Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU

z pohledu daňové harmonizace

Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU
Autoři:Miroslava Zajíčková, Radim Boháč, Igor Večeř
Nakladatelství:  
Formát: 160x230  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-87576-21-2  
EAN: 9788087576212
Vydáno: říjen 2012  
Rozsah: 480 stran
Dostupnost: vyprodáno  
Jazyk:  
Cena: 590 Kč vč. DPH
Obvyklá cena: 590 Kč vč. DPH
Více informací:
Anotace:

Problematika daně z příjmů a DPH je tématem, které je aktuální bez ohledu na konkrétní politické uspořádání země, neboť se jedná o skutečnost výrazně ovlivňující politické, ekonomické a sociální poměry, a to z mnoha různých aspektů. V oblasti daňových systémů jakož i konkrétních daňových soustav států můžeme zaznamenat poměrně významný vývoj. Posun spočívající především ve sbližování daňových předpisů jednotlivých států je v oblasti našeho právního řádu patrný zejména po vstupu České republiky do Evropské unie. V posledních letech se stává stále aktuálnější otázka harmonizace přímých daní na úrovni EU.

Publikace přináší zcela ojedinělý podrobný výzkum otázky harmonizace z mnoha různých pohledů, doplněný nejen o komparaci právních úprav daní z příjmů vybraných členských států EU, ale přichází i se zcela novým a bezprecedentním řešením problémů, s nimiž se harmonizace přímých daní potýká, které by mohlo být značným přínosem k nalezení kompromisu mezi členskými státy EU. V dnešní Evropské unii již nelze chápat daňové právo zcela izolovaně, ale naopak je nezbytné, s ohledem na migraci obyvatelstva za prací a vzájemnou propojenost trhů členských států, zaměřit se na analýzu daňového práva a výši daňového zatížení v ostatních členských státech EU.

Kniha obsahuje též komplexní shrnutí aktuální právní úpravy daní z příjmů a DPH ve vybraných státech Evropské unie.

Publikace se jistě stane cennou pomůckou pro teorii i praxi v oblasti právní i ekonomické.

O autorech:

JUDr. Miroslava Zajíčková, Ph.D. (*1985)

Absolvovala Právnickou fakultu UK v Praze. V rámci doktorského studia na katedře finančního práva a finanční vědy téže fakulty byla v letech 2009-2011 hlavní řešitelkou grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze GAUK č. 9815/2009 s názvem: "Základ daně ve vybraných státech Evropské unie". Autorka se věnuje akademické činnosti, v jejímž rámci se specializuje na právo daňové, a to zejména na studium a komparaci daňových systémů v členských státech Evropské unie, s důrazem na harmonizaci přímých daní v Evropské unii. K této problematice také publikovala v mnoha odborných časopisech. Dále se autorka zaměřuje na právo rozpočtové, a to zejména na problematiku rozpočtu Evropské unie. V letech 2009-2011 působila na odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra ČR. V současné době se kromě akademické činnosti věnuje advokacii.

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (*1979)

Je odborným asistentem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2006 vykonává funkci tajemníka této katedry. V letech 2004 až 2011 vedl kurz Finančního práva na Metropolitní univerzitě Praha, o. p. s. Od roku 2007 je členem Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády České republiky a působí v oblasti přípravy nových právních předpisů v oboru finančního práva. V roce 2010 nastoupil na Ministerstvo financí, kde působí jako zástupce ředitele odboru Daňová legislativa a je vedoucím oddělení Legislativa přímých daní. V letech 2006 až 2012 byl členem pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory a od roku 2012 je členem a tajemníkem pracovní skupiny Právo a veřejná správa Akreditační komise. Specializuje se na rozpočtové právo, daňové, poplatkové a celní právo a otázky subjektů finančního práva. Pravidelně publikuje v odborném tisku a je spoluautorem knih Daňový receptář (Praha : LexisNexis, 2004) a Rozpočtové právo (Praha : C. H. Beck, 2007). V letech 2004-2006 byl hlavním řešitelem grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze GAUK 543/2004/A-TFP/PF s názvem: "Právní aspekty rozpočtového hospodaření." Je členem Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej v Białystoku (Polsko). Je členem redakčních rad časopisů Právník a Daně a finance.

JUDr. Igor Večeř, Ph.D. (*1979)

Je absolventem doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Obchodní právo, na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2011 byl spoluřešitelem grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze GAUK č. 9815/2009 s názvem: "Základ daně ve vybraných státech Evropské unie". V odborné teorii se zaměřuje na problematiku podnikového práva s akcentem na právní úpravu ve vybraných státech západní Evropy a ve Spojených státech amerických. Je autorem mnoha odborných článků a tezí. Od roku 2007 působí na Vysoké škole aplikovaného práva.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server