Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová

Restoratívna justícia

Restoratívna justícia
Autoři:Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Miroslava Vráblová
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-075-8
EAN: 9788075020758
Vydáno: červen 2015  
Rozsah: 352 stran
Dostupnost: neprodejné
Cena: 0 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 0 Kč vč. DPH
 
Více informací:

Kniha je neprodejná, ve formátu PDF si ji zdarma stáhněte zde: Restoratívna justícia.

Z recenzních posudků:

Monografia „Restoratívna justícia“ predstavuje hodnotné odborné dielo v podmienkach Slovenskej republiky. Renomovaní autori oboznamujú prístupným spôsobom čitatel s fenoménom restoratívnej justície. Vnímanie tohto fenoménu sa neobmedzuje len na teoretické prístupy, ale autori prinášajú aj niektoré praktické prístupy. Pozoruhodné je priblíženie modelov restoratívnej justície. Monografia reaguje na najnovšie trendy v tejto oblasti a núti čitateľa premýšľať o uplatňovaní tohto fenoménu v podmienkach trestnej justície. Monografiu možno odporučiť do pozornosti odbornej verejnosti najmä sudcov, prokurátorov a policajtov, študentov právnických fakúlt, ako aj laickej verejnosti, ktorej nie je ľahostajná spravodlivosť v podmienkach Slovenskej republiky.

Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Monografia „Restoratívna justícia“ je sympatický a kompetentný symbol spravedlivosti budúcnosti. Jej obsah prináša pre slovenského čitateľa novú komplexnú a systémovú informáciu o tomto výnimočnom fenoméne. Autori dávajú do jeho pozornosti pozoruhodnú komparáciu teoretických prístupov renomovaných zahraničných autorov a upozorňujú na náročnú aplikačnú prax princípov a modelov restoratívnej justície. Probácia a mediácia z „popolušky“ dnešnej právnej praxe a odbornej diskusie, zásluhou autorov monografie, získava dôstojné miesto v spravodlivosti budúcnosti.

Prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Monografia vznikla s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja v rámci riešenia projektu s názvom „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky“, projekt číslo APVV-0179-12, zodpovedný riešiteľ projektu doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server