Nejprodávanější knihy
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, Vladimír Pelc, Ivana Rabinská, Filip Ščerba
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Vítejte na stránkách nakladatelství Leges!

Novinky v našem e-shopu - sbírky předpisů PF UK

Nabízíme Povinné předpisy z trestního práva, které fakulta vydala pro své studenty, v našem pražském knihkupectví i v e-shopu za velmi příznivou cenu 384 Kč. Na tuto cenu se již nevztahují žádné slevy. Povinné předpisy ze správního práva jsou již vyprodány. Děkujeme Právnické fakultě za důvěru a skvělou spolupráci a těšíme se na vaše objednávky!

Platba kartou a osobní odběr

Spustili jsme možnost osobního odběru po předchozí on-line platbě kartou. Ušetříte za poštovné a také čas při osobním odběru - knihu budete mít připravenou i s dokladem. Těšíme se na vaše objednávky!

Zaregistrujte se před objednáním v našem e-shopu!

Nezávaznou registrací v eshopu urychlíte vyřízení své objednávky a navíc získáte slevu 5 %. Vyhnete se také zdlouhavému zadávání údajů při další objednávce. Pokud nám pošlete jakoukoliv formou nebo předložíte potvrzení o studiu, máte na všechny naše knihy slevu 15 %.

O nás

Jsme nakladatelství právnické literatury vydávající knihy autorů slavných jmen i nadějných začínajících tvůrců. Přinášíme vám knihy pro právní studium i praxi. Všechny nabízené knihy si můžete ihned zakoupit v eshopu nebo v široké síti knihkupectví v České republice i na Slovensku. Prohlédněte si naše novinky a připravované publikace!

Doporučujeme vaší pozornosti:

Povinné předpisy ke studiu: Trestní právo
Katedra trestního práva PF UK
Soubor právních předpisů je určený ke studiu trestního práva na Právnické fakultě UK v Praze.
Cena: 384,00 Kč vč. DPH
 
Listina základních práv a svobod
Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař et al.
Podrobný komentář k Listině od vskutku renomovaného kolektivu autorů vychází z judikatorní praxe Ústavního soudu, nejvyšších soudů i Evropského soudu pro lidská práva.
Cena: 3.480,00 Kč vč. DPH
 
Dědické právo v předpisech dlouhého století (1918–2022)
Martin Šešina, Petr Bílek
Příručka se vzory protokolů a rozhodnutí shrnuje historické právní úpravy dědění, které je nezbytné znát a aplikovat podle zásady, že hmotněprávní dědické vztahy i procesní postup se řídí úpravou platnou v době úmrtí zůstavitele.
Cena: 1.190,00 Kč vč. DPH
 
Rodinné vztahy v soudní praxi
Hana Nová, Nikol Hönigová
Příručka obsahuje 85 vzorů podání a soudních rozhodnutí v rodinných věcech. Vzory se zabývají rozhodováním o osobním stavu, vztahy mezi rodiči a dětmi včetně výživného, náhradní rodinnou péčí i vztahy mezi manželi včetně majetkových otázek.
Cena: 730,00 Kč vč. DPH
 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 9. aktualizované vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Nové vydání legendární publikace přináší aktualizované znění trestních kodexů, doplněné poznámkami a novou judikaturou.
Cena: 1.880,00 Kč vč. DPH
 
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami – 3. aktualizované a doplněné vydání
Jan Tuláček (ed.)
Nové vydání praktické publikace přináší 331 vzorů žalob a dalších podání, smluv, prohlášení, návrhů a jiných dokumentů opatřených vysvětlivkami. Vzory si lze stáhnout v elektronické podobě a upravovat v textovém editoru.
Cena: 1.390,00 Kč vč. DPH
 
Veřejné sbory v České republice
Pavel Mates, František Vavera, Jindřich Škoda, Antonín Slabý
Publikace pojednává o organizaci a pravomocech veřejných sborů, jako jsou policie, hasičský záchranný sbor nebo zpravodajské služby. Zvláštní pozornost je věnována zásahům do základních práv fyzických osob a úpravě náhrady škody.
Cena: 730,00 Kč vč. DPH
 
Jak psát, aby se to dalo číst - 2. doplněné vydání
Jakub Šváb
V příručce najdete stručná a přehledná pravidla přístupného psaní, která zaručí, že váš text bude čtivý, dobře čitelný a že ho budete mít rychle napsaný, ať už píšete diplomovou práci, úřední sdělení, smlouvu nebo třeba obecní vyhlášku.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo procesní – 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 2022
Jiří Jelínek a kolektiv
Šesté vydání oblíbené učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu i ostatních trestněprocesních předpisů. Nově je zařazena kapitola o řízení ve věcech právnických osob.
Cena: 1.200,00 Kč vč. DPH
 
Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Učebnice přehledně shrnuje základy obecné části závazkového práva a závazkového práva smluvního. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní změny právní úpravy.
Cena: 820,00 Kč vč. DPH
 
Správní soudnictví
Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek
Kniha přináší komplexní výklad pravidel, kterými jsou vedena řízení před správními soudy. Je založen na důkladné rešerši odborných zdrojů a kritickém náhledu na dílčí instituty se zvláštním zřetelem na problematická ustanovení s. ř. s.
Cena: 980,00 Kč vč. DPH
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server