Přísedící a laický prvek v justici

Přísedící a laický prvek v justici
Autoři:Vladimír Lajsek
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-459-6
EAN: 9788075024596
Vydáno: září 2020  
Rozsah: 182 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 250 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 250 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Monografie se zabývá otázkami, zda je laický prvek v justici stále demokratizujícím elementem, jestli jsou v případě přísedících dostatečně naplněny ústavní předpoklady nezávislého, nestranného a zákonného soudce, jestli má převážit spíše legitimita demokratická či odborná, a konečně, zda má být laický prvek v českém soudnictví zachován.

Historická zkušenost v podobě procesů s K. H. Borovským a Leopoldem Hilsnerem nám v prvním případě ukazuje výhody participace laiků na soudním rozhodování, neboť mohou sloužit jako korekce státní zvůle, v druhém případě ovšem můžeme vidět, jakým způsobem může docházet k chybným rozhodnutím v důsledku snadné ovlivnitelnosti veřejnosti. Během komunistického režimu byla funkce laického prvku v justici jakožto garanta demokratičnosti soudnictví zneužita. Tzv. „soudci z lidu“ totiž sloužili spíše jako kontrola rozhodování soudů v zájmu vládnoucích struktur.

V současnosti je třeba řešit především otázku, zda je v ČR dostatečně garantována nezávislost a nestrannost přísedících a jestli vedle práva na zákonného soudce existuje i právo na zákonného přísedícího.

V komparativní část knihy je srovnáván soudní laický prvek v Rakousku a v Německu.

Publikace je určena zejména praktikům z řad justice a advokacie, dále akademikům a studentům právnických fakult a též širší odborné veřejnosti.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Dějiny českého a československého práva do r. 1945
Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů
Nezávislost soudní moci
Padni komu padni
Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania
Stres a (syndrom) vyhoření u soudců
Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace
 
Powered by Notia Business Server