Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
Autoři:Jozef Záhora, Barbora Tallová
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: vázaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-438-1  
EAN: 9788075024381
Vydáno: červen 2020  
Rozsah: 422 stran
Dostupnost: poslední kusy  
Jazyk: slovenština  
Cena: 590 Kč
Obvyklá cena: 590 Kč
Více informací:
Z recenzních posudků:

Hodnotená monografia vzhľadom na svoje kvantitatívne a kvalitatívne parametre, najmä vzhľadom na množstvo nových poznatkov, ktoré prináša, ako aj na spôsob, ako ich predkladá, má charakter vedeckej monografie. Odborná verejnosť, najmä tá časť, ktorá je súčasťou aplikačnej praxe, má na základe oboznámenia sa s jej obsahom šancu posunúť riešenie problémov spojených s využívaním odpočúvania v trestnom konaní o významný diel dopredu. Obsah monografie však vytvára priestor aj pre obohatenie teoretických vedomostí o skúmanom probléme u všetkých tých, ktorí sa ním zaoberajú v akademickej či legislatívnej rovine.

Prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD.,
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

Predložená monografia sa venuje odpočúvaniu a záznamu telekomunikačnej prevádzky, či už v rámci trestného konania, alebo aj v zmysle zákona o ochrane pred odpočúvaním pri odhaľovaní a dokazovaní trestnej činnosti. Je zameraná na teoretickú a aplikačnú problematiku získavania informácií prostredníctvom inštitútu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky. Monografia ponúka ucelený prehľad skúmanej problematiky odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky z hľadiska vnútroštátnej úpravy použitia v rámci trestného konania. Zároveň spracúva predmet skúmania vo svetle medzinárodných dokumentov a súvisiacej relevantnej judikatúry ESĽP, SD EÚ a vnútroštátnych súdov. V závere predstavuje systém odporúčaní.

Prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc.,
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprávne aspekty
Neoprávnené nakladanie s odpadmi
Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania
Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze
Trestní právo hmotné – 8. aktualizované a doplněné vydání
Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia
Vznik Československej republiky a Slovensko
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server