Nejprodávanější knihy
Jiří Jelínek a kolektiv
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Vojtěch Šimíček
Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková a kolektiv

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu

2. aktualizované a doplněné vydání

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu
Autoři:Antonín Kaňa
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-321-6
EAN: 9788075023216
Vydáno: leden 2019  
Rozsah: 308 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 520 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 520 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Tento rozsáhlý slovník obsahující více než 20 000 českých termínů s příslušnými německými ekvivalenty, zaměřený na českou veřejnou správu, se snaží zaplnit určitou mezeru na našem slovníkovém trhu. Zahrnuje terminologii ze všech oblastí veřejné správy, s důrazem na její reformu a modernizaci, jakož i související právní, ekonomické a finanční pojmy.

První česko-německý soupis odborných výrazů z oblasti veřejné správy připravila speciální komise protektorátního ministerstva vnitra v roce 1940 z podkladů ústředních úřadů, které sepsaly nejfrekventovanější výrazy z odvětví své služby. Je ovšem poplatný době svého vzniku.

Za zmínku stojí rovněž slovník, který byl zpracován pro potřebu komunikace s německými partnery v době probíhající reformy veřejné správy, zejména pak územní veřejné správy, kdy došlo ke zrušení okresních úřadů, vzniku krajů, rozšiřování úkolů obcí v přenesené působnosti atd. („Č-n a N-č slovník vybraných odborných výrazů z oblasti reformy veřejné správy“, který vydal Úsek veřejné správy MV ČR v r. 2005).

Také náš „Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu“ byl ve svém prvním vydání (pražské nakladatelství Linde v roce 2011) odpovědí na tehdejší významné systémové změny v územní správě, jakož i na vstup naší země do EU a prohlubující se přeshraniční spolupráci s partnery z německy mluvících zemí.

Ve svém druhém vydání reaguje slovník na rozsáhlé projekty související s postupnou realizací „Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020.“ Zejména se jedná o nové pojmy vyplývající ze zákona o státní službě a o nové (inovované) pojmy související se změnou legislativy v oblasti veřejných zakázek.

V souvislosti s postupující elektronizací agend vykonávaných veřejnou mocí a aktivní komunikací s občany prostřednictvím nových médií se též významně zvýšil počet termínů z oblasti eGovernmentu. Platí to rovněž pro další podporu zavádění metod a nástrojů řízení kvality, sledování a hodnocení přívětivosti úřadů, probíhajícího procesního modelování a standardizace prioritních agend. Aktualizují a doplňují se pojmy související s pokračujícími úpravami administrativního členění České republiky a se změnami v organizační struktuře české veřejné správy.

Slovník je určen starostům a dalším členům zastupitelstev obcí a měst, voleným představitelům krajů, jakož i zaměstnancům územních samosprávných celků, ale také právníkům, studentům, překladatelům a tlumočníkům, všem ostatním, kteří se zabývají veřejnou správou a mají kontakty s německy mluvícími zeměmi.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server