Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

Praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
Autoři:David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-382-7
EAN: 9788075023827
Vydáno: únor 2020  
Rozsah: 398 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 472 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 590 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi.

V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí prakticky zaměřený výklad jak obecných skutkových podstat civilní odpovědnosti, tak jednotlivých případů zvláštní povinnosti k náhradě újmy, dále se zabývají specifiky náhrad v obchodních a pracovněprávních vztazích. Pozornost věnují rovněž náhradě škody ve sporech vzniklých v důsledku ohrožení nebo porušení práv průmyslového vlastnictví. Problematice náhrady škody podle autorského zákona je věnována závěrečná část knihy.

K uplatnění práva na náhradu majetkové i nemajetkové újmy existuje rozsáhlá judikatura, která se dále vyvíjí a jíž autoři citují a upozorňují současně na aplikovatelnost starší judikatury. Stranou nezůstává ani otázka promlčení práva na náhradu škody, jeho vzdání se a vyloučení povinnosti k náhradě škody.

Kniha tak čtenáři poskytuje nejen komplexní pohled na soukromoprávní odpovědnost, ale i návod na řešení různých situací vzniklých v souvislosti s uplatňováním práva na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Autorské právo a práva související
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Nakládání s cizí věcí v soukromém právu
Občanský zákoník IX. svazek
Směnka v soudním řízení
ÚZ - 1380 Občanský zákoník
ÚZ – 1403 Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr
V přiměřené lhůtě
Základy závazkového práva. 1. díl. 2. aktualizované vydání
 
Powered by Notia Business Server