Nejprodávanější knihy
Kateřina Frumarová, Petra Melotíková (eds.)
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv

Restoratívna justícia

Restoratívna justícia
Autoři:Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Miroslava Vráblová
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: vázaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-075-8  
EAN: 9788075020758
Vydáno: červen 2015  
Rozsah: 352 stran
Dostupnost: neprodejné  
Jazyk: slovenština  
Cena: 0 Kč
Obvyklá cena: 0 Kč
Více informací:

Kniha je neprodejná, ve formátu PDF si ji zdarma stáhněte zde: Restoratívna justícia.

Z recenzních posudků:

Monografia „Restoratívna justícia“ predstavuje hodnotné odborné dielo v podmienkach Slovenskej republiky. Renomovaní autori oboznamujú prístupným spôsobom čitatel s fenoménom restoratívnej justície. Vnímanie tohto fenoménu sa neobmedzuje len na teoretické prístupy, ale autori prinášajú aj niektoré praktické prístupy. Pozoruhodné je priblíženie modelov restoratívnej justície. Monografia reaguje na najnovšie trendy v tejto oblasti a núti čitateľa premýšľať o uplatňovaní tohto fenoménu v podmienkach trestnej justície. Monografiu možno odporučiť do pozornosti odbornej verejnosti najmä sudcov, prokurátorov a policajtov, študentov právnických fakúlt, ako aj laickej verejnosti, ktorej nie je ľahostajná spravodlivosť v podmienkach Slovenskej republiky.

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Monografia „Restoratívna justícia“ je sympatický a kompetentný symbol spravedlivosti budúcnosti. Jej obsah prináša pre slovenského čitateľa novú komplexnú a systémovú informáciu o tomto výnimočnom fenoméne. Autori dávajú do jeho pozornosti pozoruhodnú komparáciu teoretických prístupov renomovaných zahraničných autorov a upozorňujú na náročnú aplikačnú prax princípov a modelov restoratívnej justície. Probácia a mediácia z „popolušky“ dnešnej právnej praxe a odbornej diskusie, zásluhou autorov monografie, získava dôstojné miesto v spravodlivosti budúcnosti.

Prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Monografia vznikla s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja v rámci riešenia projektu s názvom „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky“, projekt číslo APVV-0179-12, zodpovedný riešiteľ projektu doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server