Nejprodávanější knihy
Kateřina Fafejtová
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

Zdaňovanie digitálnych služieb – iniciatívy, problémy a možnosti smerovania ich daňovo-právnej regulácie

Zdaňovanie digitálnych služieb – iniciatívy, problémy a možnosti smerovania ich daňovo-právnej regulácie
Autoři:Soňa Simić Ballová
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-724-5  
EAN: 9788075027245
Vydáno: duben 2024  
Rozsah: 204 stran
Dostupnost: neprodejné  
Jazyk: slovenština  
Cena: 0 Kč
Obvyklá cena: 0 Kč
Více informací:

Kniha je neprodejná, můžete si ji však objednat v e-shopu za cenu poštovného nebo stáhnou z odkazu PŘÍLOHY.

Anotace:

Vedecká monografia objasňuje podstatu digitálnych služieb, ktoré sú jedným z nových javov v ekonomike, poukazuje na ich relevantné daňovo-právne aspekty a možnosti a limity ich zdaňovania. Osobitná pozornosť je vo vedeckej monografii venovaná aj zdaňovaniu inovatívnych obchodných modelov, pre ktoré sa vžilo označenie digitálne platformy.

Problematika zdaňovania digitálnych služieb sa okrem iného vyznačuje rozmanitosťou digitálne orientovaných daňových politík a daňových nástrojov a zároveň ich dynamickým vývojom. Na tomto podklade vedecká monografia mapuje dynamický vývoj kontinuálne prebiehajúcich prác na kreovaní vhodného systému zdaňovania, ktorý by reflektoval vývoj digitálnych technológií a poskytovanie digitálnych služieb. V priebehu výskumu tejto problematiky však bol preukázaný aj priamy súvis týchto daňových politík a nástrojov na základné východiská zdrojového zdaňovania (najmä daňový nexus a inštitút stálej prevádzkarne).

Vedecká monografia poskytuje podrobnú analýzu zdaňovania digitálnych služieb v rovine de lege lata a de lege ferenda za súčasného rozboru problémov, dostupnej rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ a následne aj iniciatív zdaňovania digitálnych služieb. Pozornosť je venovaná unilaterálnym mechanizmom zdaňovania digitálnych služieb, t. j. vnútroštátnym digitálnym daniam vybraných štátov (napr. francúzskej dani z digitálnych služieb, maďarskej dani z reklamy na internete a inštitútu stálej prevádzkarne digitálnej platformy podľa slovenskej právnej úpravy zdaňovania príjmov), ako aj multilaterálnemu riešeniu zdaňovania digitálnych služieb, v rámci ktorého sú analyzované návrhy európskych smerníc v oblasti digitálneho zdaňovania a Dvojpilierové OECD riešenie daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie.

V závere poskytuje vedecká monografia hodnotenie možností ďalšieho smerovania daňovo-právnej regulácie digitálnych služieb.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server