Vítejte na stránkách nakladatelství Leges!

Prázdninová otvírací doba v redakci nakladatelství

Během letních prázdnin máme otevřeno pro osobní odběr od 9 do 16 hodin. Přejeme vám pěkné prázdniny plné příjemných zážitků, zejména z četby!

Prázdninová otvírací doba v knihkupectví Leges na Právnické fakultě UP v Olomouci

Od 4. 7. do 28. 8. máme v olomouckém knihkupectví zavřeno. Otvíráme znovu 29. 8. a již teď pilně pracujeme na novinkách, které vám v novém semestru nabídneme. Pěkné prázdniny!

Zaregistrujte se před objednáním v našem e-shopu!

Nezávaznou registrací v eshopu urychlíte vyřízení své objednávky a navíc získáte slevu 5 %. Vyhnete se také zdlouhavému zadávání údajů při další objednávce. Pokud nám pošlete jakoukoliv formou nebo předložíte potvrzení o studiu, máte na všechny naše knihy slevu 15 %.

O nás

Jsme nakladatelství právnické literatury vydávající knihy autorů slavných jmen i nadějných začínajících tvůrců. Přinášíme vám knihy pro právní studium i praxi. Všechny nabízené knihy si můžete ihned zakoupit v eshopu nebo v široké síti knihkupectví v České republice i na Slovensku. Prohlédněte si naše novinky a připravované publikace!

Doporučujeme vaší pozornosti:

Trestní právo hmotné – 8. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Osmé vydání oblíbené učebnice reaguje na novelizace trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže a na novou judikaturu.
Cena: 1.280,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo procesní - 6. aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 2022
Jiří Jelínek a kolektiv
Šesté vydání oblíbené učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu i ostatních trestněprocesních předpisů. Nově je zařazena kapitola o řízení ve věcech právnických osob.
Cena: 1.200,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z trestního práva - 7. vydání
Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, Vladimír Pelc, Ivana Rabinská, Filip Ščerba
Klauzurní práce z trestního práva hmotného i procesního byly aktualizovány k 1. únoru 2022 a doplněny na 72 zadání. Každá práce obsahuje zadání, otázky k němu a jejich úplné řešení.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní právo a státověda I. díl. Obecná státověda
Václav Pavlíček, Věra Jirásková a kolektiv
Komplexní publikace nabízí vhled do všech zásadních pojmů a souvislostí důležitých pro studium ústavního práva a státovědy. Neposkytuje pouze teoretický výklad, ale pojednává o skutečném fungování státu v minulosti i současnosti.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Církevní právo – 2. přepracované vydání
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Kniha se podrobně věnuje kanonickému právu katolické církve. Vykládá ústavní, správní, manželské, majetkové, trestní a procesní právo. Uvádí i principy, kterými se řídí církve pravoslavné, staroorientální a reformační.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Zákoník práce – 2. aktualizované a přepracované vydání
Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha
Publikace nabízí srozumitelné vysvětlení všech ustanovení zákoníku práce, a to především vzhledem k rozsáhlé novele, která změnila úpravu některých významných institutů, např. dovolené, pracovní doby či sdíleného pracovního místa.
Cena: 1.790,00 Kč vč. DPH
 
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou
Michal Malacka, Slavomír Halla, Miluše Hrnčiříková
Komentář k úmluvě upravující mezinárodní obchodní poměry přeshraniční povahy přináší teoretický základ i praktický pohled a je doplněn výběrem národní a zahraniční judikatury soudů i rozhodčích institucí.
Cena: 1.590,00 Kč vč. DPH
 
Civilní právo procesní.  Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Nové vydání druhého dílu učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad.
Cena: 550,00 Kč vč. DPH
 
Zákon směnečný a šekový – komentář směnečné části
Radim Chalupa
Publikace nabízí komplexní pohled na problematiku směnek prostřednictvím komentáře ke všem ustanovením týkajícím se tohoto institutu obsaženým v zákoně směnečném a šekovém a v zákoně o mezinárodním právu soukromém.
Cena: 1.190,00 Kč vč. DPH
 
Nájemní a družstevní bydlení podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Pavlína Brzobohatá, Stanislav Křeček
Praktická publikace vysvětluje veškeré důležité aspekty nájemních vztahů, které potřebuje znát pronajímatel i nájemce pro úspěšnou realizaci vzájemného smluvního vztahu. Druhá část vysvětluje problematiku družstevního bydlení.
Cena: 430,00 Kč vč. DPH
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
brno(zavináč)knihyleges.cz
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server