Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Jiří Jelínek a kolektiv
Eva Horzinková, Vladimír Novotný
Jana Slivka Bedlovičová
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích

s komentářem a judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
Autoři:Helena Kučerová, Eva Horzinková
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-211-0
EAN: 9788075022110
Vydáno: září 2017  
Rozsah: 832 stran
Dostupnost: vyprodáno
Cena: 990 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 990 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech.

Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou.

Bohatě citovaná judikatura čerpá z dosavadní aplikační praxe správních, trestních a civilních soudů i Ústavního soudu. Kniha obsahuje i stanoviska Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

Kniha navazuje na oblíbený komentář autorek k předchozímu zákonu o přestupcích a jistě se opět stane cennou pomůckou pro každodenní praxci správních orgánů i pachatelů přestupků a jejich zástupců.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Správní právo trestní
Správní řád s poznámkami a judikaturou
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. (přestupkový řád)
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s poznámkami a vzory rozhodnutí a jiných správních aktů
 
Powered by Notia Business Server