Nejprodávanější knihy
Kateřina Fafejtová
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

Virtuálne meny v digitálnej ekonomike

Virtuálne meny v digitálnej ekonomike
Autoři:Miroslav Štrkolec, Jozef Sábo, Adrián Popovič
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-723-8  
EAN: 9788075027238
Vydáno: duben 2024  
Rozsah: 112 stran
Dostupnost: neprodejné  
Jazyk: slovenština  
Cena: 0 Kč
Obvyklá cena: 0 Kč
Více informací:

Kniha je neprodejná, můžete si ji však objednat v e-shopu za cenu poštovného nebo stáhnou z odkazu PŘÍLOHY.

Anotace:

Virtuálne meny sú jedným z fenoménov, ktoré môžeme pokojne nazvať ako nové javy v ekonomike. Pokiaľ v počiatkoch ich vzniku boli relatívne bezvýznamnou kategóriou bez výraznejšieho záujmu regulátorov a normotvorcov, dnes sa ich trhová kapitalizácia počíta rádovo v stovkách miliárd amerických dolárov, čo, prirodzene, vyvoláva otázky potreby (či?) a rozsahu (ako?) ich regulácie. Uvedené je potrebné vnímať interdisciplinárne, keďže otázka ich právnej regulácie má výrazne prierezový charakter tak z pohľadu noriem verejného práva (najmä trestného práva, finančného práva a daňového práva), ako aj noriem súkromného práva (najmä občianskeho práva a obchodného práva).

Otázky právnej regulácie, ktorým je venovaná pozornosť v tejto monografii, sú zamerané na problematiku právnej povahy virtuálnych mien. Ide o fenomén, ktorý rezonuje v spoločenskom povedomí a ktorého vplyv na spoločenské vzťahy bude podľa autorov do budúcnosti ďalej narastať. Prístup, akým autori poňali spracovanie monografie, vychádza zo širších úvah o tom, akým spôsobom sa môže zákonodarca vyrovnať s právnou reguláciou nového spoločenského javu, akými východiskovými úvahami sa môže pri tejto svojej činnosti riadiť a zároveň, ako majú byť tieto úvahy pretavené do efektívnej právnej regulácie nového spoločenského javu.

V tomto smere je monografia prostriedkom formulovania ucelených východísk právnej vedy, ktoré sú všeobecnejšie a do určitej miery presahujú rámec problematiky virtuálnych mien. Keďže je možné očakávať, že rozvoj poznania bude napredovať, autori veria, že táto monografia si zachová svoju aktuálnosť a bude cenným prínosom pre právnu vedu zaoberajúcu sa problematikou adaptácie právneho rámca na takéto nové výzvy.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server