Zákon o geologických pracích

s komentářem, judikaturou a prováděcími a souvisejícími předpisy

Zákon o geologických pracích
Autoři:Ondřej Vícha
Nakladatelství:  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-037-6  
EAN: 9788075020376
Vydáno: říjen 2014  
Rozsah: 272 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk:  
Cena: 480 Kč vč. DPH
Obvyklá cena: 480 Kč vč. DPH
Více informací:
Anotace:

Publikace obsahuje úplné znění zákona o geologických pracích s podrobným komentářem k jednotlivým ustanovením.

Komentář vychází z právního stavu ke dni 1. 8. 2014 a reaguje na všechny nedávné legislativní změny titulního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, přijaté v souvislosti s novým zákonem o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a s novým kontrolním řádem. Komentář též zohledňuje aktuální soudní judikaturu (zejména Nejvyššího správního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR) a rozhodovací praxi vztahující se k zákonu o geologických pracích. Kniha je doplněna rovněž podrobným seznamem související odborné literatury, metodických dokumentů a užitečných internetových zdrojů vztahujících se k dané problematice.

Pro uživatelské pohodlí je součástí knihy též úplné znění prováděcích vyhlášek k zákonu o geologických pracích a výčet ustanovení ze souvisejících právních předpisů, které se týkají právní úpravy projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací.

Publikace napomůže lepší orientaci v oblasti projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, neboť poskytuje komplexní přehled o všech otázkách souvisejících s touto problematikou.

Kniha je určena právnickým či fyzickým osobám působícím v oblasti geologie, odpovědným řešitelům geologických prací, dalším autorizovaným osobám, soudním znalcům, advokátům, firemním právníkům, pracovníkům státní správy i samosprávy, vlastníkům či správcům nemovitého majetku a dalším odborníkům, kteří přicházejí s problematikou geologických prací do styku. Odpovědi na řadu otázek najde v knize i ostatní uživatelská veřejnost. Dále může kniha sloužit i jako srozumitelná pomůcka studentům vysokých a středních odborných škol a jako vítaná příručka při přípravě ke zkouškám odborné způsobilosti.

Obsah:

Zákon o geologických pracích s komentářem a judikaturou:

Část první (§ 1–§ 2)

Část druhá (§ 3–§ 4)

Část třetí (§ 5–§ 18)

Část čtvrtá (§ 19–§ 21)

Část pátá (§ 22–§ 28)

Úplná znění prováděcích vyhlášek k zákonu o geologických pracích:

1. Vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

2. Vyhláška MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací

3. Vyhláška MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci

4. Vyhláška MŽP č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek

Vybraná ustanovení souvisejících zákonů

Seznam související literatury

Soudní judikatura

Mezinárodní dokumenty

Právní akty EU

Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí

O autorovi:

JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. (1976) je odborným asistentem na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2011 dokončil doktorské stadium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1999 až 2012 působil jako právník na odboru legislativním Ministerstva životního prostředí ČR, kde se zabýval zejména geologickým a horním právem a související legislativou na úseku ochrany životního prostředí. Publikuje v odborných periodikách, je autorem celé řady odborných textů a spoluautorem mj. slovníku pojmů používaných v právu životního prostředí (ABF – nakladatelství ARCH, 2004), vysokoškolské učebnice práva životního prostředí (Bratislavská vysoká škola práva, 2006, 2009), praktika z práva životního prostředí (Leges, 2013), monografie Princip “znečišťovatel platí” z právního pohledu (Linde, 2014) nebo komentářů k zákonu o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (Leges, 2009) a k zákonu o ochraně ovzduší (C. H. Beck, 2013). Je členem České společnosti pro právo životního prostředí.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server