Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Romana Rogalewiczová
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Jan Široký a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Ochrana před nečinností veřejné správy

Ochrana před nečinností veřejné správy
Autoři:Kateřina Frumarová
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-87576-22-9
EAN: 9788087576229
Vydáno: listopad 2012  
Rozsah: 360 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 490 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 490 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Monografie komplexně rozebírá ochranu před nezákonnou nečinností orgánů veřejné správy. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože jakákoli nečinnost veřejné správy v případech, kdy je povinna konat, představuje závažné porušení zásady zákonnosti a zásah do ústavně zaručených základních lidských práv a svobod, jakož i zásadní rozpor s pojetím veřejné správy jako služby veřejnosti vykonávané v souladu s principy tzv. dobré správy.

Publikace úvodem charakterizuje samotný pojem nečinnosti veřejné správy a právní ochrany před ní. Stěžejní část práce je věnována podrobnému rozboru jednotlivých možností (prostředků) právní ochrany před nečinností, jež adresátům veřejné správy poskytuje český právní řád, a to vždy s přihlédnutím nejen k teoretickým, ale i praktickým aspektům realizace ochrany před nečinností v praxi. Pozornost je tak postupně věnována možnostem ochrany před nečinností již v samotném řízení před orgány veřejné správy, následně pak prostředkům soudní ochrany a v neposlední řadě i různým doplňkovým (komplementárním) možnostem ochrany. Opomenuta není ani otázka právní odpovědnosti v souvislosti s nečinností, zejména pak problematika náhrady škody či nemajetkové újmy. V publikaci je zpracována veškerá relevantní judikatura k probírané problematice. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny případy z praxe.

Na závěr autorka shrnuje návrhy de lege ferenda.

Publikace je tak určena jak odborníkům z řad právní teorie i praxe, tak i běžnému občanovi, jež se každodenně střetává s výkonem veřejné správy.

Z recenze doc. JUDr. Márie Srebalové, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra správneho a environmentálneho práva):

  • Posudzovaná monografia je zameraná na živú a vyvíjajúcu sa tému. Táto je zaujímavá a aktuálna z hľadiska právnej teórie, ale aj z hľadiska právnej praxe.
  • Ochrana pred nečinnosťou verejnej správy je v nej spracovaná nielen prehľadom možných prostriedkov právnej ochrany, ale venuje sa aj súvisiacim právnym aj mimoprávnym otázkam. Autorka nadväzuje na svoju predchádzajúcu publikačnú činnosť a komplexne analyzuje predmetnú problematiku. Istým spôsobom tak sumarizuje výsledky svojho bádania v otázkach nečinnosti verejnej správy.
  • Monografia predstavuje príjemné, kultivované čítanie a vyjadruje sa k aktuálnym problémom. Osobitne oceňujem odvahu autorky venovať sa téme, ktorej materiálny základ predstavuje veľké množstvo právnych noriem, zahraničných právnych úprav, ako aj judikatúry českých súdov a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.
  • Autorka naplnila cieľ, ktorý si stanovila, a to priniesť komplexný a systematický pohľad na problematiku ochrany pred nečinnosťou verejnej správy, čo spočíva najmä v súhrnnom vymedzení a výklade jednotlivých prostriedkov právnej ochrany, ktoré majú adresáti verejnej správy v českom právnom poriadku k dispozícii, a na vzájomné väzby medzi nimi.
  • Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
     
    Powered by Notia Business Server