Nejprodávanější knihy
Kateřina Fafejtová
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

Majetková ochrana ženy po smrti manžela v římském právu

Majetková ochrana ženy po smrti manžela v římském právu
Autoři:Petr Dostalík
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-697-2  
EAN: 9788075026972
Vydáno: prosinec 2023  
Rozsah: 132 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk: čeština  
Cena: 280 Kč
Obvyklá cena: 280 Kč
Více informací:
Anotace:

Publikace se zabývá problematikou římského rodinného práva, konkrétně ochrany ženy po smrti manžela.

Autor nejprve vystihuje základní rysy římského manželství včetně okolností jeho zániku. Manželství v římském právu zaniká nejen smrtí manžela, ale také jeho upadnutím do válečného zajetí, rozvodem a dalšími způsoby.

V další části autor pojednává o institutu věna, které je základní složkou římského majetkového práva. Je příspěvkem manželky na náklady udržování domácnosti, a zároveň kompenzuje dceři ztrátu způsobenou tím, že přechodem do manželovy rodiny ztrácí zákonné dědické právo po svém otci.

Pozornost je dále věnována darování mezi manžely, které bylo zprvu v římském právu zakázáno, darování pro případ smrti, které bylo možné i mezi manžely, a neobvyklému institutu donatio propter nuptias.

Děděním se zabývá poslední kapitola. Manžel mohl povolat manželku k dědění v závěti, případně jako odkazovníka. Zvlášť vhodný byl v tomto případě odkaz požívacího práva.

Zemřel-li manžel bez závěti, závisela situace manželky na tom, jakou formou bylo uzavřeno manželství. Autor popisuje výhody a nevýhody přísné formy manželství a také volné formy manželství, která mohla vyústit až v uplatnění institutu ochrany nuzné vdovy.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky
Nakládání s cizí věcí v soukromém právu
Praktikum z římského práva
Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta
Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové
Základy rímskeho práva
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server