Nejprodávanější knihy
Kateřina Fafejtová
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

Principles of Good Administration and Guarantees of their Application in Practice in Ukraine and the Czech Republic

Principles of Good Administration and Guarantees of their Application in Practice in Ukraine and the Czech Republic
Autoři:Kateřina Frumarová et al.
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-728-3  
EAN: 9788075027283
Vydáno: březen 2024  
Rozsah: 168 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk: angličtina  
Cena: 320 Kč
Obvyklá cena: 320 Kč
Více informací:
Annotation:

The publication focuses on a critical analysis of the state of public administration in both countries, as well as on the individual principles of good administration, their legal anchoring, and their practical application. At the same time, attention is also paid to selected guarantees of the realization of good public administration in practice, in particular judicial control and the powers of the ombudsman.

The main objective is to contribute to a wider awareness of the principles of good public administration, their consistent application in practice and mutual inspiration and improvement of the situation in public administration in both democratic countries.

Anotace:

Publikace se zaměřuje jak na kritickou analýzu stavu veřejné správy v obou zemích, tak i na jednotlivé principy dobré správy, na jejich právní zakotvení, ale i na jejich praktické uplatňování. Současně je pozornost věnována i vybraným zárukám realizace dobré veřejné správy v praxi, zejména soudní kontrole a působnosti ombudsmana.

Hlavním cílem je přispět k širšímu povědomí o principech dobré veřejné správy, jejich důslednému uplatňování v praxi a vzájemné inspiraci a zlepšování situace ve veřejné správě v obou demokratických zemích.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR
Nicotnost správního rozhodnutí
Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy
Ochrana před nečinností veřejné správy
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server