Vítejte na stránkách nakladatelství Leges!

Otvíráme! V našem knihkupectví na Právnické fakultě v Olomouci i pro osobní odběr v sídle nakladatelství!

Po nucené pauze se na vás už opravdu těšíme! V knihkupectví Leges na Právnické fakultě UP v Olomouci máme otevřeno ve standardní otvírací době, pondělí až pátek od 8 do 15:30 hodin. V sídle nakladatelství Leges lze knihy vyzvednout či koupit osobně od 9 do 17 hodin.

Blahopřejeme našim autorkám k prestižnímu ocenění Právník roku!

V soutěži Právník roku, kterou pořádá Česká advokátní komora a společnost epravo.cz, získaly letos toto prestižní ocenění dvě naše autorky. Cenu v oboru insolvenčního práva dostala Jolana Maršíková, pod jejímž autorským vedením vyšly již tři vydání komentáře k insolvenčnímu zákonu. Cena v oboru správního práva byla udělena Janě Zwyrtek Hamplové, která se spoluautorsky podílela na nedávno vydané publikaci Zákon o obcích (obecní zřízení) – komentář. Blahopřejeme!

Zaregistrujte se před objednáním v našem e-shopu!

Nezávaznou registrací v eshopu urychlíte vyřízení své objednávky a navíc získáte slevu 5 %. Vyhnete se také zdlouhavému zadávání údajů při další objednávce.

Plaťte u nás kartou!

Při platbě v sídle nakladatelství i na většině našich prodejních akcí můžete využít bezkontaktního platebního terminálu. Přijímáme všechny běžně akceptované platební karty.

O nás

Jsme nakladatelství právnické literatury vydávající knihy autorů slavných jmen i nadějných začínajících tvůrců. Přinášíme vám knihy pro právní studium i praxi. Všechny nabízené knihy si můžete ihned zakoupit v eshopu nebo v široké síti knihkupectví v České republice i na Slovensku. Prohlédněte si naše novinky a připravované publikace!

Designové stojánky na knihy potěší každého čtenáře

Přinášíme vám inspiraci pro ideální dárek, který je praktický a krásný zároveň. Nové designové stojánky na knihy jsou vyrobeny z masivního dřeva s kovovými prvky a jsou polohovatelné. Můžete jim svěřit knihu, čtečku i tablet. Dodáváme je v reprezentativním obalu, který zároveň chrání stojánek před poškozením. Tímto dárkem nemůžete udělat chybu!

Picture PicturePicture Picture Picture

Doporučujeme vaší pozornosti:

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
Jiří Jelínek a kolektiv
Osmé, aktualizované vydání k 13. březnu 2020 reaguje na přijaté novelizace obou trestních kodexů a nově publikovanou judikaturu. Poznámky napomáhají rychlé orientaci v obsahu a pochopení smyslu jednotlivých ustanovení.
Cena: 1.490,00 Kč vč. DPH
 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákon o zpracování osobních údajů. Komentář
Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv
Druhé vydání úspěšné publikace zohledňuje především výstupy rozsáhlé praxe dozorových orgánů a reaguje na přijetí adaptačního zákona č. 110/2019 Sb., který zajišťuje soulad české úpravy s GDPR, ale zároveň zavádí specifické národní výjimky.
Cena: 1.190,00 Kč vč. DPH
 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček
Publikace přináší ucelený pohled na soukromoprávní odpovědnost v českém právním řádu. Vysvětluje jednotlivé pojmy a instituty, cituje související judikaturu a uvádí řešení praktických situací.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Dědické právo
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Příručka podrobně a komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva.
Cena: 1.490,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník IX. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Devátý svazek obsahuje rozsáhlý komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři upozorňují na výkladové problémy a nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.
Cena: 2.690,00 Kč vč. DPH
 
Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády
Jan Kysela
Publikace se zabývá problematikou definice moci, jejími účinky i rizikem její degenerace, odtržení a uzavření. Zabývá se původní teorií smíšené vlády, samotnou doktrínou dělby moci i výzvami, problémy a omezeními, kterým čelí v současnosti.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Publikace nahlíží na silně rezonující problematiku ochrany osobnosti, soukromí a osobních údajů prizmatem ústavního, občanského i evropského práva a objasňuje vliv související legislativy na specifické situace v různých oborech.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Tajemství v českém právním řádu
Alena Bányaiová, Josef Benda, Daniela Kovářová, Pavel Mates, Stanislav Přibyl, František Púry, Pavel Uherek
Jedinečná publikace nahlíží na institut tajemství pohledem jednotlivých oborů. Analyzuje tajemství lékařské, advokátní, obchodní i zpovědní, neopomene institut tajemství v rodinných vztazích ani problematiku tajemství v médiích.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Základy obchodního práva
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva, o právu obchodních korporací a jejich přeměnách. Zahrnuje také výklad hospodářské soutěže včetně nekalé soutěže, veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování.
Cena: 620,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server