Nejprodávanější knihy
Helena Prášková
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích

s komentářem a judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
Autoři:Helena Kučerová, Eva Horzinková
Formát 145x205
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7502-211-0
EAN: 9788075022110
Vydáno: září 2017  
Rozsah: 832 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 990 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 990 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou specifického řízení k uplatnění správněprávní odpovědnosti. Zákon o některých přestupcích obsahuje skutkové podstaty přestupků, které nejsou upraveny ve zvláštních zákonech.

Komentář podrobně vysvětluje nové instituty, upozorňuje na nejasnosti nové právní úpravy a nabízí řešení problematických otázek. Je doplněn výčtem nahrazovaných ustanovení předchozího zákona o přestupcích a důvodovou zprávou.

Bohatě citovaná judikatura čerpá z dosavadní aplikační praxe správních, trestních a civilních soudů i Ústavního soudu. Kniha obsahuje i stanoviska Veřejného ochránce práv a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.

Kniha navazuje na oblíbený komentář autorek k předchozímu zákonu o přestupcích a jistě se opět stane cennou pomůckou pro každodenní praxci správních orgánů i pachatelů přestupků a jejich zástupců.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Správní právo trestní
Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované a doplněné vydání
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. (přestupkový řád)
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s poznámkami a vzory rozhodnutí a jiných správních aktů
 
Powered by Notia Business Server