Nejprodávanější knihy
Kateřina Fafejtová
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu

2. aktualizované a doplněné vydání

Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu
Autoři:Antonín Kaňa
Nakladatelství: Leges  
Formát: 145x205  
Vazba: brožovaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-321-6  
EAN: 9788075023216
Vydáno: leden 2019  
Rozsah: 308 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk: čeština/němčina  
Cena: 520 Kč
Obvyklá cena: 520 Kč
Více informací:
Anotace:

Tento rozsáhlý slovník s více než 20 tisíci českých termínů s příslušnými německými ekvivalenty, zaměřený na českou veřejnou správu, se snaží zaplnit určitou mezeru na našem slovníkovém trhu. Zahrnuje terminologii ze všech oblastí veřejné správy, s důrazem na její reformu a modernizaci, jakož i související právní, ekonomické a finanční pojmy.

Ve svém prvním vydání (pražské nakladatelství Linde v roce 2011) byl odpovědí na tehdejší významné systémové změny v územní správě, jakož i na vstup naší země do EU a prohlubující se přeshraniční spolupráci s partnery z německy mluvících zemí.

Ve svém druhém vydání (nakl. Leges v roce 2018) reaguje slovník na rozsáhlé projekty související s postupnou realizací „Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020.“ Zejména se jedná o nové pojmy vyplývající ze zákona o státní službě a o nové (inovované) pojmy související se změnou legislativy v oblasti veřejných zakázek.

V souvislosti s postupující elektronizací agend vykonávaných veřejnou mocí a aktivní komunikací s občany prostřednictvím nových médií se též významně zvýšil počet termínů z oblasti eGovernmentu. Platí to rovněž pro další podporu zavádění metod a nástrojů řízení kvality, sledování a hodnocení přívětivosti úřadů, probíhajícího procesního modelování a standardizace prioritních agend. Aktualizují a doplňují se pojmy související s pokračujícími úpravami administrativního členění České republiky a se změnami v organizační struktuře české veřejné správy.

Slovník je určen starostům a dalším členům zastupitelstev obcí a měst, voleným představitelům krajů, jakož i zaměstnancům územních samosprávných celků, ale také právníkům, studentům, překladatelům a tlumočníkům, všem ostatním, kteří se zabývají veřejnou správou a mají kontakty s německy mluvícími zeměmi.

____________________________________________________________________________

Mit mehr als 20 000 tschechischen Termini und ihren deutschen Entsprechungen füllt nach vielen Jahreszehnten die vorgelegte Ausgabe eine spürbare Lücke im Angebot der zweisprachigen Fachwörterbücher. Zugleich reflektiert es den raschen Wandel der öffentlichen Verwaltung in den letzten Jahren.

Die erste Ausgabe aus dem Jahre 2011 reagierte auf die damaligen bedeutenden Systemänderungen, insbesondere im Bereich der Gebietsverwaltung. Die öffentliche Verwaltung wurde auch durch den Beitritt der Tschechischen Republik zur EU im Jahre 2004, die fortschreitende Einbeziehung in die europäische Strukturen, die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten in diesem Bereich und durch die vertiefende grenzüberschreitende Zusammenarbeit geprägt.

Mit seiner zweiten Ausgabe reagiert das Wörterbuch auf die großen mit der fortschreitenden Umsetzung des „Strategischen Rahmens der Entwicklung der öffentlichen Verwaltung der Tschechischen Republik für den Zeitraum 2014-2020“ zusammenhängenden umfangreichen Projekte. Es handelt sich insbesondere um neue, aus dem Gesetz über den Staatsdienst folgende Begriffe.

Mit der Digitalisierung und ihren neuen Kommunikationsformen zwischen öffentlichen Stellen und Bürgernhat sich auch die Anzahl der Termini auf dem Gebiet des E-Governments wesentlich erhöht. Das gilt gleichermaßen für die weitere Unterstützung bei der Einführung der Methoden und der Instrumente des Qualitätsmanagements, für die Kontrolle und Bewertung der Bürgerfreundlichkeit der Behörden, für die laufende Prozessmodelierung der Agenden der öffentlichen Verwaltung und für die Standardisierung der Prioritätsagenden. Es werden auch die mit der Administrativgliederung der Tschechischen Republik und die mit den Änderungen der Organisationsstruktur der tschechischen öffentlichen Verwaltung zusammenhängende Begriffe aktualisiert und ergänzt. Es wird zwischen deutschen, österreichischen oder schweizerischen Sprachgewohnheiten unterschieden.

Das Wörterbuch ist für die Bürgermeister und weitere Mitglieder der Gemeinde- und Städtevertretungen, der gewählten Vertretungen der Bezirke, in gleicher Weise auch für die Angestellten der Gebietskörperschaften bestimmt. Es kann aber auch Juristen, Studenten, Dolmetschern und Fachübersetzern und allen anderen, die sich mit der öffentlichen Verwaltung beschäftigten und im Kontakt mit den deutschen, österreichischen oder schweizerischen Partnern stehen, große Hilfe leisten.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Velký německo-český slovník pro veřejnou správu
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server