení pracovního poměru ovlivňuje existenční podmínky života zaměstnance, je předmětem úpravy i mezinárodního pracovního práva, práva Rady Evropy i práva Evropské unie.

Autorka analyzuje jednotlivá základní lidská práva ve spojení s judikaturou Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva i slovenských soudů. Věnuje se tak právu na respektování lidské důstojnosti, zákazu otroctví a nucené práce, právu na soukromý život a korespondenci (komunikaci), svobodě shromažďovací a sdružovací, ochraně osobních údajů i svobodě projevu.

Zvláštní pozornost věnuje zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích.

Monografie je určena především soudcům a advokátům, zaměstnavatelům i zaměstnancům, jakož i zástupcům zaměstnanců. Kniha jistě zaujme i studenty právnických fakult jako inspirace k dalšímu právnickému vzdělávání.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server